Latest Articles


20.01.2017
Miloš Vec

I wanna hold your hand

Controversies over Muslims refusing to shake hands with non-Muslims are typical of the conflicts affecting today's multi-religious societies. Appeals to the law are not the answer: processes of social self-regulation need to take their course beyond formal authority, argues Miloš Vec. [ more ]

20.01.2017
Adam Zagajewski

A defence of ardour

11.01.2017
Shalini Randeria, Anna Wójcik

Mobilizing law for solidarity

10.01.2017
Ira Katznelson, Agnieszka Rosner

Solidarity after Machiavelli

31.12.2016
Camille Leprince, Lynn SK

Portraits of three women...

Eurozine Review


22.12.2016
Eurozine Review

The destruction of society

'Osteuropa' rages at the destruction of Russian society; 'Merkur' delves into the history of Eurasianism; 'Vikerkaar' is sanguine about the decline of universalism; 'New Eastern Europe' has divided opinions about borders; 'Ord&Bild' finds humanism at sea; 'Il Mulino' debates the difficulties of democracy in Italy and the West; 'Blätter' seeks responses to the whitelash; 'Mittelweg 36' historicizes pop and protest; 'Critique & Humanism' looks at Bulgarian youth cultures; 'Res Publica Nowa' considers labour; and 'Varlik' examines the origins of literary modernism in Turkey.

24.11.2016
Eurozine Review

The ordinary state of emergency

20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

14.09.2016
Eurozine Review

The violent closet?

27.07.2016
Eurozine Review

Peak democracy?


http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |


Pojmenovat nepojmenovatelné

Co znamená neúčast Salmana Rushdieho na Džajpurském literárním festivalu


"Dílo básníka. Pojmenovat nepojmenovatelné, odhalovat neřádstvo, zaujímat stanoviska, zažíhat sváry, tvarovat svět a zabránit mu v tom, aby se uložil ke spánku." Tak praví nactiutrhačný satirický básník Baal v Satanských verších. Bouře, která se strhla kolem neúčasti Salmana Rushdieho na Džajpurském literárním festivalu, ukazuje, že v dnešní době jako Baal smýšlí málokdo.

Na festivalu, jenž se rychle stává jednou z nejvýznamnějších literárních událostí na světě, měl Rushdie pohovořit o filmu Děti půlnoci, který má být uveden později v tomto roce, a také se zapojit do diskuse o dějinách angličtiny v Indii. Rushdie navštívil Indii v minulém desetiletí mnohokrát a také festivalu se už v minulosti zúčastnil. Tentokrát mu však pohrozili muslimští radikálové. Místní úřady ani vláda se výhrůžkám nepostavily; naopak vyvíjely tlak na pořadatele festivalu, aby Rushdieho z programu vyškrtli. "Jsem přesvědčen, že pořadatelé budou respektovat pocity místních lidí," řekl Ašok Gehlot, premiér státu Rádžasthán, kde je Džajpur hlavním městem.Rushdie nakonec cestu zrušil: podle svých slov byl informován, že se na něj chystá atentát. Jak se nyní zdá, tyto zprávy byly dost možná výmyslem rádžasthánské policie, která se snažila Rushdieho "přesvědčit", aby nejezdil.V reakci na tyto skutečnosti romanopisec Hari Kunzru a básník a spisovatel Amitava Kumar, oba mluvčí festivalu, veřejně přečetli pasáže ze Satanských veršů. Později totéž učinili další dva mluvčí, Jeet Thayil a Rushir Joshi. Román je v Indii dosud zakázaný. V roce 1988 jej dal na seznam zapovězených knih tehdejší premiér Rádžív Gándhí, který ve vyhrocené předvolební atmosféře ustoupil tlaku islamistů. Pořadatelé festivalu se od Kunzrua a Kumara distancovali, jejich akci nazvali "zbytečnou provokací" a vyvíjeli nátlak na další mluvčí, aby jejich příklad nenásledovali. "Pokud by delegáti nebo jakékoli jiné osoby spojené s festivalem porušovali zákon, nebudeme to tolerovat a vyvodíme z toho patřičné důsledky," zněla hrozba v následném tiskovém prohlášení.

