Ord&Bild

Founded in 1892, Ord&Bild [Word&Image] is one of the oldest cultural journals still existing in Europe. Characterized by high quality, and aesthetic and intellectual foresight, it is widely considered in Sweden to be the most important publication of its kind. In Ord&Bild you can read the best essays, interviews, and debates on the most pressing issues of our time. Art, literature, music, society, philosophy, history, criticism… – Ord&Bild covers every aspect of “culture”. And questions it.

Svenska
Ord&Bild har givits ut sedan 1892 och är därmed Sveriges äldsta kulturtidskrift. Den ansenliga åldern till trots är Ord&Bild i dag en mycket vital publikation. Här kan du läsa de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… – Ord&Bild undersöker varje aspekt av “Kulturen”. Och ifrågasätter den.

Website: www.tidskriftenordobild.se
Facebook: www.facebook.com/tidskriftenordobild
Instagram: www.instagram.com/ordobild
Twitter: https://twitter.com/ordobild
Podcast

Journal's articles

The ‘cuir’ turn

Resignifying mutual aid in the struggle against trans necropolitics

1 2 3 »