Partner Info

Back Issues


23.11.2015

Host | 8/2015

17.11.2015

Host | 7/2015

21.07.2015

Host | 6/2015

26.05.2015

Host | 5/2015

28.04.2015

Host | 4/2015

Partner Journals


Eurozine Associates


Past Journals


Latest Articles


26.11.2015
Valeria Korablyova

Pariahs and parvenus?

Refugees and new divisions in Europe

Hannah Arendt once remarked that the rights of man proved to be unenforceable in postwar Europe. Currently, observes Valeria Korablyova, the refugee crisis looks like proving the idea of Europe itself to be unenforceable. So what will remain if equality and solidarity finally fail to become the principles of cooperation between EU member states now riven by common fears? [ more ]

25.11.2015
Ulrike Guérot

Europe as a republic

25.11.2015
Hal Foster, John Douglas Millar

After the canon?

23.11.2015
Robert Menasse

A brief history of the European future

19.11.2015
István Józsa, Geert Lovink

From data to Dada

New Issues


26.11.2015

Osteuropa | 5-6/2015

Zeichen der Zeit. Europas Osten in Fernost [Signs of the times. Europe's East in Far East]
25.11.2015

Poeteka | 36 (2015)

Now and again we dream of Europe
23.11.2015

Host | 8/2015

Eurozine Review


18.11.2015
Eurozine Review

Of technological waves and political frontiers

"Wespennest" refuses to let the machines takeover; "Letras Libres" sees citizen power as the key to a post-national European democracy; "Soundings" strikes out for a new political frontier in British politics; "Il Mulino" traces the shifting contours of the European debate on sovereignty; "Blätter" seeks ways out of the Catalan impasse; "New Eastern Europe" appeals to Europe's goodwill and openness amid refugee crisis; "Arena" reaffirms the Swedish people's overwhelming support for a humanitarian refugee policy; "Merkur" traverses the analogue-digital divide; and "Esprit" samples the paranoid style in the digital age.

04.11.2015
Eurozine Review

Beyond imagination or control

21.10.2015
Eurozine Review

What animates us?

07.10.2015
Eurozine Review

If the borders were porous

23.09.2015
Eurozine Review

That which one does not entirely possesshttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.ceeol.com/
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html
http://www.resetdoc.org/EN/index

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Host 01/2008
Share |01/2008

Host
 

Abstracts (cs) (en)

Uvízlé věty Jakuba Guziura

Jakub Guziur's stuck sentences
Pozpátku vpřed!
Moving forward back ahead
Božena Němcová
Ghost

Téma
Margriet de Moorová

Theme
Margriet de Moor
Voda je tady nebezpečnější než postup islámu... (Rozhovor se spisovatelkou Margriet de Moorovou)
Water is more dangerous here than the coming up of Islam... (Interview with the writer Margriet de Moor)
Margriet de Moor
Horší než událost
Worse than an event
Margriet de Moorová
Krása
Beauty
Michal Sýkora
Obyčejný život ve stínu tragédie (Margriet de Moorová: Utonulá)
Ordinary life in the shade of tragedy (Margriet de Moor: The Drowned)

Glosa Dušana Šlosara

Dušan Šlosar's linguistic comment

Kalendárium Libora Vykoupila

Libor Vykoupil's calendar

Kritika

Critique
Jiří Trávníček
Do krajiny českého románu se přivalil obrovitý balvan (Ota Filip: Osmý čili nedokončený životopis)
An enormous boulder has rolled into the landscape of the Czech novel (Ota Filip: The Eight or Unfinished Biography)
Jan Štolba
Trajekt (Petr Hruška: Auta vjíždějí do lodí)
Ferry (Petr Hruška: Cars entering ships)

Rozhovor

Interview

Slova ještě nejsou řeč; jenom řečiště... (Tři otázky pro Jonáše Hájka)
Words are not speech yet... (Three questions for Jonáš Hájek)

Beletrie

Fiction
Veronika Büchlerová
Tančíš zítra?
Are you dancing tomorrow?

