De Nederlandse Boekengids

De Nederlandse Boekengids | The Dutch Review of Books was founded in the Summer of 2015 and is the fully independent Dutch equivalent of the New York and London Reviews and the TLS. We offer reviews and long-form review essays that position themselves at the crossroads of academic scholarship, the Arts and wider culture – and work to give our readership a full 360-degree panorama through the lens of a specific discipline or interest. Our reviewers (several hundreds by now) are established and well-respected professional literary authors and scholars, as well as brilliant new talent. The Review aims to be serious, relevant and accessible, so we take extra care to be representative, editorially and in content. Our editors and editorial trainees are all in their 20s, the founding editor in his 40s, our reviewers are equally divided between 20-, 30-, 40- and 50-somethings. It is our firm belief that erasing boundaries between subjects, disciplines, ages, and cultures by bringing them in close contact is the only way forward, not just for our magazine, culture and academia, but for the world at large. The Dutch Review publishes six editions per year and several new online essays each week.

Website: www.nederlandseboekengids.com
Facebook: www.facebook.com/NederlandseBoekengids
Twitter: https://twitter.com/denlboekengids
Instagram: www.instagram.com/denederlandseboekengids

Dutch 

De Nederlandse Boekengids | The Dutch Review of Books werd opgericht in de zomer van 2015 en is de volledig onafhankelijke evenknie van de New York en London Reviews en de TLS. We bieden boekrecensies en boekenessays die zichzelf positioneren op het kruispunt van de academie, de Kunsten en publiekscultuur – en streven ernaar onze lezers een panorama van 360-gaden te bieden door de lens van een specifieke discipline of belangstelling. Onze auteurs (inmiddels enkele honderden) zijn gevestigde en gerespecteerde literair auteurs en wetenschappers, alsook aanstormend talent. De Boekengids wil serieus, relevant en toegankelijk zijn, dus we besteed bijzondere aandacht aan representativiteit, zowel redactioneel als inhoudelijk. Onze redacteuren en redactiestudenten zijn allen in de twintig, de oprichtend hoofdredacteur in de veertig, en ons auteursbestand bestaat uit ruwweg even grote delen twintigers, dertigers, veertigers en vijftigplussers. We geloven vast dat het consequent overschrijden van de grenzen tussen onderwerpen, disciplines, leeftijden en culturen door ze veelvuldig met elkaar in contact te brengen de enige weg voorwaarts is, niet alleen voor ons tijdschrift, onze cultuur en onze academia, maar zelfs voor wereld in het algemeen. De Nederlandse Boekengids publiceert zes edities per jaar en meerdere nieuwe online essays per week.

 

Journal's articles