Partner Info

Back Issues

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


31.08.2015
Ivan Krastev

Don't fear political emotions

Both parties in the debate surrounding France's ban on wearing a full-face veil in public appeal to European values. It is this, writes Ivan Krastev, that makes the discussion between Martha Nussbaum and Alain Finkielkraut on the nature of tolerance so relevant. [Polish version added] [ more ]

31.08.2015
Jaroslaw Kuisz, Martha Nussbaum

Liberalism needs love

31.08.2015
Alain Finkielkraut

Damn security!

28.08.2015
Bodó Balázs

Pirate libraries

26.08.2015
Beate Roessler

What is there to lose?

New Issues


01.09.2015

Merkur | 9/2015

31.08.2015

Transit | 46 (2014/15)

Krise Kritik Kapitalismus
26.08.2015

A2 | 17 (2015)

Atentát na underground [The assassination of the underground]
25.08.2015

Varlik | 8/2015

Eurozine Review


12.08.2015
Eurozine Review

Still outraged and seeking alternatives

"Kultura Liberalna" discusses the new industrial revolution; "Blätter" predicts that the European divide will keep growing; "Samtiden" says Europe should count itself lucky; "openDemocracy" says the Greek crisis is all about Germany and France; "Soundings" seeks European alternatives; "La Revue nouvelle" considers why the wealthy hate the Greens; "L'Espill" asks whether Podemos and Catalanism can hook up; "Osteuropa" sets the record straight on Russian gas; and "Dialogi" celebrates the power of the documentary.

29.07.2015
Eurozine Review

Something has to give, soon

15.07.2015
Eurozine Review

Life after debt

01.07.2015
Eurozine Review

In search of eutopia

17.06.2015
Eurozine Review

If Greece fallshttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Revolver Revue 94 (2014)
Share |94 (2014)

Revolver Revue
 

Summary (cs) (en)

Dana Němcová (*14. 1. 1934)

Adam Drda
"Právě proto, že jsem měla děti…"
"Precisely because I had children…"
Věra Nováková
Provazochodci
Tightrope walkers

Poetry

Pavel Kolmačka
Wittgenstein bije žáka
Wittgenstein hits a student
Ewald Murrer
Tichý příběh
A silent story

Atak

Tereza and Juraj Horváth
Tereza a Juraj Horváthovi představují obrazem, textem a rozhovorem berlínského ilustrátora, grafika a malíře
Tereza and Juraj Horváth introduce, through words, pictures and an interview, a Berlin based illustrator, graphic designer and painter
Martin Bořkovec
Vědomost
Knowledge
Marie Iljašenko
Mráz a slunce
The frost and the sun

Immrová

Monika Immrová, Petr Vaňous
Sochu musíte vytvořit… to nelze obejít
(s Monikou Immrovou hovoří Petr Vaňous)
You have create a statue… you just can't bypass that
(interview with Monika Immrová led by Petr Vaňous)
Monika Immrová
Plastiky a práce na papíře
Sculptures and works on paper

Gaudé

Milena Fučíková
Otrokářská krev Laurenta Gaudého
Laurent Gaudé's Slave trade's blood
Laurent Gaudé
Otrokářská krev
Slave trade's blood

Vošický

Jaroslav Formánek, Pavel Vošický
Nenormální režim nabízel obrovskou inspiraci každý den
(s Pavlem Vošickým hovoří Jaroslav Formánek)
The abnormal regime offered a great inspiration on each and every day
(interview with Pavel Vošický led by Jaroslav Formánek)
Pavel Vošický
Kresby
Drawings
kunstWerk
Odposlechy
Wiretapping

Ateliery 2014/XXXVII.

Ateliers 2014/XXXVII.
Viktor Pivovarov
(projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
(a project by Viktor Karlík and Karel Cudlín)

Scenaristicka dilna/VI.