Mnozí lidé sice vyjádřili Rushdiemu podporu, ale jiní vyrazili na obranu pořadatelů festivalu. "Nemyslím si, že by byla tato intervence v Rushdieho prospěch moudrá nebo účinná," prohlásila na Twitteru o Kunzruově a Kumarově čtení ze Satanských veršů redaktorka knižní sekce Guardianu Claire Armisteadová. Jestliže však úkolem literárních festivalů není zastávat se spisovatelů a jejich práva mluvit, zvláště za takových okolností, těžko říct, co potom jejich úkolem je. Rozhodnutí festivalu distancovat se od Kunzrua a Kumara a vyhrožovat všem, kteří by je případně chtěli následovat, není ničím jiným než zbabělostí.

Nepřístojnost svobody slova

Srovnejme ustrašenost organizátorů Džajpurského festivalu s reakcí spisovatelů, nakladatelů, editorů, překladatelů a knihkupců tváří v tvář Chomejního fatvě z roku 1989. Salman Rushdie se tehdy musel skoro celé desetiletí skrývat. Překladatelé a nakladatelé čelili útokům, byli dokonce vražděni. V červenci 1991 byl v kampusu univerzity Cukuba ubodán japonský profesor literatury a překladatel Satanských veršů Hitoši Igaraši. Tentýž měsíc byl ve svém milánském bytě zbit a pobodán italský překladatel Ettore Capriolo. V říjnu 1993 byl u svého domu v Oslu postřelen norský vydatel Satanských veršů William Nygaard. V knihkupectvích vybuchovaly bomby jenom proto, že se v nich kniha prodávala. Rushdie přesto nikdy nezakolísal ve svém rozhodnutí knihu nestáhnout a jeho nakladatelství Penguin nikdy nezakolísalo v odhodlání zachovat Rushdiemu věrnost.

Tehdejší ředitel Penguinu Peter Mayer hovořil o těchto událostech poprvé veřejně v rozhovoru, který mi poskytl pro knihu Od fatvy k džihádu. Sám Mayer se stal obětí nenávistné kampaně. "Dostával jsem dopisy napsané krví," vzpomínal. "Uprostřed noci zvonil telefon a hlas ve sluchátku říkal, že mě zabijí a že mé dceři roztřískají hlavu o betonovou zeď. Hrozné." Mayer ani samo nakladatelství však neuvažovali o tom, že by ustoupili. "Řekl jsem vedení: Musíte to vnímat z dlouhodobého hlediska. Jakýkoli ústupek jen dodá odvahu dalším teroristům, kteří se budou z jakéhokoli důvod cítit uraženi knihami, které vydáme příště.

Pokud kapitulujeme, vydávání knih už nikdy nebude jako dřív." Mayer a jeho kolegové pochopili, že "co teď uděláme, ovlivní mnohem víc než jen osud této konkrétní knihy. Naše reakce na spor kolem Satanských veršů bude mít vliv na svobodu názoru, bez níž vydavatelská branže a vůbec celá občanská společnost nemůže existovat v podobě, jak ji známe. Všichni jsme se shodli, že jako jedinci i jako firma nemůžeme dělat nic jiného než držet se principů, na nichž se zakládá naše profese a které jí od dob vynálezu knihtisku přinášely úctu. Jsme nakladatelé. Myslím, že to cosi znamená. Všichni si to myslíme." Také Nygaard byl ve svém rozhodnutí neustoupit nezlomný. Strávil týdny v nemocnici, potom následovaly měsíce rehabilitace. Trvalo dva roky, než mohl znovu plně používat ruce a nohy. "Novináři se mě ptali: přestanete vydávat Satanské verše?" řekl mi v jednom rozhovoru. "Odpověděl jsem: Rozhodně ne."

Mayer a Nygaard patřili do světa, v němž byla obrana svobody slova vnímána jako samozřejmá povinnost. Pořadatelé Džajpurského festivalu patří do jiného světa, do světa, v němž představa, že dílem básníka je "pojmenovat nepojmenovatelné, odhalovat neřádstvo, zaujímat stanoviska, zažíhat sváry, tvarovat svět a zabránit mu v tom, aby se uložil ke spánku", není vnímána jako samozřejmost, nýbrž jako cosi hrubě nepřístojného. Za minulá dvě desetiletí se krajina svobodného projevu a cenzury proměnila, a zrovna tak se proměnil i smysl literatury. Reakce pořadatelů Džajpurského festivalu dala této proměně tvář. "Dejte mi svobodu vědět, svobodně se vyjadřovat a argumentovat jen podle svého svědomí, bez ohledu na to, co je povoleno," napsal John Milton v Areopagitice, své slavné řeči z roku 1644 ve prospěch svobody neoficiálního tisku, a dodal: "Kdo ničí dobrou knihu, ničí samotný rozum." Po následující tři staletí se všechny progresivní politické tendence zakládaly na principu svobody slova coby nezbytné podmínky společenského a politického pokroku.

