Partner Info


Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


25.10.2016
Alberto García Palomo

Femen, seed of sextremism

Whatever happened to FEMEN, this protest movement from Ukraine that uses a subversive mix of politics, sex, scandal, and pop art feminism to point to misogyny, homophobia and authoritarianism? Alberto G. Palomo reports. [ more ]

24.10.2016
George Blecher

Alone and tired

20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

19.10.2016
Katja Garmasch

A new start that's full of contradictions

19.10.2016
Andrei Sannikov

Existence without life

Eurozine Review


20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

'Transit' responds to Russia's politics of fear; 'New Eastern Europe' condemns human rights pragmatism; 'Index on Censorship' defends the right to anonymity; 'Vikerkaar' talks trees; 'Czas Kultury' considers conspiracy theories; 'Ord&Bild' reports on heritage wars; 'dérive' confronts the new housing question; 'Letras Libres' declines populisms; and 'Vagant' has no fun with industrial.

14.09.2016
Eurozine Review

The violent closet?

27.07.2016
Eurozine Review

Peak democracy?

13.07.2016
Eurozine Review

Critical junctures

29.06.2016
Eurozine Review

The narrowest of margins


http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Krytyka Polityczna 30 (2012)
Share |30 (2012)
Forget fear

Krytyka Polityczna
 

Summary / Streszczenie

Nie lękajcie się

Forget fear

Stadion Jednonarodowy

One-nation stadium
Marcin Kaliński (photos) Joanna Erbel (text)
Stadion Jednonarodowy
One-nation Stadium

7. Berlińskie biennale

BB7
Igor Stokfiszewski
7. Berlińskie Biennale Współczesnej Polityki
7. Berlin Biennale of Contemporary Politics

Edukacja u bram

Education at the gates
Marcin Śliwa
Przeciw fasadowej kulturze
(rozmowa z Pawłem Althamerem, Igorem Stokfiszewskim i Arturem Żmijewskim)
You -- facade art!
(conversation with Paweł Althamer, Igor Stokfiszewski, and Artur Żmijewski)

Koniec pewnego paktu

The end of pact
Noah Fischer
Okupuj pobliskie muzeum!
(rozmowa z Joanną Warszą i Florianem Malzacherem)
Occupy a nearby museum!
(conversation with Joanna Warsza, and Florian Malzacher)
Artyści w Occupy Amsterdam (w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
Zdjęcia: Jonas Staal
Artists in Occupy Amsterdam (in conversation with Artur Żmijewski)
Photos: Jonas Staal

Obywatele kultury

Citizens of culture
Joanna Mytkowska
Sto tysięcy ludzi
(w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
One hundred thousand people
(in conversation with Artur Żmijewski)
Jerzy Hausner
Egzekwowanie demokracji
(w rozmowie z Joanną Warszą i Arturem Żmijewskim)
The executive movement
(in conversation with Joanna Warssza and Artur Żmijewski)

Ekstremalnie nonviolence

Extreme nonviolence
Paweł Althamer
Orędownik miłości
(w rozmowie z Jakubem Banasiakiem, Igorem Stokfiszewskim, Marcinem Śliwą i Arturem Żmijewskim)
On a mission of love
(in conversation with Jakub Banasiak, Igor Stokfiszewski, Marcin Śliwa, and Artur Żmijewski)
Khaled Jarrar (text and photos)
State of Palestine
Galit Eilat
Niezła dilerka drugów (w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
A good drug dealer (in conversation with Artur Żmijewski)
Srda Popovic
Ekstremalnie nonviolence
(w rozmowie ze Zdravką Bajović i Joanną Warszą)
Extreme nonviolence
(with Zdravka Bajovic and Joanna Warsza)

Piękno i dobro sztuki

Beauty and kindness
Renzo Martens
Piękno i dobro sztuki
(w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
Artists come to create beauty and kindness
(in conversation with Artur Żmijewski)

