Critique & Humanism

Bulgaria

Qasjet ndaj migrimit shpesh i përkasin njërës ose tjetrës prej këtyre dy fushave: armiqësi anti-neoliberale ose eufori ndaj “rrjedhave”. Megjithatë, “lëvizshmëria e re” implikon liri të reja, sikurse implikon privacione të reja. Ivaylo Ditchev hulumton biografi të migrantëve bullgarë, për të zbuluar aty se horizonti i nisjes është shndërruar në përmasë themelore të botës. Lëvizshmëria, shkruan ai, duhet marrë më seriozisht nga antropologjia e qytetarisë.

1 2 3 8