Partner Info

Back Issues


21.03.2014

Varlik | 3/2014

10.02.2014

Varlik | 2/2014

31.01.2014

Varlik | 1/2014

03.01.2014

Varlik | 12/2013

17.12.2013

Varlik | 11/2013

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


16.04.2014
Timothy Snyder

Europe and Ukraine: Past and future

The history of Ukraine has revealed the turning points in the history of Europe. On 25 May both Ukrainians and EU citizens can decide which way things will turn this time. Ukraine has no future without Europe, but Europe also has no future without Ukraine. [ more ]

14.04.2014
Tim Groenland

Lost in the funhouse

11.04.2014
János Széky

A tradition of nationalism

09.04.2014
Nataliya Tchermalykh

The warm cold winter

09.04.2014
Eurozine Review

Whoever shoots first loses

New Issues


16.04.2014

Belgrade Journal of Media and Communications | 4 (2013)

Ultimate European crisis II
08.04.2014

Osteuropa | 1/2014

Im Namen des Volkes. Revolution und Reaktion
08.04.2014

Spilne | 7 (2014)

Second World

Eurozine Review


09.04.2014
Eurozine Review

Whoever shoots first loses

"Krytyka" says the protests in Ukraine should make the EU realize it has a global mission; "Prostory" documents the Maidan; "Osteuropa" warns it's high time to focus on the Polish extreme Right; "New Eastern Europe" locates the last frontier of Kundera's Central Europe; "Free Speech Debate" says hate speech bans have no place in fully fledged democracies; "Spilne" anticipates a socialist moment in the western system; "Merkur" analyses the capitalist persona: from civilizing force to the root of all evil; "Kulturos barai" ponders how to survive technology; "Revolver Revue" refuses to forget the Jews lost to the Nazis but erased under Czech communism; and "Dilema veche" asks who's afraid of Romanians and Bulgarians?

26.03.2014
Eurozine Review

Breaking the anthropic cocoon

12.03.2014
Eurozine Review

When TV regimes kick in

26.02.2014
Eurozine Review

Goodbye Gutenberg Galaxy!

