Partner Info

Back Issues

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


29.08.2014
Maxim Trudolyubov

The hand that feeds

The first victims of sanctions and counter-sanctions

As Russia becomes more and more isolated, the Russian government will need to provide for all those who support it. Maxim Trudolyubov explains why those who can provide for themselves will be the first victims of western sanctions and Russian countermeasures. [ more ]

28.08.2014
Eurozine News Item

Lost in transition?

22.08.2014
Maria Lipman

Commander of a fortress under siege

22.08.2014
Ljiljana Radonic

Standards of evasion

New Issues


Eurozine Review


06.08.2014
Eurozine Review

What are you doing here?

In "Kultura Liberalna", star economist "Tomás Sedlácek" tells us not to trust economists; "Glänta" asks questions about migration; "Osteuropa" expresses concern over parallels between Ukraine and Bosnia; "Merkur" reveals the true significance of the oligarch's yacht; "openDemocracy" assesses the impact of the longest anti-government protest in Bulgarian history; "Il Mulino" reflects upon Isaiah Berlin's Zionism; in "Blätter" Heribert Prantl argues for a democracy without barriers; "La Revue nouvelle" revisits the effects of the Schlieffen-Moltke plan; "L'Homme" considers the role of women activists in fighting for human rights; "Res Publica Nowa" explores the politics of place, from Pomerania to Istanbul; and "GAM" talks to Edith Ackermann about talent, intuition, creativity.

23.07.2014
Eurozine Review

The world's echo system

09.07.2014
Eurozine Review

Courage of thought vs technocracy

25.06.2014
Eurozine Review

Every camera a surveillance camera

11.06.2014
Eurozine Review

All about the beautiful gamehttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Revolver Revue 94 (2014)
Share |94 (2014)

Revolver Revue
 

Summary (cs) (en)

Dana Němcová (*14. 1. 1934)

Adam Drda
"Právě proto, že jsem měla děti…"
"Precisely because I had children…"
Věra Nováková
Provazochodci
Tightrope walkers

Poetry

Pavel Kolmačka
Wittgenstein bije žáka
Wittgenstein hits a student
Ewald Murrer
Tichý příběh
A silent story

Atak

Tereza and Juraj Horváth
Tereza a Juraj Horváthovi představují obrazem, textem a rozhovorem berlínského ilustrátora, grafika a malíře
Tereza and Juraj Horváth introduce, through words, pictures and an interview, a Berlin based illustrator, graphic designer and painter
Martin Bořkovec
Vědomost
Knowledge
Marie Iljašenko
Mráz a slunce
The frost and the sun

Immrová

Monika Immrová, Petr Vaňous
Sochu musíte vytvořit… to nelze obejít
(s Monikou Immrovou hovoří Petr Vaňous)
You have create a statue… you just can't bypass that
(interview with Monika Immrová led by Petr Vaňous)
Monika Immrová
Plastiky a práce na papíře
Sculptures and works on paper

Gaudé

Milena Fučíková
Otrokářská krev Laurenta Gaudého
Laurent Gaudé's Slave trade's blood
Laurent Gaudé
Otrokářská krev
Slave trade's blood

Vošický

Jaroslav Formánek, Pavel Vošický
Nenormální režim nabízel obrovskou inspiraci každý den
(s Pavlem Vošickým hovoří Jaroslav Formánek)
The abnormal regime offered a great inspiration on each and every day
(interview with Pavel Vošický led by Jaroslav Formánek)
Pavel Vošický
Kresby
Drawings
kunstWerk
Odposlechy
Wiretapping

Ateliery 2014/XXXVII.

Ateliers 2014/XXXVII.
Viktor Pivovarov
(projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína)
(a project by Viktor Karlík and Karel Cudlín)

Scenaristicka dilna/VI.

Scriptwritting workshop/VI.
Marek Šindelka
(z prací studentů KSD FAMU pro RR vybírá Martin Ryšavý)
(from the work of students of FAMU's Scriptwriting and dramaturgical department, selected for RR by Martin Ryšavý)
Petr Babák
představuje (Holky a mluvící meče z tabletu)
Petr Babák introduces (Girls and talking swords from the tablet)

Knižni edice / dil prvni

Book editions / first part
Karel Haloun
Klub čtenářů
Klub čtenářů

Zbyněk Hejda (2. 2. 1930 – 16. 11. 2013)

