Robert A. Dahl

(b.1915 in Inwood, Iowa). Sterling Professor of Political Science Emeritus at Yale University. As a political scientist has Dahl the last five decades dominated the international discussion about democracy. He has published many articles and books that examine democratic systems of government, including A Preface to Democratic Theory (1956), Who Governs? (1961), Democracy and Its Critics (1989) and On democracy (1998).

Articles

Europeisk federalism - glöm det!

Demokratins begränsningar

Filosofen Jürgen Habermas har argumenterat för en europeisk författning. Han är ute och cyklar, hävdar statsvetarnas statsvetare – Robert A Dahl. Den amerikanske professorn argumenterar mot tron på att postnationell demokrati är möjlig. Visionärerna leker farliga lekar med mycket explosiva krafter, skriver Dahl.

Read in Journals