Zarez (PAST JOURNAL)

Zarez was a partner of the Eurozine network from April 2012 to December 2013.

English
Croatian biweekly magazine Zarez regularly, thoroughly and without sensationalism reflects social, political and cultural issues in the former-Yugoslavian countries and the world, collaborating with free-thinking intellectuals from Belgrade, Ljubljana and Sarajevo and also translating and commenting on major cultural texts from France, the UK, Germany, Italy and the US. Zarez passionately supports and documents the efforts of the independent scene in Croatia, which find expression in our journal. It is our firm belief that social responsibility starts and grows within and with the public influence of analytically-oriented media. We fight not only for its survival, but also for its improvement.

Croatian
Dvotjednik Zarez profilirao se kao središnji hrvatski medij koji redovito, temeljito i bez senzacionalizma promišlja društvena, politička i kulturna pitanja na širem prostoru zemalja bivše Jugoslavije i svijeta, sustavno surađujući sa slobodnim intelektualcima iz Beograda, Ljubljane i Sarajeva, ali i prevodeći i komentirajući značajne kulturne tekstove iz Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Sjedinjenih Država. Zarez također gorljivo podupire i dokumentira različita nastojanja nezavisne scene u Hrvatskoj, koja u našem mediju nalazi prostor za svoj izraz. Čvrsto smo uvjereni da društvena odgovornost počinje i raste unutar i uz javni utjecaj analitičkih usmjerenih medija. Borimo se ne samo za njihovo preživljavanje, nego i unaprijeđenje.

www.zarez.hr

Journal's articles