Partner Info

Back Issues


25.08.2015

Varlik | 8/2015

13.08.2015

Varlik | 7/2015

15.06.2015

Varlik | 6/2015

15.05.2015

Varlik | 5/2015

16.04.2015

Varlik | 4/2015

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


28.08.2015
Bodó Balázs

Pirate libraries

A central and eastern European perspective

Many of today's pirate libraries were born to address political, economic and social issues specific to Soviet and post-Soviet times, observes Bodó Balázs. They are now at the centre of a global debate on access to knowledge. [ more ]

26.08.2015
Beate Roessler

What is there to lose?

20.08.2015
David Marcus, Roman Schmidt

Optimism of intellect

19.08.2015
Ayse Gül Altinay

Gendered silences, gendered memories

New Issues


26.08.2015

A2 | 17 (2015)

Atentát na underground [The assassination of the underground]
25.08.2015

Varlik | 8/2015

24.08.2015

Nuori Voima | 5/2014

Kreikka [Greece]

Eurozine Review


12.08.2015
Eurozine Review

Still outraged and seeking alternatives

"Kultura Liberalna" discusses the new industrial revolution; "Blätter" predicts that the European divide will keep growing; "Samtiden" says Europe should count itself lucky; "openDemocracy" says the Greek crisis is all about Germany and France; "Soundings" seeks European alternatives; "La Revue nouvelle" considers why the wealthy hate the Greens; "L'Espill" asks whether Podemos and Catalanism can hook up; "Osteuropa" sets the record straight on Russian gas; and "Dialogi" celebrates the power of the documentary.

29.07.2015
Eurozine Review

Something has to give, soon

15.07.2015
Eurozine Review

Life after debt

01.07.2015
Eurozine Review

In search of eutopia

17.06.2015
Eurozine Review

If Greece fallshttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Varlik 8/2015
Share |8/2015

Varlik
 

Summary / Özet

Dosya: 25. Ölüm Yıldönümünde Cemal Süreya

Dossier: Twentyfifth anniversary of the death of Cemal Süreya
Semih Poroy
Çizgi-yorum
Cartoonist's comment
Nursel Duruel
Cemal Süreya'nın "Günleri"
Cemal Süreya'nın önce dergilerde yayınlanan, daha sonra Günler adıyla kitaplaşan günlükleri üzerine bir inceleme yazısı.
Cemal Süreya and his "chronicles"
A review of Cemal Süreya's diaries that were first reprinted in magazines and then compiled into a book titled Günler (Days).
Mustafa Kurt
Laleli'den Dünyaya Tersine Bir Tramvay: Bir Yapılanma Biçimi Olarak Cemal Süreya'nın Şiiri
Cemal Süreya'nın poetikası üzerine bir inceleme yazısı.
A streetcar in reverse: Cemal Süreya's poems as a method of structuring
An essay on Cemal Süreya's poetica
Murat Lüleci
"Özgürlüğün Geldiği Gün": Cemal Süreya'nın Şiirlerinde İmge Kurulumu
Cemal Süreya'nın şiirinde imgenin yeri ve yapısı üzerine bir inceleme yazısı.
"On the day liberty arrives": The establishment of imagery in Cemal Süreya's poems
An essay on the place and structure of imagery in Süreya's poetry
Bahanur Garan
Dergilerin Nabzını Tutan Şair: Cemal Süreya "Edebiyatın Laboratuvarı"nda
Cemal Süreya'yı bir dergisi, editör olarak inceleyen bir yazı.
The poet that kept tabs on magazines: Cemal Süreya in the "laboratory of literature"
An essay on Cemal Süreya as an editor and publisher of magazines
Haluk Öner
Humordan Öte İroni: Cemal Süreya Şiiri
Cemal Süreya'nın şiirindeki humor ve ironin yeri üzerine bir yazı.
Irony beyond humor: Cemal Süreya poetry
An essay on the place of humor and irony in Süreya's poetry

Medya Notları: Fişleme: Hainlik mi Hizmet mi?

