Partner Info

Back Issues

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


10.12.2014
Enda O'Doherty

The last chapter

Go out to your local bookshop, advises Enda O'Doherty, and get in close with those Books You Haven't Read, the Books To Read Next Summer and The Books To Fill Out Those Small Gaps That Are Still There On Your Shelves. Don't come away empty-handed. They may not be there forever. [ more ]

10.12.2014
Kaya Genç

In search of the 'New Turkey'

10.12.2014
Sebastian Conrad

The place of global history

09.12.2014
Andrei Melville

King of the hill

10.12.2014
Eurozine Review

The way we let the young into the world

New Issues


09.12.2014

Osteuropa | 8/2014

Das Volk und sein Ich. Autoritäre Herrschaft und Legitimität
09.12.2014

Merkur | 12/2014

Eurozine Review


10.12.2014
Eurozine Review

The way we let the young into the world

"openDemocracy" outlines how to end violence against women; "La Revue nouvelle" says Europe has let down its young big time; in "New Humanist", British author Philip Pullman slams cuts to arts education; "Dublin Review of Books" reviews the history of the book in 100 books; in "Merkur", Sebastian Conrad sees Eurocentrism replaced by the centrisms of the South; "Osteuropa" enters a brave new world of legitimate, authoritarian regimes; "Syn og Segn" struggles to comprehend the grave state of Russian art and politics; "Revista Crķtica" revisits East Timor's failed postcolonial democracy; and "Kritika & Kontext" reveals how Solzhenitsyn made it in the West.

19.11.2014
Eurozine Review

Another music! Or no music at all!

29.10.2014
Eurozine Review

A centre receding

15.10.2014
Eurozine Review

This revolutionary moment

17.09.2014
Eurozine Review

Independence in an age of interdependencehttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Res Publica Nowa 27 (2014)
Share |27 (2014)

Res Publica Nowa
 

Zaplanuj kreatywność

Plan creativity
Wojciech Przybylski
Tworzyć znaczy być
To create is to be
Agnieszka Rozner
Filozofia jako polityka kulturalna
Philosophy as a cultural policy
Jan Klata, Danuta Hübner, Mateusz Zmyślony, Mateusz Kołek, Sara Koślińska
Słownik polityki kulturalnej. Ankieta
The dictionary of cultural policy. Survey
Przemysław Czapliński
Ekonomia, kultura i głębsze znaczenie
Economy, culture and deeper meaning
Z Piotrem Czerskim rozmawia Maciej Kuziemski
Interview with Piotr Czerski by Maciej Kuziemski
Dobrze jest, psiakrew
Damn, everything's all right!
Sergey Filippov i Stéphanie Lepczynski
Cyfrowa fragmentaryzacja Europy
Digital fragmentation of Europe
Z Włodzisławem Duchem rozmawia Marcin Kilanowski
Interview with Włodzisław Duch by Marcin Kilanowski
Mamy dużo do zrobienia
There is a lot to be done
Grzegorz Lewicki
Czas Jagiellonów bez zagonów
The Age of Jagiellonian Lacklands
Michał Starczewski i Lidia Stępińska-Utasiak
Nauka w czasach zmiany
Science in the time of transition
Marcin Kilanowski i Hanna Sankowska
Kopernikański model nauczania. By odkrywać i tworzyć bez ograniczeń
Kopernikanian style of education. To invent and create without limitations
Z Tomaszem Makowskim rozmawia Magdalena Malińska
Interview with Tomasz Makowski by Magdalena Malińska
Selfie na tle ściany książek
Selfie in front of a bookshelf
Stanisław Skarżyński
A Wisła poniesie nas z Warszawy na Wawel. O polityce PiS wobec kultury
And Wisła shall bear us from Warsaw to Wawel. About PiS's policy against culture
Philip Bujak
Hodowla kreatywności
Creativity farm
Richard Berkeley
Głuchy smartfon
Deaf smartphone

Zmierz Twórczość

Measure creativity
Filip Konopczyński
Innowacyjna edukacja. Studium polskie
Innovative education. Case: Poland
Marta Sienkiewicz
Retroinnowacja na rzecz polityki kulturalnej
Retroinnovation for the cultural policy
Helena Chmielewska-Szlajfer
Sztuka (a)społeczna
(Anti)social art
Tomasz Kasprowicz
Miara innowacji
Innovation's measure
Katarzyna Zachariasz
Praca zbiorowa
Collective work
Anna Kuczyńska
Czy burze mózgów zabiją kreatywność?
Is brainstorming going to kill creativity?
Michał Smoleń
Nowy wspaniały rynek
Brave New E-book Market
Kazimierz Popławski
Cud Estonii. Droga do sukcesu
Estonia's Digital Lifestyle

