Partner Info

Back Issues


20.03.2012

RozRazil | 41-42 (2012)

The Rain
20.02.2012

RozRazil | 39-40 (2011)

Belarus

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


27.01.2015
Lukasz Pawlowski, Adrian Wooldridge

Google cannot beat the state

A conversation with Adrian Wooldridge

His recent book characterizes the global race to reinvent the state as "The Fourth Revolution". Big corporations come and go, transnational institutions like the EU still alienate people. But the state will continue to adapt to the needs of today's world. So says Adrian Wooldridge. [ more ]

23.01.2015
Nancy Fraser, Jo Littler

An astonishing time of great boldness

21.01.2015
George Blecher

Not bad for a lame duck

15.01.2015
Eurozine News Item

War and peace in Ukraine

14.01.2015
Stephen Velychenko

An open letter to Oliver Stone

New Issues


26.01.2015

Osteuropa | 9-10/2014

Gefährliche Unschärfe Russland, die Ukraine und der Krieg im Donbass

Eurozine Review


14.01.2015
Eurozine Review

Massaging the writer's ego

In "Blätter", Katajun Amirpur discerns a fatal resonance between fundamentalists and critics of Islam; "Index on Censorship" marks 800 years since the signing of the Magna Carta; "Krytyka" publishes Stephen Velychenko's open letter to Oliver Stone; "New Eastern Europe" asks, is all quiet on the Baltic front? "L'Espill" looks at the success of microlocal politics in Catalonia; "Il Mulino" slams fast fashion; "Dialogi" insists that the class struggle never left town; "Esprit" takes a course in biopolitics; "Samtiden" tries to pin down a zeitgeist between war and crisis; and "Host" launches a new online journal but won't give up on print just yet.

10.12.2014
Eurozine Review

The way we let the young into the world

19.11.2014
Eurozine Review

Another music! Or no music at all!

29.10.2014
Eurozine Review

A centre receding

15.10.2014
Eurozine Review

This revolutionary momenthttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

RozRazil 45-46 (2012)
Share |45-46 (2012)

RozRazil
 


Dílna

Workshop
Kaverna souchotí, duch nezaměstnaného a zmrzlé maso z Ameriky
(průvodce hospodářskými krizemi v letech 1909 až 1933)
Cavern of tuberculosis, spirit of the unemployed and frozen meat from America
(Guide through the economic crisis of 1909 - 1933) Text by Ivan Motýl

Čtená

Read through rehearsal
Chléb ze železa
Rozhlasový fejeton ostravského autora, který byl vysílán v roce 1936
Bread of iron
Radio documentary feuilleton by an author from Ostrava/broadcasted in 1936
Text by Josef Filgas

Opona

Curtain
Připomínám: V přeneseném smyslu, podle slovníku cizích slov, znamená cirkus zmatek, blázinec a shon.
Just a reminder: In the figurative sense, according to the dictionary of foreign words, circus means chaos, madhouse and haste
Text by Karel Hvížďala

Kulatý stůl

Round table
Poprvé v životě jsem byl moderátorem
Miloš Zeman moderuje debatu s moderátory
It's the first time I have been a moderator myself
Miloš Zeman moderates a discussion with moderators
Participants:: Miloš Zeman, Otakar Černý, Jan Pokorný, Jakub Železný

Dílna

Workshop
Tak sme si teraz sadli a zacali sme
sa rozpravat cez gmail. Posielam Ti to a ty si z toho vyber co chces
Rozhovor mezi dvojčaty
So we have sat down and begun talking over gmail. I am sending it over, you choose what you like from it
An Interview Between Twins
Text by Zuza Piussi, Lucia Piussi

Dílna

Workshop
Mečiarizmus -- smrteľná choroba
Tak sa niekedy pýtam sám seba, prečo som o tom nikdy nepísal?
Mechiarism - Deadly disease
And then I sometimes ask myself
Why haven't I ever written about it?
Text by Eugen Korda

Čtená

Read through rehearsal
Cestou do práce dvakrát obejdu kněze
No a co váš vztah k víře?
On my way to work I walk around priest twice
And what's your stand towards faith?
Text by Jiří Havlíček

Propadliště

Trapdoor
Ještě hokej nezahynul
Co se skutečně stalo s polským hokejem...
Hockey has not died out yet
What has really happened to the Polish hockey...
Text by Mariusz Surosz

