Cover of Arena

English
Arena is a radical and independent forum for political and cultural issues. The magazine also runs the publishing company Atlas (for books) and the think-tank Agora.

Svenska
Arena är ett radikalt men partipolitiskt obundet forum för samhälls- och kulturjournalistik. Tidskriften driver också bokförlaget Atlas och tankesmedjan Agora.