Scriptwritting workshop/VI.
Marek Šindelka
(z prací studentů KSD FAMU pro RR vybírá Martin Ryšavý)
(from the work of students of FAMU's Scriptwriting and dramaturgical department, selected for RR by Martin Ryšavý)
Petr Babák
představuje (Holky a mluvící meče z tabletu)
Petr Babák introduces (Girls and talking swords from the tablet)

Knižni edice / dil prvni

Book editions / first part
Karel Haloun
Klub čtenářů
Klub čtenářů

Zbyněk Hejda (2. 2. 1930 – 16. 11. 2013)

Terezie Pokorná
Ůvodem
By way of introduction
Petr Borkovec, Miloš Doležal, Vratislav Färber, Jaroslav Formánek, Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Lubomír Martínek, Ivan Matoušek, Ewald Murrer, Petr Placák, Ladislav Puršl, Martin Ryšavý, Miroslav Salava, Jáchym Topol, Pavel Zajíček, Jaromír Zelenka
Anketa
Survey
Jaromír Typlt
Glosa
Comment
Zbyněk Hejda, Jean-Gaspard Páleníček
Zažil jsem ještě "břicho Paříže"
(se Zbyňkem Hejdou hovoří Jean-Gaspard Páleníček)
I've still experienced the "belly of Paris"
(interview with Zbyněk Hejda led by Jean-Gaspard Páleníček)

Zvlaĺlštniĺl zachaĺlzeniĺl

Special treatment
Adam Drda
Zvláštní zacházení (terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau a největší masová vražda čs. občanů v noci z 8. na 9. března 1944)
Special treatment (Terezín's family camp in Auschwitz-Birkenau and the biggest mass murder of Czech citizens during the night from the 8th to the 9th March 1944)

Couleur

Veronika Tuckerová
Muzea, příroda a skleněné modely rostlin (k otázkám současného stavu muzeí)
Museums, nature and glass models of plants (on questions about the contemporary state of museums)
Viktor Karlík
Svobodné poměry (k pražským retrospektivním a přehledovým výstavám po roce 1989)
Free conditions (on Prague's retrospective summarizing exhibitions after 1989)
Viktor Šlajchrt
Mordýři s vytříbeným vkusem (nad novým českým vydáním Burckhardtovy Kultury renesance v Itálii)
Slayers with refined taste (on the new Czech edition of Burckhardt's The Civilisation of Renaissance in Italy)
Petr Adámek
Magorův noční zpěv (nad sbírkou I. M. Jirouse)
Magor's nocturnal song (on I. M. Jirous's collection of poetry)
Marek Vajchr
Omluvenka za nezralost a harmonická konfese (o bilančních knihách Milana Uhdeho a Petra Uhla)
A sorry-card for immaturity and a harmonious confession
Hana Kosáková
Bezpečí cenzury? (k antologii Nebezpečná literatura?)
The safety of censorship?
Michael Špirit
Hrabalovy Spisy – včera, dnes a snad zítra
Hrabal's complete works – yesterday, today and, maybe, tomorrow
Hana Ulmanová
Taková americká rodinka (o Franzenově románu Svoboda)
A simple American family (on Franzen's novel Freedom)
Tereza Marečková
Estetika nejistoty (ke knize Estetika performativity E. Fischer-Lichte)
Aesthetics of uncertainty (on E. Fischer-Lichte's book Aesthetics of performativity)
Martin Ryšavý
Putinovy hry (o filmu A. Gentěleva)
Putin's games (on A. Gentělev's documentary film)
Edita Onuferová
Konference o díle Ivana Martina Jirouse (zpráva)
The conference about Ivan Martin Jirous (report)

Zvlaštni přiloha

Special supplement
Martin Socha
Jedna věta
One sentence


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Victor Tsilonis
Greek bailout referendum, Euro Summit, Germope

http://www.eurozine.com/blog/
Victor Tsilonis of "Intellectum" (Greece) comments on recent developments in the Greek crisis: the short-lived euphoria of the 5 July referendum, Alexis Tsipras's subsequent "mental waterboarding", and the outlook for a German-led Europe. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net