Obrana svobody slova byla ovšem vždy prostoupena přetvářkou. Sám Milton se stavěl proti tomu, aby byla svoboda slova rozšířena na katolíky, protože katolická církev si podle něj svobodu nezaslouží. Také John Locke, dnes oslavovaný jako zakladatel liberální tradice tolerance, zastával ohledně katolíků velmi bigotní názory. Jako důvody k omezování svobody slova byla zmiňována celá řada jejích škodlivých účinků – od podněcování k nenávisti po ohrožení národní bezpečnosti, od rouhání až po šíření pomluv. Přesto, jakkoli mohou argumenty liberálů znít někdy pokrytecky a jakkoli i největší zastánci svobody slova vždy připouštěli, že někde je třeba vytýčit hranici, vždy zde existovalo přesvědčení, že svoboda slova znamená sama o sobě dobro a je nezbytnou podmínkou poznávání pravdy, vyjádření mravní autority, zajištění společenského pokroku a rozvoje ostatních svobod. Omezování svobody slova, pokud k němu muselo dojít, bylo vnímáno spíše jako výjimka než jako norma. A radikálně smýšlející lidé byli přesvědčeni, že pokrytectví je třeba čelit nikoli tím, že se bude svoboda slova dále omezovat, nýbrž naopak tím, že bude rozšířena na všechny.

Spící svět

Právě tato představa svobodného vyjádření coby obecně dobré věci prošla v minulých letech proměnou. Svobodné vyjádření dnes není vnímáno pouze jako podmínka svobody, nýbrž také – stejně často – jako jev, který svobodu ohrožuje. Mnozí tvrdí, že svoboda slova samou svou podstatou poškozuje základní svobody. Nepředstavuje ve všeobecném smyslu dobro, je naopak problematická, neboť nevyhnutelně vede k urážkám. Svobodu slova je proto třeba omezovat, nejen za výjimečných okolností, ale vždy a všude, zvláště v diversifikovaných společnostech, v nichž se vyskytují různorodé, ale pevně zakořeněné názory. Cenzura (a autocenzura) se musí stát normou. "Ve světě různorodých a vášnivě zastávaných názorů znamená autocenzura oprávněný požadavek," řekl v době, kdy Rushieho aféra vrcholila, muslimský filozof a mluvčí Bradfordské rady mešit Shabbir Akhtar. "Co Rushdie publikuje o islámu, není jen jeho věc. Není to ani jenom věc muslimů, je to věc každého člověka."

Politici a veřejní činitelé, nakladatelé i pořadatelé festivalů, liberálové i konzervativci, na východě i na západě, s tímto názorem čím dál víc souhlasí. Mnozí dnes tvrdí, že ať je pravda principiálně jakákoli, v praxi je především nezbytné šetřit náboženské a kulturní cítění, protože takové cítění má hluboké kořeny. Žijeme ve světě, tvrdí se, kde probíhají zásadní konflikty mezi kulturami, jež zastávají rozdílné názory. Má-li takto různorodá společnost fungovat, musíme respektovat odlišné národy, kultury a hlediska. Společenská spravedlnost vyžaduje nejen to, aby se s jedinci zacházelo jako s navzájem politicky rovnými, ale také aby se rovného uznání a úcty dostalo i jejich kulturnímu přesvědčení. Vyhýbání se bolestivým kulturním střetům je tak dnes vnímáno jako důležitější než abstraktní právo na svobodu slova. Jak to vyjádřil britský sociolog Tariq Modood: "Pokud mají lidé dosáhnout mírumilovného soužití v určitém politickém prostoru, všichni musí omezit kritiku přesvědčení svých bližních." Dnešní Antibaalové se tedy ze všeho nejvíc obávají zažíhání svárů. A ze všeho nejvíc si přejí, aby se svět uložil ke spánku.

