Mehr Licht! (PAST JOURNAL)

Mehr Licht! was a member of the Eurozine network until January 2017.

English

The first issue of the Albanian cultural and literary magazine Mehr Licht! was published in 1996. Its aim is to serve national literature and culture. Mehr Licht! publishes both new and old writers, both Albanian and foreign ones: the only criteria is quality. A very important place is given to the introduction of foreign literature and culture.

By presenting a wide range of authors, views, genres and standpoints, Mehr Licht! has become one of the most popular cultural publications in Albania; a space where different cultures and styles can meet.

The Founders of the magazine are Mira Meksi and Vebi Velija (President of the Cultural Foundation “VELIJA”).

Shqipe

Qysh në numrin e parë të saj, të vjeshtës së vitit 1996, e gjer më sot, pas 13 numrash, revista letrare – kulturore Mehr Licht! i ka qëndruar besnike qëllimit të saj parësor : t’i shërbejë letërsisë dhe kulturës kombëtare. Në faqet e saj kanë gjetur njëlloj vënd vepra shkrimtarësh të vjetër e të rinj, shqiptarë e të huaj, duke kaluar vetëm përmes një filtri : vlerave qe mbartin.

Ka qënë pikërisht kërkimi këtyre vlerave, objekti themelor i punës së redaksisë së revistës, e cila në përzgjedhjen e lëndës i është nënshtruar kriterit të shijeve të veta, shije këto që janë prirur gjithmonë të evokojnë e të zbulojnë si veprat më cilësore të autorëve të afrimuar, ashtu edhe talented e rinj. Nje vend tejet i rëndësishëm, në afqet e kësaj reviste, i është dhënë letërsisë së huaj, nëpërmjet një përzgjedhjeje të kujdesshme të përkthimeve dhe larmisë së autorëve e zhanreve, duke i shërbyer kësisoj – para së gjithash nëpërmjet gjuhës – afrimit të kulturave të ndryshme me njëra tjetrën, afrim qe e kemi vlerësuar si një synim sipëror. Duke pasqyruar një gamë të gjërë autorësh, pikpamjesh, qëndrimesh e ligjërimesh, duke zgjeruar gjithnje e më tepër hapësirën e rubrikave qe përbëjnë bërthamën e revistës, në mënyrë të tërthortë, revista Mehr Licht! është bërë një nga terrenet më të populluar të “përleshjeve” estetike, ideore, përkthimore, etj.

Journal's articles