Lóže

Loge
Cirkus bude!
Circus shall be!
Text and drawings by Viki Shock

Chorus

Chorus
Cirkus poezie
Circus of poetry
Composed by iKanias / www.vitrholc.cz

Kulatý stůl

Round table
Cirkus je umění
Kulatý stůl o cirkuse
Circus is art
Round Table About Circus
Text by Veronika Štefanová, Květoslava Kellnerová, Jiří Výška, Jan Ringel, Hanuš Jordan

Lóže

Loge
Zapadlý cirkusový svět
Remote circus life
Text by Hanuš Jordan

Dílna

Workshop
Chléb, hry a krev aneb Cirkus nejen
na antický způsob
Bread, plays and blood or circus not only the ancient way
Text by Lubor Kysučan

Dílna

Workshop
Nový a český!
Jaký je tak zvaný nový cirkus u nás?
New and Czech!
What's the so-called new circus like in our lands?
Text by Veronika Štefanová

10 otázek

Ten questions
Grmolec & (Rychlík) / Stančík
Otázky formulované Z. Grmolcem pro B. Rychlíka, které zodpověděl P. Stančík
Grmolec & (Rychlík) / Stančík
Questions asked by Z. Grmolec to B. Rychlík, to which P. Stančík has answered

Esej

Essay
Od pitvy k wrestlingu
Při rozmluvě s jedním svým známým jsem se dozvěděl, že opravdu miluje koně...
From autopsy to wrestling
In one discussion with my friend I have learned he really loves horses Text Stanislav Beran

Esej

Essay
1000 slov o krizi
Řecké slovo ??????, které převzaly všechny evropské jazyky, označuje přelom, výrazné změny.
1000 words about crisis
The Greek Word ?????? adopted by all European languages means turning point, crucial changes
Text by Jevhenia Kononenko

Esej

Essay
Ne od Boha, od ďábla
Pokud uvěříme Písmu svatému, tak krize lidské civilizace začala už tehdy, když had zlákal Evu...
Not from God, but devil
If we would believe the holy bible then crisis has begun already when the snake lured Eve...
Text by Vasyl Trubaj

Propadliště

Trapdoor
Opička s láhví rumu, Ivan Blatný na návsi
a švédská krotitelka v Brně? aneb CIRKUS 1941
Little monkey with a bottle of rum, Ivan Blatný at the village square and Swedish tameress in Brno or circus in 1941
Text by Ivan Motýl

Anketa

Poll
Divadlo Husa na provázku připravuje představení o naší nynější krizi
Kdyby jste byl/a dramaturgem či režisérem takového představení, co byste do inscenace určitě zařadil/a?
Theatre goose on the string prepares a performance about our today's crisis. If you were a director of the play what wouldn't you miss for sure?
Answers: Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Táňa Fischer, Miloš Zeman

Fundus

Fundus
Z historie divadelních Rozrazilů
From the histories of theatre Rozrazils
Text by Josef Kovalčuk

Kulatý stůl

Round table
O naší nynější krizi
Diskuse tvůrců scénického časopisu Rozrazil 5/2013
About our today's crisis
Discussion of the Rozrazil 5/2013 journal creators
Text by Petr Oslzlý, Josef Kovalčuk, Břetislav Rychlík, Miroslav Oščatka, Marián Amsler, Matěj Hollan, Petr Maška, Barbara Herz, Michal Hába, Ivan Buraj

Poslední strana

Last page
Text by Ivan Petlan, foto David Konečný


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase ? and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
Eurozine Gallery: TIME top ten photos of 2014

http://www.eurozine.com/blog/
Massimo Sestini's aerial shot of a boat containing at least 500 people attempting to cross the Mediterranean Sea, included in the current exhibition in the Eurozine Gallery, has been named one of the top ten photos of 2014 by TIME magazine. [more]

CHeFred
A master of the daily grind

http://www.eurozine.com/blog/
On Sunday 30 November, Turkish publisher Osman Deniztekin died, just a few weeks after having been diagnosed with leukemia. He was 65. In memoriam. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Dessislava Gavrilova, Jo Glanville et al.
The role of literature houses in protecting the space for free expression

http://www.eurozine.com/timetotalk/european-literature-houses-meeting-2014/
This summer, Time to Talk partner Free Word, London hosted a debate on the role that literature houses play in preserving freedom of expression both in Europe and globally. Should everyone get a place on the podium? Also those representing the political extremes? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net