Zainkasuj innowacyjność

Collect innovation
Jędrzej Burszta
Zaangażowane plemiona. Społecznościowe formy finansowania kultury
Tribes involved. Social forms of financing culture
Lucyna Górnicka
Twórczość, własność, dostępność
Intellectual property rights need a revision
Olga Urbańska
Raport o crowdfundingu
Crowdfunding – new mechanism to finance culture
Maria Karpińska
Zrób sobie operę
Opera DYI

Polityka idee

Politic ideas
Marcin Kacperek
Rola Europy Środkowo-Wschodniej w Niemieckiej Ostpolitik
The role of Middle-Eastern Europe in German Ostpolitik
Z Judy Dempsey rozmawia Wojciech Przybylski
Interview with Judy Dempsey by Wojciech Przybylski
Samozadowolenie i europejska strefa wygody. Niepowszednie zrozumienie niebezpieczeństwa
Complacency and European comfort zone. Uncommon understanding of the danger
Eric Maurice
Trójkąt Karoliński
Carolingian Triangle
Z Franēois Géré rozmawia Wojciech Przybylski
Interview with Franēois Géré by Wojciech Przybylski
Francja potrzebuje Polski w relacjach z Niemcami
France needs Poland in its realtions with Germany
Agnieszka Rostkowska
Rozsypane puzzle Europy
Scattered pieces of European jigsaw puzzle

Mobilizacje

Mobilizations
Jacek Kucharczyk
Klęska frekwencyjna. I co dalej?
Turnout defeat. And then what?
Anna Wójcik
Mobilizacja wolnych strzelców
The mobilization of freelancers
Wojciech Engelking
Pokój pokoleń
Generations' truce
Agata Chełstowska
Kobieto! Nie podoba się, to wyjedź!
Woman! If you don't like it here, than leave!
Piotr Kubiński
Grą opowiedzieć konflikt
Publicystyczne gry wideo Raid Gaza! i Save Israel
Telling The Story of Gaza: Newsgames Raid Gaza! and Save Israel

Res musica

Piotr Szwed
Rap Genius, czyli hiperczytanie
Rap Genius - hiperreading

Książki

Book reviews
Piotr Górski
Sandel, czyli zaproszenie do rozmowy o wartościach
Sandel – an invitation to the conversation about values
Szymon Wróbel
Refleksyjność aporetyczna. Na marginesach książki Roberta Piłata Aporie samowiedzy
On the margins of Robert Piłat's book Aporias of self-knowledge

Miasto mówi murami

The city speaks through it's walls
Andrzej Leder
Cytrynowe prosię
Lemon pig

Felieton polityczny

Political essay
Maciej Trząski
Restauracja polityki
Politician's restaurant

Fotoesej

Photo essay
O fotografiach pisze Jędrzej Sokołowski
Essay about photos: Jędrzej Sokołowski
Sacred defense
Wawrzyniec Kolbusz


 

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
CHeFred
A master of the daily grind

http://www.eurozine.com/blog/
On Sunday 30 November, Turkish publisher Osman Deniztekin died, just a few weeks after having been diagnosed with leukemia. He was 65. In memoriam. [more]

Ben Tendler
Cultures of the Anthropocene

http://www.eurozine.com/blog/
Though the Anthropocene has yet to be officially ratified as a new geological epoch, reflections on cultures of the Anthropocene can hardly be considered premature, writes Ben Tendler. A roundup of recent contributions to the public debate that seek to overcome departmental thinking. [more]

Focal points     click for more

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

The ends of democracy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/democracy.html
At a time when the global pull of democracy has never been stronger, the crisis of democracy has become acute. Eurozine has collected articles that make the problems of democracy so tangible that one starts to wonder if it has a future at all, as well as those that return to the very basis of the principle of democracy. [more]

The EU: Broken or just broke?

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
Brought on by the global economic recession, the eurocrisis has been exacerbated by serious faults built into the monetary union. Contributors discuss whether the EU is not only broke, but also broken -- and if so, whether Europe's leaders are up to the task of fixing it. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Dessislava Gavrilova, Jo Glanville et al.
The role of literature houses in protecting the space for free expression

http://www.eurozine.com/timetotalk/european-literature-houses-meeting-2014/
This summer, Time to Talk partner Free Word, London hosted a debate on the role that literature houses play in preserving freedom of expression both in Europe and globally. Should everyone get a place on the podium? Also those representing the political extremes? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net