Ny Tid (Finland)

Ny Tid (“New times”) is an alternative voice in the Finnish and Fenno-Swedish media field. Focusing on politics, environmental issues, culture and debate, Ny Tid publishes in-depth journalism and slow reportage. Ny Tid was founded in 1944 as an organ of the Democratic Alliance of the Finnish People, an umbrella organization of socialist movements in Finland. Since 1990, Ny Tid has no party affiliations, its aim being to create a popular leftist newspaper in Swedish in Finland. The publication provides quality journalism, essays and debate, as well as monitoring politics and culture from a critical leftist viewpoint.

Ny Tid is published by the reader-owned company Tigertext Ab. In 2013, Finland’s Ministry of Culture awarded Ny Tid the Quality Prize for Culture Magazines. In January 2015, Ny Tid switched from being a weekly to a monthly magazine.

Website: www.nytid.fi
Facebook: www.facebook.com/tidskriftennytid
Twitter: https://twitter.com/ny__tid
Instagram: www.instagram.com/ny__tid

Svenska
Ny Tid är en alternativ röst i den finska och finlandssvenska medievärlden. Med fokus på politik, miljö, kultur och debatt, satsar Ny Tid på den djupa journalistiken och det långsamma reportaget. Ny Tid är en obunden vänstertidning, som grundades 1944 av socialister och avhoppade socialdemokrater med avsikt att skapa en gemensam svenskspråkig vänstertidning på svenska i Finland. Sedan 1990 har Ny Tid inga partipolitiska anknytningar, utan satsar på att erbjuda kvalitetsjournalistik, essäer och debatt, samt granska politik och kultur och konst ur ett kritiskt vänsterperspektiv.

Utgivare är det läsarägda bolaget Tigertext Ab. Ny Tid mottog 2013 det finländska kulturministeriets Kvalitetspris för kulturtidskifter. I januari 2015 övergick Ny Tid från veckovis till månadsvis utgivning.

www.nytid.fi

Journal's articles