12.02.2014
Eurozine Review

The new wretched of the earth



http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Varlik 3/2014
Share |



3/2014

Varlik
 

Summary / Özet

Osman Deniztekin
Başyazı: Seçmenler ve Seçenekler
Yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla, seçmenlerin tercihlerine neye gore yaptıkları ve önlerindeki seçenekler hakkında bir yorum
Editorial: The electorate and their alternatives
A short commentary on the alternatives available to the voters in the modern consumer society and in particular (as the regional elections are approaching) the Turkish political system
Didem A. Büyükarman, Pelin Aslan, Seda Uyanık, Veli Uğur, Doğan Erişen, Abdullah Derin, Sercan Şengün, Erol Gökşen
Dosya: Edebiyatın Hayalperest Türleri: Bilimkurgu ve Fantastik Dünyalar
Dossier: The imaginative genres of literature: Science-fiction and fantasy worlds
Semih Poroy
Çizgi-yorum
Cartoonist's comment
Didem A. Büyükarman
Edebiyatın Hayalperest Türleri Üzerine Bir Söyleşi: Pelin Aslan, Seda Uyanık, Veli Uğur
Interview on the imaginative genres of literature
Doğan Erişen
Ya Öyle Olsaydı? Bilimkurgu-Fantastik ve Hakikat Üzerine Bir İnceleme
What if? A study of science-fiction, fantasy and truth
Abdullah Derin
Bilimkurgu ve Adilik: Biopunk
Science-fiction and banality: Biopunk
Sercan Şengün
Sanal Hikâye Anlatıcılığı Çağında Yaşayan Bilimkurgu ve Fantastik Dünyalar Olarak Video Oyunları
Video games as living science-fiction and fantasy worlds in an age of virtual storytelling
Erol Gökşen
"Uzay Çiftçileri" ve "Şebek Romanı" Ekseninde İslami Bilimkurgu Romanlarında Ütopya/Distopya
Utopia and dystopia in Islamic science-fiction novels exemplified by Uzay Çiftçileri (Space farmers) and Şebek Romanı (The baboon novel)
Mehmet Rifat
Roman, Öykü, Anlatı, Enfra-Roman, Enstantane ve Diğerleri
Novel, story, narrative, infra-novel, snapshot and others
Şebnem Şenyener
Arap Saçı
Sicilya'yı konu edinen edebiyat eserleri üzerine bir yazı
Angel Hair
An essay on works of literature based in Sicily
Lale Yüce
Kemal Tahir'in Kaleminden Namus ve Namuscular
Kemal Tahir'in romanlarında Anadolu insanı açısından namus kavramının nasıl anlatıldığı üzerine bir inceleme yazısı
Chastity as observed by Kemal Tahir
An essay on how Kemal Tahir novels depict the concept of chastity as perceived by the people of rural Anatolia
Haydar Ergülen, İhsan Tevfik, Yaşar Miraç, Refik Durbaş
Edebiyat Gündemi: "Ölüm'den olma, Hayat'tan doğma" bir şair: Ahmet Erhan
Literary agenda: Ahmet Erhan: A poet conceived by death, born of life
Haydar Ergülen
Yüzlerce Yılkı Şairi: Ahmet Erhan
Hundreds of prairie poets: Ahmet Erhan
İhsan Tevfik
Şairin Seyir Defteri: Silivri Yılları
Poet's logbook: Silivri years
Yaşar Miraç
Ahmet Erhan'ın Şiiri Üzerine
On Ahmet Erhan poetry
Refik Durbaş
Ahmet Erhan: Yaşadığı Günlerin Tanığı
Ahmet Erhan: Witness of days lived
İlyas Tunç
Turgut Uyar Şiiri: Ruh Kelepçelerini Açan Tılsımlı Anahtar
Turgut Uyar poetry: An enchanted key that unlocks spiritual chains
Nizamettin Uğur
Metonimi ve Metafor Eğretileme Çeşitleri midir?
Are metonymy and metaphor types of allegory?
Feridun Andaç
Bu Kent Unutacak Seni
Erzurum insanı üzerine bir yazı
This town will forget you
An essay on the people of Erzurum
Erendiz Atasü
Şiddet Edebîleşince...
Ayla Kutlu, Mine Söğüt ve Şebnem İşigüzel'in öykülerinde kadınlık açısından şiddet yansımaları inceleniyor
When violence becomes literature
A study of violence against women in the stories of Ayla Kutlu, Mine Söğüt and Şebnem İşigüzel
Günay Güner
Doğumunun 100. Yılında Octavio Paz Lozano
Paz'ın genel olarak sanat anlayışı ve postmodernizm ile modernizm üzerine görüşlerinin incelendiğini bir yazı
Remembering 100 years of Octavio Paz Lozano
An essay discussing art as understood by Paz, and his opinions on modernism and postmodernism
Türkan Topçu
Bilge Karasu: "Nereden de Andım Şimdi?"
Karasu'nun "Nereden de Andım Şimdi?" adlı öyküsü üzerine bir inceleme yazısı
A review of Bilge Karasu's short story "Nereden de Andım Şimdi – Why did I just remember"
Hülya Deniz Ünal
Ahmet Oktay'ın "Radyomu İstiyorum" Şiirine Bir Bakış Denemesi
An attempt to discuss the poem "Radyomu İstiyorum" by Ahmet Oktay
Tozan Alkan
Özdemir Asaf'ın "Hidim"i
Şair Özdemir Asaf'ın şiir çevirileri ve çeviri anlayışı üzerine bir deneme
"Hidim" by Özdemir Asaf
An essay on poet Özdemir Asaf's poetry translations and understanding of translation
küçük İskender
Yeni Şiirler Arasında
İskender yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendiriyor
Among new poems
İskender assesses works by aspiring poets

