Transfer (PAST JOURNAL)

Transfer was an Associate member of the Eurozine network starting from 2011.

Transfer is an English-language journal featuring articles previously published in Catalan and focusing on current intellectual debates. The journal is published annually by the Institut Ramon Llull (IRL) and Publicacions de la Universitat de València (PUV).

The project’s aim is twofold: firstly, to heighten knowledge and awareness abroad of works by contemporary Catalan writers on subjects of cultural interest, thereby promoting dialogue among authors from Catalonia and those from other countries; secondly, and more specifically, Transfer seeks to provide support for a broader international outreach of Catalan journals actively engaged in discussion of pertinent subjects of our times.

Each Transfer issue also includes graphic works, either pictorial reproductions or photographs, by a contemporary artist, thus encouraging a lively dialogue between text content and visual imagery. Artists are selected from among the most-widely recognised names within the rich art scene in the Catalan-speaking territories (Catalonia, Valencia and the Balearic Islands).

Transfer‘s editorial board members are closely linked with the publishing of scholarly and cultural journals in Catalan. They select the articles that appear in each Transfer issue and also have a voice in steering the journal’s editorial policy.

Website: transfer.llull.cat

Catalan

Transfer és una publicació anual en anglès, coeditada per l’Institut Ramon Llull (IRL) i Publicacions de la Universitat de València (PUV), que recull articles –prèviament publicats en català– dedicats als principals debats intel·lectuals del món contemporani.

El projecte tracta d’assolir un doble objectiu: d’entrada, l’objectiu general de promoure la difusió exterior del pensament contemporani d’expressió catalana, tot afavorint el diàleg dels autors d’aquí amb els d’altres països. En segon terme, l’objectiu més concret de donar suport a la projecció internacional d’aquelles publicacions periòdiques del domini lingüístic català que aposten per participar amb ambició i rigor en els debats d’idees del present.

Cada número de Transfer està il·lustrat amb obra gràfica (pintura o fotografia) d’un artista contemporani de prestigi. D’aquesta manera es busca que els textos i les imatges entrin en diàleg, i que la forma i el fons de la revista es reforcin mútuament. Els artistes són triats entre els noms més reconeguts del ric panorama artístic de les terres de parla catalana (Catalunya, País Valencià i les Illes Balears).

La revista Transfer compta amb un consell editorial format per personalitats del món universitari i cultural, estretament vinculades a les revistes de pensament i cultura de l’àmbit lingüístic català. El consell editorial és el responsable de la tria dels articles que apareixen a cada número, i també contribueix a orientar la línia editorial de la revista.