Partner Info

Back Issues


15.06.2015

Varlik | 6/2015

15.05.2015

Varlik | 5/2015

16.04.2015

Varlik | 4/2015

12.03.2015

Varlik | 3/2015

11.02.2015

Varlik | 1/2015

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


29.07.2015
Eurozine Review

Something has to give, soon

"dérive" commits to realizing Lefebvre's urban society; "Esprit" critiques the sharing economy; "Springerin" protests by proxy; "Free Speech Debate" says US net neutrality is the way forward; "NLO" seeks authenticity in the information age; "Il Mulino" speaks to Joschka Fischer; "Arena" finds Sweden Democrats coming out of the shadows; "Host" condemns academic capitalism; and "Merkur" hasn't been so entertained since the "Pickwick Papers". [ more ]

29.07.2015
Dana Polatin-Reuben

A win for Team Internet?

28.07.2015
Edit András

"They are so very different from us"

28.07.2015
Alessandro Cavalli, Joschka Fischer

A purifying storm

28.07.2015
Simon Borel, Damien Demailly, David Massé

Between utopia and big business

New Issues


Eurozine Review


29.07.2015
Eurozine Review

Something has to give, soon

"dérive" commits to realizing Lefebvre's urban society; "Esprit" critiques the sharing economy; "Springerin" protests by proxy; "Free Speech Debate" says US net neutrality is the way forward; "NLO" seeks authenticity in the information age; "Il Mulino" speaks to Joschka Fischer; "Arena" finds Sweden Democrats coming out of the shadows; "Host" condemns academic capitalism; and "Merkur" hasn't been so entertained since the "Pickwick Papers".

15.07.2015
Eurozine Review

Life after debt

01.07.2015
Eurozine Review

In search of eutopia

17.06.2015
Eurozine Review

If Greece falls

03.06.2015
Eurozine Review

In lieu of political Islamhttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Varlik 6/2015
Share |6/2015

Varlik
 

Summary / Özet

Betül Dünder, Didem Gülçin Erdem, Mehmet Butakın, S. F. Çanga
Dosya: "Şiirin Anonimleşmesi: Yayılma mı Yağma mı?"
Dossier: "Anonymization of poetry: Expansion or looting?"
Semih Poroy
Çizgi-yorum
Cartoonist's comment
Betül Dünder
Anonimleşen Biz miyiz Yoksa Dil/sizlik mi?
Is it us becoming anonymous or speech and silence?
Didem Gülçin Erdem
Çömlekçinin Parmak İzleri
Fingerprints of the potter
Mehmet Butakın
Çoğaltılabildiği Çağda Şiir Yapıtı
The work of poetry in the age of duplication
S. F. Çanga
Az Biraz T.A.Z.
Mehmet Rifat
Bir Anlatıcının Seslendiği Gücül Örnek Okur
Güven Turan'ın Nisan 2015'te Yapı Kredi Yayınları'dan çıkan Yaz Üçgeni başlıklı romanı bağlamında anlatıcının seslendiği örnek okur inceleniyor
A hidden ideal reader voiced by a narrator
An essay on the ideal reader voiced by the narrator in Güven Turan's April 2015 novel Yaz Üçgeni (Summer Triangle)
İbrahim Oluklu
Tartışmacı, Düşünür, Araştırmacı, Edebiyatçı Attilâ İlhan
Attilâ İlhan'ın gençken, Balıkesir'de yayınlanan Türk Dili ve Balıkesir Postası gazetelerinde yazdığı "gençlik yazıları" inceleniyor
Attila İlhan: debater, thinker, researcher, writer
An analysis of Attila İlhan's "early writings" in the Türk Dili magazine and Balıkesir Postası newspaper printed in the province of Balıkesir
Haydar Ergülen
Cemal Süreya: Şairin Bir Denemeci Olarak Portresi
Cemal Süreya'nın denemeci yönü üzerine bir yazı
Cemal Süreya: A portrait of a poet as an essayist
An article on the essayist facet of Cemal Süreya
Türkân Yeşilyurt
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Dağlarca'nın şiir ütopyası üzerine bir deneme
An essay on the poetic utopia of Dağlarca
Mahmut Şenol
Ölüm Alışkanlığı...
Antik Yunan'dan günümüze ölüm kavramının gelişimi üzerine eğlenceli bir deneme
The habit of dying
A lighthearted article on the development of the concept of death from Ancient Greece to the present day
Cemil Okyay
"Atların Uykusu"ndaki "Belirsizlikler"
Salih Bolat'ın Atların Uykusu adlı şiir kitabı üzerine bir deneme
Obscurities in Atların Uykusu
An essay on Salih Bolat's poetry book Atların Uykusu (Slumber of Horses)