Varlık Kitaplığı

Çiğdem Ülker
Ayfer Tunç ile Söyleşi
Ayfer Tunç ile son romanı Dünya Ağrısı üzerine bir söyleşi
Interview with Ayfer Tunç
An interview with Tunç on her latest novel Dünya Ağrısı (World of hurt)
Hasan Akarsu
"Yüzbaşının Oğlu" / Nedim Gürsel
Nedim Gürsel'in 1950-1960 yılları arasında İstanbul'da yaşananları konu ettiği romanı Yüzbaşının Oğlu üzerine bir tanıtım yazısı
A review of Nedim Gürsel's novel Yüzbaşının Oğlu (The captain's son) on the events in Istanbul in the 1950s
Anıl Cihan
Metin Cengiz ile Söyleşi
Cengiz son şiir kitabı Yeryüzü Halleri'ni anlatıyor
Interview with Metin Cengiz
Cengiz discusses his latest poetry book Yeryüzü Halleri (Ways of the planet)
Nuriye Bilici
"Rüyaların Yorumu" / Sigmund Freud
Freud'un Rüyaların Yorumu adlı çalışması üzerine bir tanıtım yazısı
A review of Freud's The interpretation of dreams
Özge Dikmen
Türkân Yeşilyurt ile Söyleşi
Yeşilyurt son şiir kitabı Küçük Bir Ah'ı anlatıyor
Interview with Türkan Yeşilyurt
Yeşilyurt discusses her latest poetry book Küçük Bir Ah (A little lament)
Beyza Becerikli
Kemal Varol ile Söyleşi
Varol ile ikinci romanı Haw üzerine bir söyleşi
Interview with Kemal Varol
An interview with Varol on his second novel Haw
Kaan Egemen
"Bir Parmak Bal" / Ian McEwan
Ian McEwan'ın Bir Parmak Bal adlı romanı üzerine bir tanıtım yazısı
A review of McEwan's Sweet tooth
Gülsüm Cengiz
"Düş Hırsızlarına Karşı" / Zehra İpşiroğlu
Fantastik çocuk romanı Düş Hırsızlarına Karşı üzerine bir tanıtım yazısı
A review of children's fantasy novel Düş Hırsızlarına Karşı (Against dream thieves)
Beyza Becerikli
İnan Çetin ile Söyleşi
Çetin ile Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise adlı romanı üzerine bir söyleşi
Interview with İnan Çetin
An interview on Çetin's Novel Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise (A long dress for a long life)
Nilüfer Altunkaya
"Minima Poetika" / Ersun Çıplak
Ersun Çıplak'ın 2008 yılından itibaren dergilerde yayımlanmış olan yazılarını bir araya getirdiği kitabı Minima Poetika üzerine bir tanıtım yazısı
A review of Minima Poetika, a collection of Ersun Çıplak's articles published in periodicals since 2008
Cemile Çakır
"Akla Çarpan" / Nihat Ateş
Ateş'in son şiir kitabı Akla Çarpan üzerine bir tanıtım yazısı
A review of Ateş's latest poetry book Akla Çarpan (What strikes the mind)
Gültekin Emre
Şiir Günlüğü
Şiir kitapları, dergileri ve şairler hakkında kısa notlar içeren bir günlük
Poetry chronicles
A chronicle on poetry books, magazines and poets
Gülce Başer
Şimdi Haberler
Dünyadan ve Türkiye'den edebiyat, kültür-sanat haberleri
Here is the News
Recent developments in literature and the arts in Turkey and around the world

ŞİİR

Poetry
Müslim Çelik
Çalgısız Şarkı
Arife Kalender
Yazılamayanlar
Sadık Yaşar
31

ÖYKÜ

Short story
Abdullah Mollaoğlu
Hikâye Boğultusu

YENİ İMZALAR

New names

ŞİİR

Poetry
Ekrem Sezer
Kökler
Nisa Leyla
Şizofreni

ÖYKÜ

Short story
Engin Nayır
İki Düş Arasında


 

Focal points     click for more

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

The ends of democracy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/democracy.html
At a time when the global pull of democracy has never been stronger, the crisis of democracy has become acute. Eurozine has collected articles that make the problems of democracy so tangible that one starts to wonder if it has a future at all, as well as those that return to the very basis of the principle of democracy. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Hungary

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In recent years, Hungary has been a constant concern for anyone interested in European politics. We have collected articles published in Eurozine on recent developments in Hungary and broader issues relating to Hungarian politics, history and culture. [more]

The public sphere in the making

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
The public sphere is not something given; it is made - over and over again. But which actors are involved and what roles do they play? Is there a difference between an intellectual and an expert? And in which media or public space does the debate take place? [more]

The EU: Broken or just broke?

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
Brought on by the global economic recession, the eurocrisis has been exacerbated by serious faults built into the monetary union. Contributors discuss whether the EU is not only broke, but also broken -- and if so, whether Europe's leaders are up to the task of fixing it. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch a new online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Robert Skidelsky
The Eurozone crisis: A Keynesian response

http://www.eurozine.com/timetotalk/the-eurozone-crisis-a-keynesian-response/
Political economist and Keynes biographer Robert Skidelsky explains the reasons for the failure of the current anti-crisis policy and how Europe can start to grow again. Listen to the full debate organized by Krytyka Polityczna. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Marcus Rediker
Ghosts on the waterfront

http://www.eurozine.com/articles/2012-07-27-rediker-en.html
Historian Marcus Rediker describes the sailing ship as linchpin of the emergent transatlantic economic order and instrument of terror for slaves transported from Africa, going on to discuss European harbour cities' role in the slave trade and their responsibilities in reckoning with its moral legacy. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Making a difference. Opinion, debate and activism in the public sphere
The 25th European Meeting of Cultural Journals
Oslo, 29 November - 2 December 2013

http://www.eurozine.com/comp/oslo2013.html
Under the heading "Making a difference. Opinion, debate and activism in the public sphere", the 2013 Eurozine conference focused on cultural and intellectual debate and the production of the public sphere. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net