Fronesis

As the theoretical terrain changes, new maps are needed. Critical concepts and perspectives are the cure for the mystifying language of power. Fronesis provides tools for a radical comprehension of our time by gathering politics, theory, and critique in extensive thematic issues. Its ambition is to be accessible and pedagogic in order to make complex topics a concern for more than academic minorities. Since its foundation in 1998, Fronesis has established itself as an important forum for radical interventions in the Swedish public debate. In 2004, it was named the Swedish cultural journal of the year.

Website: http://fronesis.nu
Facebook page
Twitter: https://twitter.com/fronesiskvitter

Svenska
När den teoretiska terrängen förändras behövs nya kartor. Kritiska begrepp och perspektiv, som motmedel mot maktens mystifierande språk. I tidskriften Fronesis finns redskapen för en nyorientering och för en radikal förståelse av vår samtid. Här samlas politik, teori och kritik i omfångsrika nummer. Fronesis har sedan grundandet 1998 etablerat sig som ett viktigt forum för den svenska radikala samhällsdebatten. År 2004 utsågs vi till årets kulturtidskrift. Med breda ingångar och en pedagogisk ambition vill vi göra det komplexa tillgängligt för fler.

Website: http://fronesis.nu

Journal's articles

0.01%

Genetics, race and the methodology of differentiation

1 2 »