Partner Info

Back Issues


30.09.2014

Varlik | 9/2014

21.08.2014

Varlik | 8/2014

14.07.2014

Varlik | 7/2014

11.06.2014

Varlik | 6/2014

30.05.2014

Varlik | 5/2014

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


30.01.2015
David Marcus, Roman Schmidt

Optimism of intellect

A conversation with David Marcus

Thanks to a new wave of small intellectual magazines, an infectious buzz has returned to public debate in the United States. Roman Schmidt talks to David Marcus who, as a new editor at "Dissent", is well placed to provide the lowdown what's driving this genuinely critical movement. [ more ]

28.01.2015
Maja Milatovic

"The love of women, kind as well as cruel"

28.01.2015
Anna Veronika Wendland

Fumbling in the dark

28.01.2015
Glenda Sluga

Women at the Congress of Vienna

28.01.2015
Eurozine Review

Dance mania and diplomatic parleying

New Issues


26.01.2015

Osteuropa | 9-10/2014

Gefährliche Unschärfe Russland, die Ukraine und der Krieg im Donbass

Eurozine Review


28.01.2015
Eurozine Review

Dance mania and diplomatic parleying

"L'Homme" sets the historical record straight on women at the Congress of Vienna; "Soundings" speaks to Nancy Fraser about a new wave of feminism; "Genero" celebrates Audre Lorde's feminist biomythography; "Kultura Liberalna" discusses the fourth revolution with Adrian Wooldridge; "Osteuropa" slams the silence of German specialists on Russia's interference in eastern Ukraine; "Krytyka" notes the rise of Ukrainian historians as public intellectuals; and "Ord&Bild" explores the violence in never being seen for who you really are.

14.01.2015
Eurozine Review

Massaging the writer's ego

10.12.2014
Eurozine Review

The way we let the young into the world

19.11.2014
Eurozine Review

Another music! Or no music at all!

29.10.2014
Eurozine Review

A centre recedinghttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Varlik 9/2014
Share |9/2014

