Anna Dahlberg

is a political columnist at the Swedish daily Expressen.

Articles

Konkurrensen om oljan kan leda till ett “energins kalla krig” mellan Kina och USA. Anna Dahlberg jagar nytt tänk bland Amerikas nykonservativa, svenska miljövänner och terrorns strateger.

Read in Journals