Media notes: profiling: treason or service?
Nilgün Tutal
İktidarın Bakışını Cezbetmek
Drawing the gaze of the government
Aydın Çam
Al Gözüm Seyreyle Dünyayı
Behold the world
Korkmaz Alemdar
Fişleme: Hainlik mi Hizmet mi?
Profiling: Treason or service?
Celal Ülgen
Haziran'da Başaran'ı Yitirmek!
Haziran ayında kaybettiğimiz şair ve yazar Başaran'ın edebiyat yaşamı üzerine bir yazı.
Losing Başaran in June
An essay on the life and works of poet and writer Başaran, who passed away in the month of June.
Haydar Ergülen
Hariçten Gazel (ya da 'Şiir ve Söz Arkadaşları')
Şiir üzerine bir deneme.
The unsolicited word
An essay on the poem
Halûk Sunat
'Ah!'lar Cumhuriyeti
The republic of laments
Feridun Andaç
Şimdi Sabahlardayız...
Andaç, edebiyat anılarını okurlarımızla paylaşıyor.
The morning beckons
Andaç speaks of his memories in literature
Metin Fındıkçı
Ölümünün 7. Yıldönümünde Mahmud Derviş'i Anarken
Mahmud Derviş'in Türkçedeki çevirmeni Metin Fındıkçı, şairle olan anılarını aktarıyor, daha önce dilimizde yayımlanmamış 3 şiirini okurlarımızla paylaşıyor.
Remembering Mahmoud Darwish
Metin Fındıkçı, the Turkish translator of Mahmoud Darwish, relates his memories with the poet and shares three of the poet's previously unpublished poems.

Edebiyat Gündemi: 40. Ölüm Yıldönümünde Bedri Rahmi Eyüboğlu

Literary agenda: Bedri Rahmi Eyüboğlu in the fourtieth year of his passing
Bâki Asiltürk
Bedri Rahmi Şiirinde Hedonizm
Bedri Rahmi'nin şiirlerinin hazcı yapısı üzerine bir inceleme yazısı.
Hedonism in Bedri Rahmi poetry
An essay on the hedonistic structure of Bedri Rahmi poems
Emel Koşar
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Poetikası: "Şair, Meramını Şimşek Süratiyle
Anlatabilendir" Bedri Rahmi şiirinin halk şiiriyle olan ilişkisi üzerine bir inceleme yazısı.
The Bedri Rahmi Eyüboğlu poetica: "The poet must be able to speak his mind like lightning"
An essay on the relationship of Bedri Rahmi's poems with folk poetry
Haluk Öner
Ne Şair Ne Ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bedri Rahmi'nin niçin ressam ve şair çevrelerinde pek anılmadığı üzerine bir yazı.
Bedri Rahmi Eyüboğlu: Neither a poet nor an artist
An essay on why Bedri Rahmi is not prominent either in poetry or in art circles
Tozan Alkan
Antonio Machado Çevirirken
Şu sıralarda bir Machado şiir seçkisi hazırlayan Tozan Alkan, okurlarımızla çevirilerinden örnekler paylaşıyor.
Translating Antonio Machado
Tozan Alkan, who is currently preparing a selection of Machado's translated works, publishes samples of his translations.
küçük İskender
Yeni Şiirler Arasında
k. İskender yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendiriyor.
Among new poems
k. İskender assesses works by aspiring poets
Hatice Meryem
Yeni Öyküler Arasında
Meryem yeni imzalardan gelen öyküleri değerlendiriyor.
Among new stories
Hatice Meryem assesses works by aspiring storywriters