Terezie Pokorná
Ůvodem
By way of introduction
Petr Borkovec, Miloš Doležal, Vratislav Färber, Jaroslav Formánek, Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Vít Kremlička, J. H. Krchovský, Lubomír Martínek, Ivan Matoušek, Ewald Murrer, Petr Placák, Ladislav Puršl, Martin Ryšavý, Miroslav Salava, Jáchym Topol, Pavel Zajíček, Jaromír Zelenka
Anketa
Survey
Jaromír Typlt
Glosa
Comment
Zbyněk Hejda, Jean-Gaspard Páleníček
Zažil jsem ještě "břicho Paříže"
(se Zbyňkem Hejdou hovoří Jean-Gaspard Páleníček)
I've still experienced the "belly of Paris"
(interview with Zbyněk Hejda led by Jean-Gaspard Páleníček)

Zvlaĺlštniĺl zachaĺlzeniĺl

Special treatment
Adam Drda
Zvláštní zacházení (terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau a největší masová vražda čs. občanů v noci z 8. na 9. března 1944)
Special treatment (Terezín's family camp in Auschwitz-Birkenau and the biggest mass murder of Czech citizens during the night from the 8th to the 9th March 1944)

Couleur

Veronika Tuckerová
Muzea, příroda a skleněné modely rostlin (k otázkám současného stavu muzeí)
Museums, nature and glass models of plants (on questions about the contemporary state of museums)
Viktor Karlík
Svobodné poměry (k pražským retrospektivním a přehledovým výstavám po roce 1989)
Free conditions (on Prague's retrospective summarizing exhibitions after 1989)
Viktor Šlajchrt
Mordýři s vytříbeným vkusem (nad novým českým vydáním Burckhardtovy Kultury renesance v Itálii)
Slayers with refined taste (on the new Czech edition of Burckhardt's The Civilisation of Renaissance in Italy)
Petr Adámek
Magorův noční zpěv (nad sbírkou I. M. Jirouse)
Magor's nocturnal song (on I. M. Jirous's collection of poetry)
Marek Vajchr
Omluvenka za nezralost a harmonická konfese (o bilančních knihách Milana Uhdeho a Petra Uhla)
A sorry-card for immaturity and a harmonious confession
Hana Kosáková
Bezpečí cenzury? (k antologii Nebezpečná literatura?)
The safety of censorship?
Michael Špirit
Hrabalovy Spisy – včera, dnes a snad zítra
Hrabal's complete works – yesterday, today and, maybe, tomorrow
Hana Ulmanová
Taková americká rodinka (o Franzenově románu Svoboda)
A simple American family (on Franzen's novel Freedom)
Tereza Marečková
Estetika nejistoty (ke knize Estetika performativity E. Fischer-Lichte)
Aesthetics of uncertainty (on E. Fischer-Lichte's book Aesthetics of performativity)
Martin Ryšavý
Putinovy hry (o filmu A. Gentěleva)
Putin's games (on A. Gentělev's documentary film)
Edita Onuferová
Konference o díle Ivana Martina Jirouse (zpráva)
The conference about Ivan Martin Jirous (report)

Zvlaštni přiloha

Special supplement
Martin Socha
Jedna věta
One sentence


 

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Simon Garnett
Britain flouts the European Court of Justice

http://www.eurozine.com/blog/
The UK has passed legislation on data retention that flouts European concerns about privacy. The move demonstrates extraordinary arrogance not only towards the Court of Justice of the European Union but towards the principle of parliamentary deliberation in Britain, writes Simon Garnett. [more]

Focal points     click for more

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

The ends of democracy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/democracy.html
At a time when the global pull of democracy has never been stronger, the crisis of democracy has become acute. Eurozine has collected articles that make the problems of democracy so tangible that one starts to wonder if it has a future at all, as well as those that return to the very basis of the principle of democracy. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

The EU: Broken or just broke?

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
Brought on by the global economic recession, the eurocrisis has been exacerbated by serious faults built into the monetary union. Contributors discuss whether the EU is not only broke, but also broken -- and if so, whether Europe's leaders are up to the task of fixing it. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
George Pagoulatos, Philippe Legrain
In the EU we (mis)trust: On the road to the EU elections

http://www.eurozine.com/timetotalk/in-the-eu-we-mistrust-on-the-road-to-the-eu-elections/
On 10 April, De Balie and the ECF jointly organized a public debate in Amsterdam entitled "In the EU we (mis)trust: On the road to the EU elections". Some of the questions raised: Which challenges does Europe face today? Which strategic choices need to be made? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

William E Scheuerman
Civil disobedience for an age of total surveillance
The case of Edward Snowden

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-18-scheuerman-en.html
Earlier civil disobedients hinted at our increasingly global condition. Snowden takes it as a given. But, writes William E. Scheuerman, in lieu of an independent global legal system in which Snowden could defend his legal claims, the Obama administration should treat him with clemency. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Taking place in southern Italy, not far from Lampedusa, this year's Eurozine conference will address both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Confirmed speakers include Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net