Carl Henrik Fredriksson

Writer and editor living in Vienna. He is a co-founder of Eurozine and the program director of Debates on Europe, a joint project of the S. Fischer Foundation and the German Academy for Language and Literature.

Articles

The normal thing to do

Inaugural address at the 20th European Meeting of Cultural Journals, Sibiu, 21 September 2007

Critical and public discussion of foreign literature in newspapers and magazines has traditionally served as a source of information and guidance not only for a broad readership, but also for “people in the business”, for publishers and authors. When that discussion disappears, or loses its perspectives and becomes one-sided, this has consequences for the literary institution as a whole, writes Eurozine’s editor-in-chief Carl Henrik Fredriksson.

Cultural journals come closer to the ideal of a European public space than any other media: they provide a forum where political, philosophical and aesthetic ideas can be discussed and exchanged. However, these journals reach only so far. Carl Henrik Fredriksson, Eurozine’s editor in chief, calls upon the established national newspapers to promote a true European public space. What that requires more than anything is a dash of openness and the willingness to define their journalistic responsibilities in the light of new social conditions.

Eurosedelns symboliska densitet

Vilka drömmar kan en akvedukt bära?

Vad symboliserar eurosedlarnas tomma arkitektur? Ett liknöjt “hit men inte längre”?

Den norske litteraturvetaren Eivind Tjønneland kritiserar unga norska författare och intellektuella för att retirera in i kulturkonservatism, nyreligiositet och självplågeri. Mot detta vill han ställa en revitaliserad kulturradikalism som har frigjort sig från en uttjänt, reflexmässig antiamerikanism och från den förutsägbara kritiken av populärkultur och konsumtionssamhälle.

Digital antiprovinsialism

Om nödvändigheten av en europeisk intellektuell offentlighet

Carl Henrik Fredriksson beskriver den digitala tidskriften Eurozine – ett försök skapa en motvikt till de alltmer koncentrerade mediestrukturerna, där väsentligheter inte får plats och enhetsideologin kväver varje “olikhet” som inte är pikant.

När alla talar med en röst

Den publicistiska enhetsideologins principlöshet

Vad är det egentligen som sker i den svenska tidningsvärlden? Turerna kring Ingrid Elams avhopp från tjänsten som kulturchef på Dagens Nyheter bekräftar de farhågor som hennes företrädare Arne Ruth gav uttryck för då han lämnade tidningen 1998. Carl Henrik Fredriksson förklarar varför ett två år gammalt brev har en hel del att säga om dagens situation.

Helt enkelt komplicerat

Österrike, Internetgenerationen och en plats mellan makten och verkligheten

Carl Henrik Fredriksson rapporterar från Wien och protesterna mot den nya österrikiska regeringskoalitionen.

« 1 2