Genero

Genero is the new title of the former journal on feminist theory called Women’s Studies, which the Centre had published since 1995. Genero follows the concept and established tradition of the former journal and the Centre as the whole, such as interdisciplinarity, a critical approach towards science and culture topics, affirmation of the right to difference, questioning the issues of identity, emphasizing contributions of domestic authors and those from the region.

Feminist thought over the past fifteen years has strongly developed in the Balkans, eastern and central Europe. Genero aims to reevaluate, revise, reread, and rewrite the position of the Other, different and marginalized – with its special position in the region.

Genero welcomes texts on issues such as difference, otherness, identity and minority from the Women’s and Gender Studies perspective. Genero also aims to introduce new fields into this multidisciplinary theory, such as history and sociology of physics, biological research and music.

A further important endeavour of Genero is to offer space for students interested in the subject to publish their works, thus initiating and supporting the voices of the younger generation. By its name and design, too, the journal is aimed at people in their mid-twenties.

Serbian

Genero je novo ime časopisa za feminističku teoriju, Ženske studije , koji je Centar izdavao u sedam godina od 1995. Po svojoj sadržini, Genero sledi koncept koji su Ženske studije gradile od samog početka, kao sastavni deo projekta Centra za ženske studije – interdisciplinarnost, kritički pristup temama iz nauke i kulture, afirmisanje prava na razliku, preispitivanje problema identiteta, naglašavajući doprinose domaćih i autora/autorki iz regiona. S obzriom na to da je feministička misao tokom prošle decenije i po doživela snažan procvat na Balkanu, u Istočnoj i Centralnoj Evropi, Genero je zainteresovan da postane forum na kom se može raspravljati o različitim problemima teorije roda u regionu. Feminisitčka misao, zasnovana na idejama reevaluacije, revidiranja, ponovnog čitanja i ponovnog pisanja kulture sa tačke gledišta Drugog, različitog i marginalizovanog, i sama biva preispitana samim pozicioniranjem u ovom regionu.

Genero je zainteresovan za tekstove o raznim pitanjaima u vezi sa temama razlike, drugosti, identiteta i manjina, iz perspektive ženskih i studija roda. Genero takodje planira da uvede nova polja u ovu multidisciplinarnu teoriju, poput istorije i sociologije fizike, bioloških istraživanja i muzike.

Još jedna važna ideja u vezi sa Generom jeste nastojanje da postane prostor na kom će studentkinje i studenti zainteresovani za ove teme objavljivati svoje radove, podstičući i uvodeći tako i glasove mlade gen(d)er-acije. Izgled i ime ovog časopisa takodje su rezultat usmeravanja ka primarnoj ciljnoj grupi mladih u dobu od oko 25 godina.

Genero je zamišljen kao kvartalni časopis, ali je usled finansijskih teškoća do sada izlazio samo jednom godišnje.

Website: https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/casopis-genero

Journal's articles