Partner Info

Back Issues

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


27.11.2015
Nafeez Ahmed

Safeguarding the "grey zone"

For free, open and diverse societies

In an article first published shortly after the 13 November Paris terrorist attacks, investigative journalist Nafeez Ahmed addresses the twisted logic of extremist ideologies; and how to break the continuum of violence that such ideologies seek to perpetuate. [ more ]

26.11.2015
Valeria Korablyova

Pariahs and parvenus?

25.11.2015
Ulrike Guérot

Europe as a republic

25.11.2015
Hal Foster, John Douglas Millar

After the canon?

23.11.2015
Robert Menasse

A brief history of the European future

New Issues


26.11.2015

Osteuropa | 5-6/2015

Zeichen der Zeit. Europas Osten in Fernost [Signs of the times. Europe's East in Far East]
25.11.2015

Poeteka | 36 (2015)

Now and again we dream of Europe
23.11.2015

Host | 8/2015

Eurozine Review


18.11.2015
Eurozine Review

Of technological waves and political frontiers

"Wespennest" refuses to let the machines takeover; "Letras Libres" sees citizen power as the key to a post-national European democracy; "Soundings" strikes out for a new political frontier in British politics; "Il Mulino" traces the shifting contours of the European debate on sovereignty; "Blätter" seeks ways out of the Catalan impasse; "New Eastern Europe" appeals to Europe's goodwill and openness amid refugee crisis; "Arena" reaffirms the Swedish people's overwhelming support for a humanitarian refugee policy; "Merkur" traverses the analogue-digital divide; and "Esprit" samples the paranoid style in the digital age.

04.11.2015
Eurozine Review

Beyond imagination or control

21.10.2015
Eurozine Review

What animates us?

07.10.2015
Eurozine Review

If the borders were porous

23.09.2015
Eurozine Review

That which one does not entirely possesshttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Revolver Revue 97 (2014)
Share |97 (2014)

Revolver Revue
 

Summary (cs) (en)

Emanuel Mandler (2. 8. 1932 – 21. 1. 2009)

Adam Drda
Jde o to, co ze sebe člověk nakonec udělá
It’s what one makes of oneself that matters

Basjuk

Petr Vaňous
Proč znovu skládat rozbitý prostor?
Why assemble the broken space again?
Ondřej Basjuk
Obrazy
Paintings
Básník Ticho
Playoff
Daniel Jahn
Naivní sezóna (ukázka z románu)
A Naďve Season (extract from a novel)

Lipavský

Matěj Lipavský, Viktor Karlík
Práce venku je pro mě nezastupitelná (s Matějem Lipavským hovoří Viktor Karlík)
Working outside is irreplaceable to me (interview with Matěj Lipavský led by Viktor Karlík)
Matěj Lipavský
Malby
Paintings
Adam Gebert
Kradařina, Reportáž (povídky)
Thievery, Reportage (short stories)

Čejka

Tereza and Juraj Horváth
Tereza a Juraj Horváthovi představují slovem a obrazem slovenského grafika
Tereza and Juraj Horváth introduce, through words and pictures, the Slovak graphic designer Palo Čejka
Pavel Petr
Plážové dojmy z poesie (Básníci čtou básníky)
Beach Impressions on Poetry (Poets reading poets)

Svátek

Lubomír Martínek
Daidalův únik z labyrintu
Daedalus’ escape from the labyrinth
František Svátek
Kinetické plastiky
Kinetic sculptures
Petr Babák
představuje (Vojta sám na horách ve Varšavě)
introduces (Vojta alone in Warsaw’s mountains)

Americký Jih

The American south
Hana Ulmanová
Současný americký Jih třikrát jinak
Three views on today’s American South
David Kirby
Jsou tak sladcí
They’re so sweet
Jerald Walker
Jak si vyrobit otroka
Who to build your slave
Jessica Kinnisonová
Zvedací most
The Lift-Bridge

Knižní edice / Díl čtvrtý

Book editions / Fourth part
Karel Haloun
Kapka, Máj, „Malá řada“ MF, Kolumbus
Kapka, Máj, MF’s ”Small collections”, Kolumbus

Fuchs

Josef Rauvolf
Jürgen Fuchs a my
Jürgen Fuchs and us
Jürgen Fuchs
Protokoly o výsleších (listopad 76 – září 77)
Protocols on Interrogations (November 76 – September 77)

Ateliéry 2014/XL.

Ateliers 2014/XL.
Jiří Kubový
(projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
(a project by Viktor Karlík and Karel Cudlín)

Jindřich Pokorný (12. 4. 1927 – 23. 8. 2014)

Miloš Rejchrt
Řeč na pohřbu v Břevnovském klášteře 3. září 2014
Eulogy pronounced at the Břevnov monastery on September 3rd, 2014
Michael Špirit
Za Jindřichem Pokorným – Publikace Jindřicha Pokorného (výběr)
In memory of Jindřich Pokorný –Jindřich Pokorný’ publications (selection)
Marek Vajchr
Oním nezaměnitelným způsobem
In that unmistakable way

Couleur

Štěpán Nosek
Vyprávěj (k básním Olgy Stehlíkové a poezii v dnešních literárních časopisech)
Narrate (on Olga Stehlíková and poetry in today’s literary magazines)
Petr Jindra
Na cestě k modernosti Nicholase Sawického (o nové monografii Osmy)
On the road to Nicholas Sawicki’s modernity (on the Osma new monograph)
Veronika Tuckerová
Rekonstrukce, revitalizace, relikvie (k vystavování v současných Čechách)
Reconstruction, revitalisation, relics (on exhibitions in contemporary Czech Republic)
Marek Vajchr
Falše románového hédonismu (k románům Miloše Urbana Přišla z moře a Petra Stančíka Mlýn na mumie. Převratné odhalení komisaře Durmana)
Forgeries of novelistic hedonism (on the novels She Came from the Sea by Miloš Urban and A Windmill for Mummies. The Ground-Breaking Discovery of Commissioner Durman by Petr Stančík)
Viktor Šlajchrt
Breviář hloupých bratří (o knize Breviář Reguly Pragensis aneb Jak zapřahat vůz před koně)
Dum brothers’ breviary (on the book The Regula Pragensis Breviary or How to harness the cart before the horse)
Milena Fučíková
Krutá dobrodružství Borise Viana (k překladům Jiřího Dědečka)
Boris Vian’s cruel adventures (on Jiří Dědeček’s translations)
Terezie Pokorná
Prokletí až do konce? (o knize Evy Zábranové Flashky)
A curse up until the end? (on Eva Zábranová’s book Flashky)
Karel Haloun
Chagall vs. Reynek (k dalším aktivitám tandemu Sklenář + Fuxa)
Chagall vs. Reynek (on the new activities of the Sklenář + Fuxa tandem)

Zvláštní příloha

Special supplement
Jan Čumlivski
Jedna věta
One Sentence


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Victor Tsilonis
Greek bailout referendum, Euro Summit, Germope

http://www.eurozine.com/blog/
Victor Tsilonis of "Intellectum" (Greece) comments on recent developments in the Greek crisis: the short-lived euphoria of the 5 July referendum, Alexis Tsipras's subsequent "mental waterboarding", and the outlook for a German-led Europe. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Timothy Snyder
Europe and Ukraine: Past and future

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-16-snyder-en.html
The history of Ukraine has revealed the turning points in the history of Europe. Prior to Ukraine's presidential elections in May 2014, Timothy Snyder argued cogently as to why Ukraine has no future without Europe; and why Europe too has no future without Ukraine. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgĺrd
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgĺrd on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net