L'Espill

L’Espill is a quarterly journal in Catalan that seeks to include in its pages the more interesting aspects of contemporary intellectual debate, with the aim of promoting a lively and up-to-date way of thinking. It publishes Catalan authors but also translations if they are interesting and appropriate. In addition to the analysis of general issues, the journal also includes studies and essays on specific problems of our culture. The main focus of L’Espill is the critical thinking linked to the social sciences with the aim to build an own vision, an original intellectual perspective in dialogue with contemporary culture.

L’Espill has appeared since 1999 and is published by the University of Valencia. The main area of distribution of the journal is the Catalan-speaking countries.

Website: www.uv.es/lespill
Facebook: www.facebook.com/publicacions.universitatdevalencia
Twitter: https://twitter.com/PublicacionsUV

Català
L’Espill és una revista quadrimestral en català que pretén recollir a les seues pàgines allò més interessant del debat d’idees contemporani, en la perspectiva de promoure un pensament viu i actual. Combina la publicació d’autors propis amb la traducció de textos de procedència diversa, sempre segons un criteri d’interès i oportunitat. Al costat de temes i qüestions d’abast general, s’inclouen també estudis i treballs sobre problemes més concrets lligats a la realitat del país. El centre d’atenció de L’Espill és el pensament crític vinculat a les ciències socials i la voluntat de construir una visió pròpia, una perspectiva intel·lectual original en diàleg amb la cultura contemporània.

L’Espill apareix des de 1999 i és publicada per la Universitat de València. L’àrea principal de distribució de la nostra revista són els Països de llengua catalana.

Website: www.uv.es/lespill

Journal's articles

Distorted vision

The imperviousness of the Castilian market to cultural output in Catalan