Medya Notları: 2015 Türkiye Genel Seçimleri

Media notes: General elections 2015
Nilgün Tutal
Kitlelerin Hayali Coşkusu / İktidarın Fallosentrik Demokrasi Anlayışı?
Korkmaz Alemdar
Yeni Bir Seçim(!) ve Tutarsızlık Örnekleri
A new "election" and examples of inconsistency
Aydın Çam
Halkların Demokratik Seçimi
Democratic election of the Peoples
Halûk Sunat
'Psikanalitik Duyarlıklı Bakış'la Fethi Naci ve Roman Eleştirisi / 2
Sunat'ın Fethi Naci'nin roman eleştirisi yöntemini incelediği yazısının ikinci ve son bölümü
Fethi Naci's novel critique with "Psychoanalytical Sensibilities" 2
The second and last chapter of Sunat's essay on Fethi Naci's method for novel critique
Tülay Ferah-Mustafa Öneş
"Tekne Kazıntısı" Üzerine Bir Söyleşi
Tekne Kazıntısı adlı ortak şiir kitabının şairleri birbirleriyle söyleşiyorlar
An Interview on Tekne Kazıntısı
The co-writers of the poetry book Tekne Kazıntısı (Bottom of the Barrel) have interviews with each other
Hikmet Temel Akarsu
Editörlük Müessesesi Üzerine: "Yaşasın Edebiyat"
Editörlük müessesesi üzerine bir deneme
On the institution of editorship: "Long live literature"
An essay on the metier of an editor
Hande Öğüt
"İçimizdeki Şeytan"a Feminist Eleştirel Bir Bakış - 1
Sabahattin Ali'nin romanının feminist bir incelemesi
A feminist critique of İçimizdeki Şeytan
A feminist critique of Sabahattin Ali's novel İçimizdeki Şeytan (The devil within)
Feridun Andaç
Sesimdeki Rüzgâr
Andaç'ın "Başlangıçlar Karşılaşmalar Kırılmalar" adını taşıyan yeni yazı dizisinin ilki
The wind in my voice
The first article in a new series by Andaç titled "Beginnings, encounters, fractures"
Özge Cengiz-Tozan Alkan
Selma Ancira ile Söyleşi
Meksikalı çevirmen Ancira çeviri yöntemini, hazırladığı kitapları anlatıyor
Interview with Selma Ancira
Mexican translator Selma Ancira talks about her methods for translation and the books she prepared
küçük İskender
Yeni Şiirler Arasında
Among new poems
Hatice Meryem
Yeni Öyküler Arasında
Among new stories

Varlık Kitaplığı

Hüseyin Alemdar
Nihat Ziyalan ile Söyleşi
Interview with Nihat Ziyalan
Tolga Aras
"Mükemmel Katilin Peşinde" / N. Ahmet Erözenci
Erözenci'nin polisiye romanı tanıtılıyor
A review of Erözenci's detective novel
Melike Belkıs Aydın
Ersan Üldes ile Söyleşi
Interview with Ersan Üldes
Fatma Yeşil
"Alandaki Park" / Adnan Özyalçıner
Özyalçıner'in Gezi Direnişi'ne gönderme yapan öykülerinin toplandığı kitap tanıtılıyor
A review of Özyalçıner's collection of short stories referencing the Gezi Resistance
Gülce Başer
Altay Öktem ile Söyleşi
Interview with Altay Öktem
Samim Rıfkı
"Ahlakın Akli ve İnsani Temeli" / Şahin Filiz
Filiz'in deneme kitabı tanıtılıyor
A review of Filiz's essay collection
Senem Dere
Atilla Birkiye ile Söyleşi
Interview with Atilla Birkiye
Beyza Becerikli
"Barbarın Kahkahası" / Sema Kaygusuz
Kaygusuz'un son romanı tanıtılıyor
A review of Kaygusuz's latest novel
Adil İzci
Tunç Lokum ile Söyleşi
Interview with Tunç Lokum
Gültekin Emre
Şiir Günlüğü
Poetry Chronicles
Gülce Başer
Şimdi Haberler
Here is the news

ŞİİR

Poetry
Hüseyin Köse
Rüzgârın İşi
Arif Erguvan
Buun Topika Anşalttım
Alphan Akgül
Spectrophobia
Arife Kalender
Park Cinayetleri
Asuman Susam
Yazı
Alper Beşe
Fetret
Şeyda Üzer
Çabuk Sular
Hüseyin Alemdar
Dünya Vakti

ÖYKÜ

Short story
M. Özgür Mutlu
Kiralık Mezar
Şengül Can
Masal Bitti
Leylâ Çapan
Reşit Paşa Sahil Sarayı

YENİ İMZALAR

New names

ŞİİR

Poetry
İbrahim Serhat
Muş'a Gelsene Baudelaire!
Hüseyin Kalyan
İmpala Heykelleri

ÖYK

Short story
Önder Şit
Yakarete


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Victor Tsilonis
Greek bailout referendum, Euro Summit, Germope

http://www.eurozine.com/blog/
Victor Tsilonis of "Intellectum" (Greece) comments on recent developments in the Greek crisis: the short-lived euphoria of the 5 July referendum, Alexis Tsipras's subsequent "mental waterboarding", and the outlook for a German-led Europe. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net