Varlik
 

Foreword


Doğan Hızlan, Yücel Kayıran, Yaşar Miraç, Coşkun Şenol
Dosya: Egemen Berköz Şiiri: Modernlikte Buhran
Dossier: Egemen Berköz poetry: Crisis in modernity
Semih Poroy
Çizgi-yorum
Cartoonist's comment
Egemen Berköz
Son Üç Günün Hikâyesi
Berköz'ün dosyamız yazarları tarafından incelenen şiirine yer veriyoruz
"The story of the last three days"
This Berköz poem is being reviewed by our authors
Yücel Kayıran
Egemen Berköz ile Söyleşi
Şiir hakkında her zaman çok az konuşmuş ve neredeyse hiç metin kaleme almamış olan Berköz, kendi şiirinin kaynaklarını ve gençlik yıllarını anlatıyor
Interview with Egemen Berköz
Having spoken very little and written almost nothing about poetry, Berköz talks about his youth and his poetic influences
Doğan Hızlan
Şiirin Büyüsüne Kendini Kaptırmamak
Egemen Berköz'ün şiirinin tarihsel açıdan nerede durduğu irdeleniyor
Resisting the fascination of the poem
An essay on the historical position of Egemen Berköz's poetry
Yücel Kayıran
Egemen Berköz'ün Şiiri: Modernlikte Buhran
Kayıran "Çözülen, amaçsız, aslında yaşamak için nedeni ve çabası olmayan bir bireyin dünyasını dile getirir Berköz'ün şiirindeki tinsel evren," diyor
Egemen Berköz poetry: Crisis in modernity
Kayıran says, "The spiritual universe in Berköz poetry depicts the world of an individual who is unraveling, purposeless, deprived of any reason or will to live."
Yaşar Miraç
Egemen Berköz Şiiri
E. Berköz'ün dil anlayışı, şiirindeki sözcük seçimleri inceleniyor
Egemen Berköz poetry
Review of Berköz's use of language and choice of words
Coşkun Şenol
"Son Üç Günün Hikâyesi" Şiirinde Kalbi Daralan İnsanı Anlamak
Doğanın Berköz'ün şiirindeki yeri inceleniyor
Understanding the oppressed person in "The story of the last three days"
An essay on the significance of nature in Berköz poetry
Haydar Ergülen
"Şair"in Sosyal Medyayla İmtihanı
Ergülen sosyal medyada şiirin kapladığı yeri, yeni okur-izler çevrenin şiir üzerindeki etkisini sorguluyor
The 'poet's trial of social media
Ergülen questions the space occupied by poetry in social media, and the influence of the new readership-audience on poetry
Feridun Andaç
İncelikler... Dokunuşlar... Elemler...
"Dikey şehirler kurarak katlediyoruz kentlerin ruhunu. Dikey şehir: yabancılaşmadır, yalıtmadır insanı insandan; hırstır, paradır, borsadır... Yatay şehir: uygarlıktır, insan sıcaklığıdır, sokaktır, evdir, bahçedir, mahalledir..." diyor Andaç
Niceties... Touches... Sorrows...
"We destroy the spirits of cities by building vertical abodes. A vertical city is one of alienation, isolation from human contact; it is greed, money, stocks... A lateral city is civilization, human warmth, streets, houses, gardens, neighbourhoods."
Tahir Abacı
Tanpınar'ın Sokaklarında...
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarından, günlüklerinden, kendi dönemindeki yazarların anlatılarından hareketle onun yaşadığı sokaklar ve evler için bir harita çıkarma denemesi
The streets of Tanpınar
An attempt at mapping the streets and homes Ahmet Hamdi Tanpınar lived in by collecting clues from the author's novels, diaries, and the writings of his contemporaries
Altay Ömer Erdoğan
Kültür Gündemi: Robin Williams: Ölümsüz Karakterlerin Ruhu
Robin Williams'ın filmlerindeki ortak temalar üzerine bir inceleme yazısı
Cultural agenda: Robin Williams: The spirit of immortal characters
An essay on the recurring themes in Robin Williams' films
Melike Belkıs Aydın
Aylaklık İhtimali ve Birtakım Tuhaflıklar
Genç öykücü Alper Beşe'nin ilk öykü kitabı üzerine bir inceleme yazısı
The possibility of idleness and some anomalies
A review of young storywriter Alper Beşe's first short story book
Hüseyin Alemdar
Yılmaz Güney Filmografisi Şiirmatik
Yılmaz Güney'in filmografisi sunuluyor, her filmi üzerine kısa şiirsel notlar düşülüyor
Yılmaz Güney's filmography and poem-matic
A discussion of Güney's filmography with short poetic notes on each film
Hande Sonsöz
Orhan Kemal 100 Yaşında: Işık Öğütçü ile Söyleşi
100. doğum yılında oğlu Işık Öğütçü, Orhan Kemal'i anlatıyor
Orhan Kemal turns 100: Interview with Işık Öğütçü
Novelist Orhan Kemal's son Işık Öğütçü speaks about his father to commemorate the 100th anniversary of Orhan Kemal's birth
Tozan Alkan
Latin Amerika Şiiri Antolojisi
Latin Amerika şiiri tanıtılıyor
Anthology of Latin American poetry
An introduction to Latin American poetry
Hüseyin Yurttaş
Not Defteri
Güncel edebiyat olayları üzerine bir deneme
The Notepad
Essay on current issues in literature
küçük İskender
Yeni Şiirler Arasında
İskender yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendiriyor
Among new poems
İskender assesses works by aspiring poets