Rozhovor

Interview

Literatura devatenáctého století je nám antropologicky blízká (Rozhovor s Jaroslavou Janáčkovou)
Literature of the 19th century is anthropologically close to us (Interview with Jaroslava Janáčková)

Rozhledy

Lookout
Martin Reissner
Tomeček a jeho ilustrátoři (Jiskřivý dialog slova a obrazu)
Tomeček and his illustrators (A witty dialogue of word and image)

Fotografie

Photography
Josef Moucha
Mizogynovo hračkářství (Fotografie Miroslava Tichého)
A misogynist's toyshop (Photographs of Miroslav Tichý)

Recenze

Reviews
Jakub Grombíř
Antologie české poezie II. díl / 1986-2006
Anthology of Czech poetry II (1986-2006)
Petra Havelková
Jáchym Topol: Supermarket sovětských hrdinů
Jáchym Topol: Supermarket of Soviet heroes
Pavel Ondračka
Tomáš Mazal: Putování k Port Arthuru. Cestopis zbabělců
Tomáš Mazal: Travel to Port Arthur. Travelogue of the cowards
Milena M. Marešová
Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku. Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
Tomáš Halík: Close to the remote. Passion and patience at the meeting of faith and disbelief)
Blanka Kostřicová
Petra Soukupová: K moři
Petra Soukupová: To the sea
Vojtěch Čepelák
Tomáš "Hibi" Matějíček -- Karel Jerie: Šifra mistra Hanky
Tomáš "Hibi" Matějíček -- Karel Jerie: Hanka code
Blanka Kostřicová
Vladimír Borecký: Legenda o Hronu
Vladimír Borecký: The legend of Hron
Daniela Mrázová
Jon Fosse: Ráno a večer
Jon Fosse: Morning and evening
Jan M. Heller
Hans Henny Jahnn: Třináct podivných příběhů
Hans Henny Jahnn: Thirteen strange stories
Petr Glombíček
Friedrich Nietzsche: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
Friedrich Nietzsche: On truth and lies in a nonmoral sense
Milena Fucimanová
Zdeněk Volf: A mrvě prsteny
Zdeněk Volf: Rings for manure
Helena Hradská
Meyer Schapiro: Dílo a styl
Meyer Schapiro: Work and style
Jakub Guziur
Murray Lerner: The Other Side of the Mirror: Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965

Periskop

Periscope
Pavel Ondračka
Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Praha
Space for intuition, House at the golden ring, Prague

Červotoč

Woodworm
Magdalena Bláhová
Divadlo, nebo tyjátr? (Divadlo a společnost)
Theatre and society

Zoom

Kamil Věchýtek
Across the Universe, režie Julie Taymorová, USA 2007
Across the Universe, direction Julie Taymorová, USA 2007

Telegraficky

Telegraphic reviews
Kateřina Bukovjanová
Poezie po čtyřicítce
Poetry after the age of 40

Světová literatura

World literature

Téma: Současná běloruská poezie

Theme: Contemporary Belorusan poetry
Andrej Chadanovič
Obchodníci se vzduchem
Wind dealer
Aljaksandr Fjaduta
Poezie politického marasmu
Poetry of political marasmus

Možná se nemodlíme k těm správným bohům... (Současná běloruská poezie)
Possibly we don't pray to the right gods... (Contemporary Belarusian poetry)

Beletrie

Fiction
Michal Spáda
Dovedu se ohodnotit...
I can rate myself

K objevení svérázného spisovatele Miroslava Šustka
Discovery of the peculiar writer Miroslav Šustek
Miroslav Šustek
Pokoj slepé ženy a jiné povídky
Blind woman's room and other stories

Comments


Hostinec


Public house (poetry by young authors)


 

Focal points     click for more

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Victor Tsilonis
Greek bailout referendum, Euro Summit, Germope

http://www.eurozine.com/blog/
Victor Tsilonis of "Intellectum" (Greece) comments on recent developments in the Greek crisis: the short-lived euphoria of the 5 July referendum, Alexis Tsipras's subsequent "mental waterboarding", and the outlook for a German-led Europe. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Timothy Snyder
Europe and Ukraine: Past and future

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-16-snyder-en.html
The history of Ukraine has revealed the turning points in the history of Europe. Prior to Ukraine's presidential elections in May 2014, Timothy Snyder argued cogently as to why Ukraine has no future without Europe; and why Europe too has no future without Ukraine. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgĺrd
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgĺrd on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net