To ovšem vede ke vzniku světa, který není o nic méně konfliktní, ale zato je čím dál více sektářský, roztříštěný a tribální. Jak to vyjádřila spisovatelka Monica Aliová: "Kdyby se mělo zřídit tržiště rozhořčení, vydal by se na ně snad úplně každý. Všichni dnes tvrdí: "Mé city jsou zraněné víc než tvoje.'" Čím větší mají lidé prostor k tomu, aby se cítili uraženi, tím více využívají příležitosti k tomu, aby se uraženi skutečně cítili. To jen podněcuje zájmové skupiny a vede k nárůstu sektářského násilí.

Nikde se tento trend neprojevuje jasněji než právě v Indii. Od dob britského panství zde existuje tradice bezohledné cenzury, jež má údajně uvolnit napjaté vztahy mezi různými komunitami. Tento proces nabral v minulých desetiletích na intenzitě. Přísnější cenzura však nenastolila mírumilovnější společnost, nýbrž společnost, v níž se národní pospolitost tříští v sektářskou rivalitu, neboť každá skupina zde trvá na svém právu nebýt urážena. Původní spor o Satanské verše byl klasickým příkladem situace, kdy podporujeme určité skupiny, aby se cítily uraženy, a tím rozdmýcháváme sektářský konflikt. Letošní aféra není nic jiného než další krok na této cestě.

Ve hře na uražené se nevyžívají jenom muslimové. Hinduisté si počínají možná ještě pilněji a stranou nezůstávají ani další skupiny. A nejde jenom o indický problém. Přesně tytéž trendy lze sledovat i v Británii a další západních zemích.

Bojovníci proti urážkám žijí v představě, že pluralitnější společnost vyžaduje větší míru cenzury. Jenže skutečnost je taková, že nejvyšší možnou míru svobody slova potřebujeme právě proto, že žijeme v pluralitní společnosti. V homogenním prostředí, kde všichni smýšlejí stejně, by urážení bylo zcela bezdůvodné. Avšak v reálném světě, kde jsou společnosti pluralitní, je nevyhnutelné a také důležité, aby lidé uráželi cítění druhých. Nevyhnutelné, protože tam, kde jsou pevně zastávány různé názory, se střetům zkrátka nelze vyhnout. A ty střety bychom měli spíše řešit než se jim vyhýbat. Důležité, protože jakákoli společenská změna nebo společenský pokrok znamená dotknout se něčích hluboce zakořeněných pocitů. Právo "podrobovat přesvědčení druhých lidí kritice" je úhelným kamenem otevřené různorodé společnosti. Anebo, jak to vyjádřil Rushdie ve svém eseji V dobré víře, lidská bytost "poznává svoji podstatu a utváří svoji budoucnost nikoli tím, že se sklání před bohy nebo lidmi, nýbrž tím, že se hádá a bojuje, zpochybňuje a říká nevyslovitelné".

Shabbir Akhtar měl pravdu: co Salman Rushdie říká, se týká každého. Je úkolem každého z nás zajistit, aby nikomu nebylo upřeno právo říct, co chce, i kdyby to někteří považovali za urážku. Chceme-li si dopřát požitek pluralismu, musíme přijmout i to, že nás někdo bude urážet. Nejen na literárním festivalu.

 Published 2012-05-21


Original in English
Translation by Marek Sečkař
First published in Pandaemonium, 22 January 2012 (English version); Host 3/2012 (Czech version)

Contributed by Host
© Kenan Malik / Host
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Debating solidarity in Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/solidarity.html
In the aftermath of the 2008 financial crisis, questions of inequality and solidarity have become intertwined. Over the past year, however, questions of solidarity have also been central in connection to the treatment of refugees and migrants. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Vacancies at Eurozine     click for more

Eurozine is seeking an Online Editor and Social Media Manager for its office in Vienna.

Preferred starting date: February 2017.
Applications deadline: 31 January 2017.

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Mobilizing for the Commons
The 27th European Meeting of Cultural Journals
Gdańsk, 4-6 November 2016

http://www.eurozine.com/comp/gdansk2016_official.html
The Eurozine conference 2016 in Gdańsk framed the general topic of solidarity with a focus on mobilizing for the commons. The event took place in the European Solidarity Centre in Gdańsk and thus linked contemporary debate to the history of a broad, non-violent, anti-communist social movement which has started in the city's shipyard in 1980. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgĺrd
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgĺrd on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net