Varlık Kitaplığı

Varlık Library
Merve Kırman
Gülseli İnal ile Söyleşi
İnal, son romanı Lady Lazarus'u anlatıyor
Interview with Gülseli İnal
On her latest novel Lady Lazarus
Nuriye Bilici
"Hayatın Anlamı ve Psikoterapi" / Viktor E. Frankl
Bilici "Frankl'a Sorular soran hayatın kendisidir Bize düşen hayatın sorularına cevap vermektir," diyor
"Psychotherapy and man's search for meaning"
"It was life itself which asked questions to Frankl. What we have to do is to answer them"
Tolga Aras
"Vahşi Hukuk" / Cormac Cullinan
Cullinan'ın Vahşi Hukuk adlı kitabı tanıtılıyor
Wild law / Cormac Cullinan
A review of Cullinan's Wild law
Melike Belkıs Aydın
Başar Başarır ile Söyleşi
Başarır Teklifinizle İlgilenmiyorum adlı öykü kitabını anlatıyor
Interview with Başar Başarır
On his short story collection Teklifinizle İlgilenmiyorum (I am not interested in your offer)
Mehmet Karaca
"Beni Oyuna Kaldır" / Hüseyin Peker
Hüseyin Peker'in son şiir kitabı Beni Oyuna Kaldır üzerine bir tanıtım yazısı
Hüseyin Peker
A review of Peker's latest poetry book Beni Oyuna Kaldır (Take me to play)
Behice Özden
Ferhat Uludere ile Söyleşi
Uludere son romanı Don Quijote'nin Üçüncü Cildi hakkında konuşuyor
Interview with Ferhat Uludere
On his latest novel Don Quijote'nin Üçüncü Cildi (Volume three of Don Quijote)
Murat Bekâr
"Kehanetin Gölgeleri" / William Blake
Tozan Alkan tarafından dilimize kazandırılan, Türkçedeki en kapsamlı Blake şiirleri seçkisi tanıtılıyor
William Blake
A review of the largest selection of Blake's poetry, translated to Turkish by Tozan Alkan
Gülce Başer
Oğuz Özdem ile Söyleşi
Özdem, son şiir kitabı İmge Çukurları'nı anlatıyor
Interview with Oğuz Özdem
On his latest poetry book İmge Çukurları (Image pits)
Celal Soycan
"Her Şey Dün Oldu" / Ogün Kaymak
Ogün Kaymak'ın son şiir kitabı Her Şey Dün Oldu tanıtılıyor
Ogün Kaymak
A review of Kaymak's latest poetry book Her Şey Dün Oldu (It all happened yesterday)
Gültekin Emre
Şiir Günlüğü
Şiir kitapları, dergileri ve şairler hakkında kısa notlar içeren bir günlük
Poetry Chronicles
A chronicle on poetry books, magazines and poets
Gülce Başer
Şimdi Haberler...
Dünyadan ve Türkiye'den edebiyat, kültür-sanat haberleri
Here is the news...
Recent developments in literature and the arts in Turkey and around the world

Şiir

Poetry
Arife Kalender
Bir Kayanın Uçurumu
Sina Akyol
İki Şiir
Şeref Bilsel
Uçuruma Yakın
Gioconda Belli
Kadından Erkeğe
Hasan Akarsu
Anılardan

Öykü

Short story
Atiye Gülfer Kaymak
Sonsuz Kitap
Alper Beşe
Küçük Tufan

Yeni İmzalar

New Names -- Selection from works sent in by new writers and poets

Şiir

Poetry
Yaprak Damla Yıldırım
Sarı
Caner Adıgüzeller
Gül ve Şarap Meselesi
İlyas Öztin
Çürük Su

Öykü

Short story
Elif Yonat Toğay
Kavuşma
Dilek Bektaşoğlu Sanlı
Üveyik Kuşları


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase ? and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
Eurozine Gallery: TIME top ten photos of 2014

http://www.eurozine.com/blog/
Massimo Sestini's aerial shot of a boat containing at least 500 people attempting to cross the Mediterranean Sea, included in the current exhibition in the Eurozine Gallery, has been named one of the top ten photos of 2014 by TIME magazine. [more]

CHeFred
A master of the daily grind

http://www.eurozine.com/blog/
On Sunday 30 November, Turkish publisher Osman Deniztekin died, just a few weeks after having been diagnosed with leukemia. He was 65. In memoriam. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Dessislava Gavrilova, Jo Glanville et al.
The role of literature houses in protecting the space for free expression

http://www.eurozine.com/timetotalk/european-literature-houses-meeting-2014/
This summer, Time to Talk partner Free Word, London hosted a debate on the role that literature houses play in preserving freedom of expression both in Europe and globally. Should everyone get a place on the podium? Also those representing the political extremes? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net