Robert A. Dahl

Filosofen Jürgen Habermas har argumenterat för en europeisk författning. Han är ute och cyklar, hävdar statsvetarnas statsvetare – Robert A Dahl. Den amerikanske professorn argumenterar mot tron på att postnationell demokrati är möjlig. Visionärerna leker farliga lekar med mycket explosiva krafter, skriver Dahl.

Only in sv