Ivan Klíma

born 1939, writer living in Prague. Numerous Publications.

Articles

Cover for: Seeds of spring

Seeds of spring

A rebellion against censorship

When Ivan Klíma and fellow writers spoke out against censorship in Czechoslovakia at the 1967 Writers’ Congress, the literary weekly Literární noviny was taken out of the hands of the writer’s union and its editorial board dismissed. Yet the seed was sown for the Prague Spring of 1968.

Litterär utblick: Tjeckien, första delen

Dissidentfarfäderna, postmodernisterna och den nya vågen

Efter Daniela Hodrovás och andra “postmodernisters” uppror mot kravet på realism ser den tjeckiske författaren Ivan Klíma nu en ny tjeckisk våg, representerad av exempelvis Jáchym Topol, som förenar den berättande romanen med drömlik fiktion.

Litterär utblick: Tjeckien, andra delen

Den yngre författargenerationen och sökandet efter autenticitet

I en tidigare artikel skrev Ivan Klíma om tillståndet i den tjeckiska prosan fram till postmodernismen och den nya vågen. I denna andra del undersöker han den yngre författargenerationens litteratur, en litteratur där det provokativa ersatts av ett sökande efter autenticitet och en önskan att beskriva det vardagliga och opoetiska, och där dagboken har blivit en vanlig form.

Read in Journals