Partner Info

Back Issues


17.12.2014

Host | 9/2014

21.10.2014

Host | 8/2014

23.09.2014

Host | 7/2014

17.07.2014

Host | 6/2014

30.05.2014

Host | 5/2014

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


25.03.2015
Eurozine Review

Stop press: The world will not end!

In "Vagant", philosopher Alberto Toscano goes to the heart of today's fanaticisms; "Blätter" wonders where the rise and rise of a German Europe will lead; "Letras Libres" profiles Podemos; "Index" reveals how refugee stories are told; "La Revue nouvelle" slams the framing of the migrant as the ideal suspect; "A2" questions the scope of the Greek parliamentary revolt; in "Il Mulino", Nadia Urbinati sees right through the "Renzi sě, Renzi no" debate; and "Nova Istra" marks the long centenary of World War I. [ more ]

25.03.2015
Eric Bonse

German Europe's ascendancy

24.03.2015
Manuel Arias Maldonado

Podemos: Much more than just a marriage of minds

25.03.2015
Pierre Coopman

Copenhagen, Paris, Syria, Nigeria, etc

25.03.2015
Andrea Goldstein

Anti-Semitism in France

New Issues


Eurozine Review


25.03.2015
Eurozine Review

Stop press: The world will not end!

In "Vagant", philosopher Alberto Toscano goes to the heart of today's fanaticisms; "Blätter" wonders where the rise and rise of a German Europe will lead; "Letras Libres" profiles Podemos; "Index" reveals how refugee stories are told; "La Revue nouvelle" slams the framing of the migrant as the ideal suspect; "A2" questions the scope of the Greek parliamentary revolt; in "Il Mulino", Nadia Urbinati sees right through the "Renzi sě, Renzi no" debate; and "Nova Istra" marks the long centenary of World War I.

11.03.2015
Eurozine Review

Putting the aesthetics back into politics

25.02.2015
Eurozine Review

The right to blaspheme

11.02.2015
Eurozine Review

Everything is falling down, now

28.01.2015
Eurozine Review

Dance mania and diplomatic parleyinghttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Host 01/2008
Share |01/2008

Host
 

Abstracts (cs) (en)

Uvízlé věty Jakuba Guziura

Jakub Guziur's stuck sentences
Pozpátku vpřed!
Moving forward back ahead
Božena Němcová
Ghost

Téma
Margriet de Moorová

Theme
Margriet de Moor
Voda je tady nebezpečnější než postup islámu... (Rozhovor se spisovatelkou Margriet de Moorovou)
Water is more dangerous here than the coming up of Islam... (Interview with the writer Margriet de Moor)
Margriet de Moor
Horší než událost
Worse than an event
Margriet de Moorová
Krása
Beauty
Michal Sýkora
Obyčejný život ve stínu tragédie (Margriet de Moorová: Utonulá)
Ordinary life in the shade of tragedy (Margriet de Moor: The Drowned)

Glosa Dušana Šlosara

Dušan Šlosar's linguistic comment

Kalendárium Libora Vykoupila

Libor Vykoupil's calendar

Kritika

Critique
Jiří Trávníček
Do krajiny českého románu se přivalil obrovitý balvan (Ota Filip: Osmý čili nedokončený životopis)
An enormous boulder has rolled into the landscape of the Czech novel (Ota Filip: The Eight or Unfinished Biography)
Jan Štolba
Trajekt (Petr Hruška: Auta vjíždějí do lodí)
Ferry (Petr Hruška: Cars entering ships)

Rozhovor

Interview

Slova ještě nejsou řeč; jenom řečiště... (Tři otázky pro Jonáše Hájka)
Words are not speech yet... (Three questions for Jonáš Hájek)

Beletrie

Fiction
Veronika Büchlerová
Tančíš zítra?
Are you dancing tomorrow?

