Syn og Segn

Syn og Segn is one of the most respected cultural journals in Norway and was established by author Arne Garborg in 1894. The journal presents topics and perspectives which cannot always be found in other journals or quality newspapers. This makes Syn og Segn an important supplement to the coverage of culture and society in the Norwegian media, and an important premise setter in the Norwegian public. In 2010 Syn og Segnwas named Norwegian Periodical of the Year. At the annual awards for Norwegian periodicals in 2016 the journal received another prize, this time for good design. Syn og Segn is a quarterly publication. Editor-in-chief is Knut Aastad Bråten.

Website: www.synogsegn.no
Twitter: twitter.com/synogsegn
Facebook: www.facebook.com/synogsegn
Instagram: www.instagram.com/tidsskriftet_synogsegn

Norsk

Syn og Segner eit av dei eldste og mest tradisjonsrike allmennkulturelle tidsskrifta i dag, stifta av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894.Tidsskriftet har lesestoff over eit breitt register av tema innanfor kultur, politikk og samfunn og er eit naudsynt korrektiv og supplement til kulturdekninga i norske medium. Syn og Segner ein premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet – ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men også for kritisk kulturinteresserte i alle samfunnslag.

I 2010 vart Syn og Segnkåra til Årets tidsskrift i Noreg og også til Årets nordiske tidsskrift. I 2016 fekk Syn og Segnpris for God design under utdelinga av Årets tidsskrift.

Det er Litteraturselskapet Det norske Samlaget som gjev ut Syn og Segn. Redaktør er Knut Aastad Bråten.

Journal's articles