Arena

Sweden

Vedergällningen kom och världen möbleras om inför våra ögon. Det finns gott om ansatser och ambitioner nu. Men vilka är genuina och vilka är falska? Björn Hettne, professor i freds- och utvecklingsforskning, argumenterar här för den enda världsordning han tror kan få världssamhället på fötter igen – äkta multilateralism.

Only in sv

Svensk vänster är fortfarande starkt präglad av EU-motstånd. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill lämna unionen. Andra radikala röster ser EU som politikens nya hopp. Attacs oerhörda framgångar kommer stärka en av dessa sidor. Frågan är vilken. Magnus Linton söker svar.

Only in sv
1 7 8 9