Ny Tid

NY TID is a monthly newspaper published in Norway, established in 1953. Through an international and critical lens, it examines global conflicts, migration, surveillance and environmental issues. The culture section has a unique focus on distinguished documentary films and non-fiction books.

Website: www.nytid.no
Facebook: www.facebook.com/NyTid
Twitter: https://twitter.com/avisen_nytid
Instagram: www.instagram.com/avisennytid

Norwegian

NY TID er en månedlig avis med en internasjonal orientering, etablert i 1953. Den dekker fredsarbeid & konflikt, migrasjon, kontrollsamfunnet, nye medier og økologi. Kulturbilaget kritiserer det fremste av internasjonal dokumentarfilm og sakprosa.

NY TID gir dypere sammenheng og utfordrer radikalt det internasjonale nyhetsbildet.

Journal's articles