Rozhovor

Interview

Literatura devatenáctého století je nám antropologicky blízká (Rozhovor s Jaroslavou Janáčkovou)
Literature of the 19th century is anthropologically close to us (Interview with Jaroslava Janáčková)

Rozhledy

Lookout
Martin Reissner
Tomeček a jeho ilustrátoři (Jiskřivý dialog slova a obrazu)
Tomeček and his illustrators (A witty dialogue of word and image)

Fotografie

Photography
Josef Moucha
Mizogynovo hračkářství (Fotografie Miroslava Tichého)
A misogynist's toyshop (Photographs of Miroslav Tichý)

Recenze

Reviews
Jakub Grombíř
Antologie české poezie II. díl / 1986-2006
Anthology of Czech poetry II (1986-2006)
Petra Havelková
Jáchym Topol: Supermarket sovětských hrdinů
Jáchym Topol: Supermarket of Soviet heroes
Pavel Ondračka
Tomáš Mazal: Putování k Port Arthuru. Cestopis zbabělců
Tomáš Mazal: Travel to Port Arthur. Travelogue of the cowards
Milena M. Marešová
Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku. Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
Tomáš Halík: Close to the remote. Passion and patience at the meeting of faith and disbelief)
Blanka Kostřicová
Petra Soukupová: K moři
Petra Soukupová: To the sea
Vojtěch Čepelák
Tomáš "Hibi" Matějíček -- Karel Jerie: Šifra mistra Hanky
Tomáš "Hibi" Matějíček -- Karel Jerie: Hanka code
Blanka Kostřicová
Vladimír Borecký: Legenda o Hronu
Vladimír Borecký: The legend of Hron
Daniela Mrázová
Jon Fosse: Ráno a večer
Jon Fosse: Morning and evening
Jan M. Heller
Hans Henny Jahnn: Třináct podivných příběhů
Hans Henny Jahnn: Thirteen strange stories
Petr Glombíček
Friedrich Nietzsche: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
Friedrich Nietzsche: On truth and lies in a nonmoral sense
Milena Fucimanová
Zdeněk Volf: A mrvě prsteny
Zdeněk Volf: Rings for manure
Helena Hradská
Meyer Schapiro: Dílo a styl
Meyer Schapiro: Work and style
Jakub Guziur
Murray Lerner: The Other Side of the Mirror: Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965

Periskop

Periscope
Pavel Ondračka
Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Praha
Space for intuition, House at the golden ring, Prague

Červotoč

Woodworm
Magdalena Bláhová
Divadlo, nebo tyjátr? (Divadlo a společnost)
Theatre and society

Zoom

Kamil Věchýtek
Across the Universe, režie Julie Taymorová, USA 2007
Across the Universe, direction Julie Taymorová, USA 2007

Telegraficky

Telegraphic reviews
Kateřina Bukovjanová
Poezie po čtyřicítce
Poetry after the age of 40

Světová literatura

World literature

Téma: Současná běloruská poezie

Theme: Contemporary Belorusan poetry
Andrej Chadanovič
Obchodníci se vzduchem
Wind dealer
Aljaksandr Fjaduta
Poezie politického marasmu
Poetry of political marasmus

Možná se nemodlíme k těm správným bohům... (Současná běloruská poezie)
Possibly we don't pray to the right gods... (Contemporary Belarusian poetry)

Beletrie

Fiction
Michal Spáda
Dovedu se ohodnotit...
I can rate myself

K objevení svérázného spisovatele Miroslava Šustka
Discovery of the peculiar writer Miroslav Šustek
Miroslav Šustek
Pokoj slepé ženy a jiné povídky
Blind woman's room and other stories

Comments


Hostinec


Public house (poetry by young authors)


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
Eurozine Gallery: TIME top ten photos of 2014

http://www.eurozine.com/blog/
Massimo Sestini's aerial shot of a boat containing at least 500 people attempting to cross the Mediterranean Sea, included in the current exhibition in the Eurozine Gallery, has been named one of the top ten photos of 2014 by TIME magazine. [more]

CHeFred
A master of the daily grind

http://www.eurozine.com/blog/
On Sunday 30 November, Turkish publisher Osman Deniztekin died, just a few weeks after having been diagnosed with leukemia. He was 65. In memoriam. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Dessislava Gavrilova, Jo Glanville et al.
The role of literature houses in protecting the space for free expression

http://www.eurozine.com/timetotalk/european-literature-houses-meeting-2014/
This summer, Time to Talk partner Free Word, London hosted a debate on the role that literature houses play in preserving freedom of expression both in Europe and globally. Should everyone get a place on the podium? Also those representing the political extremes? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Felix Stalder
Digital solidarity

http://www.eurozine.com/articles/2014-02-26-stalder-en.html
As the culture and institutions of the Gutenberg Galaxy wane, Felix Stalder looks to commons, assemblies, swarms and weak networks as a basis for remaking society in a more inclusive and diverse way. The aim being to expand autonomy and solidarity at the same time. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/conversano2014.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net