Najlepsza partia

The best party
Antanas Mockus
Gdy jestem w pułapce, działam, jak artista
(w rozmowie z Joanną Warszą)
When I am trapped, I do what an artist would do
(in conversation with Joanna Warsza)
Lucas Ospina
Lepszy świat polityki (w rozmowie z Joanną Warszą)
A better political world (in conversation with Joanna Warsza)
Einar Orn Benediktsson
Najlepsza partia (w rozmowie z Joanną Warszą)
The best party (in conversation with Joanna Warsza)

Węgry, dawniej republika

Hungary the former republic
Tamar Kaszas
Prawdziwa historia (drzeworyt)
A true story (woodcut)
Gabor Bakos, Peter Juhasz
Kultura zbiorowej twórczości
(w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
A culture of collective creativity
(in conversation with Artur Żmijewski)
Arpad Schilling
Teatr, maszyna demokratyczna (w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
Don't stay in the dark (in conversation with Artur Żmijewski)

Oburzeni

The outraged
Zofia Waślicka
Oburzeni w Paryżu
The outraged in Paris
Photos: Zofia Waślicka, Amira Bocheńska

Alfabet walki klasowej

An alphabet of class struggle

Pixadores, Polityka nędzy (w rozmowie z Joanną Warszą)
The politics of the poor (conversation with Joanna Warsza)
Photos: Joao Brito, Andre Vieira, Fernando Donasci

Polska to nie tylko żydowski cmentarz

Poland is not only a Jewish cemetery
Yael Bartana
Nie będziemy żołnierzami
(w rozmowie z Igorem Stokfiszewskim i Arturem Żmijewskim)
Not to be soldiers anymore
(in conversation with Igor Stokfszewski and Artur Żmijewski)
Photo: Marcin Kaliński
Sławomir Sierakowski
Zaczarowując świat społeczny (w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
Enchanting the social world (in conversation with Artur Żmijewski)
Gideon Levy
Tylko zdrajcy mówią o moralności
(w rozmowie z Arturem Żmijewskim)
Only traitors talk about morality
(in conversation with Artur Żmijewski)
Jan Tomasz Gross
Żydzi wracajcie, cudowne
(w rozmowie z Joanną Warszą i Arturem Żmijewskim)
Jews, come back, wonderful
(in conversation with Joanna Warsza and Artur Żmijewski)

Jutro Białorusi

Belarus tomorrow
Marina Napruszkina
Samorządna Białoruś
Self-governing Belarus

Podróż do Norymbergi

Trip to Nurnberg
Hans-Christian Taubrich
Miasto zabawek
(w rozmowie z Janem Tomaszem Grossem i Zofią Waślicką)
The city of toys
(in conversation with Jan Tomaszz Gross and Zofia Waślicka)
Jan Tomasz Gross, Zofia Waślicka
Dziedzictwo ludzkości
Heritage of mankind
Jan Tomasz Gross
List otwarty
Open letter

Zwrot polityczny

Political turn
Igor Stokfiszewski
Polityczne punkty sztuki
Political points in art
Artur Żmijewski
Przestańmy się bać
Forget fear

Kwestionariusz Żiżka

Zizek's questionnaire
wypełnia Grzegorz Kowalski
answers by Grzegorz Kowalski

Kronika narodowa

National chronicle
Ryszard Dąbrowski

Dziennik Michalskiego

Diary
Cezary Michalski
Dziennik zimowy
Winter's diary


 

Focal points     click for more

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Mobilizing for the Commons
The 27th European Meeting of Cultural Journals
Gdańsk, 4-6 November 2016

http://www.eurozine.com/comp/gdansk2016_official.html
The Eurozine conference 2016 in Gdańsk will frame the general topic of solidarity with a focus on mobilizing for the commons. The conference will take place in the European Solidarity Centre in Gdańsk thus linking contemporary debates to the history of a broad, non-violent, anti-communist social movement which has started in the city's shipyard in 1980. [more]

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgĺrd
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgĺrd on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net