Varlık Kitaplığı

Hülya Deniz Ünal
"Beyaz Caz Sokağı" / Halim Yazıcı
Halim Yazıcı'nın toplu şiirler kitabı tanıtılıyor.
A review of Yazıcı's collected poems
Barış Özdemir
"Düğün Uçuşu" / Yusuf Yeşilöz
Yusuf Yeşilöz'ün Türkçeye çevrilen Düğün Uçuşu adlı romanı tanıtılıyor.
A review of Yeşilöz's novel The Wedding Flight translated into Turkish
Yaşar Öztürk
"Tartışma ve Kazanma Sanatı" / Gerry Spence
Spence'in Tartışma ve Kazanma Sanatı adlı yapıtı tanıtılıyor.
A review of Spence's How to Argue and Win Every Time
Nazlı Karabıyıkoğlu
Alper Beşe ile Söyleşi
Alper Beşe ikinci öykü kitabı Gecikmeli üzerine Karabıyıkoğlu'nun sorularını cevaplıyor.
Interview with Alper Beşe
Beşe responds to questions about his second story collection Gecikmeli (Delayed)
Tuğçe Keleş
"Foucault'yu Sayıklamak" / Patricia Duncker
Patricia Duncker'ın Foucault'yu Sayıklamak adlı kitabı tanıtılıyor.
A review of Duncker's Hallucinating Foucault
Serap Çakır
"Skolastik Fantazya" / Hüseyin Köse
Hüseyin Köse'nin derlediği, masalları inceleyen yazılardan oluşan Skolastik Fantazya kitabı tanıtılıyor.
A review of Köse's compilation of essays on fairytales titled Skolastik Fantazya (Scholastic Fantasy)
Duygu Deniz
"Anlamın Bulanık Sularında" / Nizamettin Uğur
Dilbilim üzerine çalışmalarıyla tanınan Uğur'un son kitabı tanıtılıyor.
A review of linguist Uğur's latest book
Müren Beykan
"Kitabın Adı" / Necati Tosuner
Tosuner'in son çocuk romanı Kitabın Adı tanıtılıyor.
A review of Tosuner's latest children's novel Kitabın Adı (Name of the Book)
Hasan Akarsu
"Aşk Güzel Şeydir" / Nurullah Can
Nurullah Can'ın Aşk Güzel Şeydir" adlı toplu şiirleri üzerine bir yazı.
An essay on Can's collected poems titled Aşk Güzel Şeydir (Love is Good)
Nezihe Altuğ
"Gelincik Tarlası" / Hande Baba
Hande Baba'nın ikinci öykü kitabı tanıtılıyor.
A review of Baba's second story collection
Gözde Aktürk
"Zamana Vuran Dalgalar" / Elmas Şahin
Woolf'un Mrs. Dalloway adlı eseriyle Tanpınar'ın Huzur adlı romanını karşılaştırmalı olarak inceleyen Zamana Vuran Dalgalar adlı kitap üzerine bir yazı.
An essay on Şahin's book Zamana Vuran Dalgalar (Tide across Time), a comparative study of Virginia Woolf's Mrs. Dalloway and Ahmet Hamdi Tanpınar's A Mind at Peace.
Gültekin Emre
Şiir Günlüğü
Şiir kitapları, dergileri ve şairler hakkında kısa notlar içeren bir günlük.
Poetry Chronicles
A chronicle on poetry books, magazines and poets

Yeni Yayınlar - Reyhan Koçyiğit

New in print
Gülce Başer
Şimdi Haberler
Dünyadan ve Türkiye'den edebiyat, kültür-sanat haberleri.
Here is the news
Recent developments in literature and the arts in Turkey and around the world

Şiir

Poetry
Cihan Oğuz
Ahiretin Kapısında Fatiha
Mustafa Köz
Şairin Esini
Emel İrtem
Sineklere Şarkı Söylemek
Tarık Günersel
Haziran
Aydın Şimşek
Belki de Birlikte Susmuşuz / 2

Öykü

Short story
Sezer Duru
Bir Kenti Özlemek
Deniz Özbeyli
Tesadüf

Yeni imzalar

New Names - selection from among works sent in by new writers and poets

Şiir

Poetry
Elif
*
Berke Büyükkucak
Dün Gece Rüyama Girme Diye Uyumadım
Neşe Şahin
- Nü Nur -

Öykü

Short story
Jag Skrev
Totem


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Victor Tsilonis
Greek bailout referendum, Euro Summit, Germope

http://www.eurozine.com/blog/
Victor Tsilonis of "Intellectum" (Greece) comments on recent developments in the Greek crisis: the short-lived euphoria of the 5 July referendum, Alexis Tsipras's subsequent "mental waterboarding", and the outlook for a German-led Europe. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net