Mats Wingborg

is a free-lance journalist living in Sweden. Expert on on global welfare.

Articles

Har den globala kapitalismen förbättrat eller försämrat livet för världens allra fattigaste? Arena bad Mats Wingborg berätta sanningen om världens utveckling och svaret blev: visst har det blivit bättre – men inte på grund av globaliseringen.

Read in Journals