Håkan Thörn

En del människor binder via sina kringflackande liv ihop sociala rörelser. Kampen mot kolonialismen, 60-talets kampanjer mot apartheid, dagens globaliseringskritiska rörelse – allt är länkat i både tid och rum skriver Håkan Thörn och berättar en ny historia om politisk och kulturell globalisering.

Only in sv

Det moderna folkhemmet var i allra högsta grad ett nationellt projekt. Håkan Thörn menar att det byggde på en nationell identitet med en konsensus så stark att dess chauvinism blivit osynlig för invånarna.

Only in sv