Latest Articles


25.05.2016
Seyla Benhabib

Critique of humanitarian reason

Never have there been more refugees in the world as today: an estimated 45 million in total. So what's the current relationship between international law, emancipatory politics and the rights of the rightless? Seyla Benhabib on the urgent need to create new political vistas. [Estonian version added] [ more ]

24.05.2016
Martha Albertson Fineman, Mirjam Katzin

The human condition

24.05.2016
Camille Robcis, Aro Velmet

Universalist politics and its crises

20.05.2016
Robin Detje

Impertinence, beauty, opposition

Eurozine Review


18.05.2016
Eurozine Review

Stand fast and hold firm

"Kultura Liberalna" speaks to Anne Applebaum; "Osteuropa" analyses Poland's conservative revolution; "Wespennest" devotes an issue to the charismatic hormone, testosterone; "Esprit" wonders what's next after western Middle East fatigue; "Arena" asks if art is important; "Merkur" listens to echoes of Victor Hugo; and "RozRazil" goes to the pub.

04.05.2016
Eurozine Review

It's something new

20.04.2016
Eurozine Review

Leaping the boundaries

06.04.2016
Eurozine Review

Drastic measures

23.03.2016
Eurozine Review

Unholy alliances



http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |


Literatūrinės perspektyvos: Šiaurės Airija

Spaudžiant ranką istorijai


Per derybas dėl Didžiojo penktadienio sutarties pasirašymo britų premjeras Tony's Blairas pasakė: "Jaučiu istorijos ranką ant mūsų peties." Kai po dešimties metų pagaliau pradėjo veikti Šiaurės Airijos asamblėja, atrodo, kad istorijos ranka juda vis dėlto lėčiau, negu daugelis įsivaizdavo. Žinoma, premjero žodžiuose slypėjo tam tikra ironija. Bandant nutraukti ilgalaikę konfrontaciją, buvo pasitelkta istorijos jėga, nors būtent istorija yra tikroji neramumų Šiaurės Airijoje priežastis. Vietinių sąmonėje koduotos šios datos – 1690, 1798, 1916 metai, liepos 12-oji ir Velykų savaitė.[1] Šiaurės Arija, galima sakyti, patvirtina garsųjį "Uliso" (1922) herojaus Stiveno Dedalo posakį, kad istorija yra košmaras, iš kurio reikia pabusti.

Literary perspectives


Eurozine's series Literary perspectives provides an overview of diverse literary landscapes, describing the current literary climate in specific European countries, regions, or languages.

Carl Henrik Fredriksson
Introduction: The re-transnationalization of literary criticism

Read all articles in the Literary perspective series
Kritikei Ednai Longley vienas iš esminių gyvenimo šiaurėje bruožų yra nesveika praeities obsesija. Visuomenei, kuri labai mėgsta prisiminti, – teigia Longley, – šiek tiek kolektyvinės amnezijos visai nepakenktų. Šiaurės Airijai žengiant pirmuosius žingsnius į naują tūkstantmetį, derybos dėl nesenos praeities košmarų tampa vietinių rašytojų tematikos dalimi. Naująją literatūrą lengva sutapatinti su ta energija ir bravūra, kurias pasitelkdama ji bando paneigti stereotipinius lūkesčius, kokia turėtų būti Šiaurės Airijos raštija. Šiaurės Airijos literatūros požiūriu "paspausti ranką istorijai" reiškia dvigubą judesį: susidoroti su tuo, kas buvo praeityje, ir atsikratyti ideologinio bagažo.

Anksčiau poezija dažniausiai buvo suvokiama kaip literatūros forma, tvirčiausiai ir prasmingiausiai įsipareigojusi kalbėti apie patirtas negandas. Kol Šiaurė priešinosi šiuolaikinei literatūros krypčiai, romanistai (Amis, Rushdie ir kt.) tapo garsenybėmis.

Heaney, Longley ir Mahonas buvo septintojo dešimtmečio varikliai, o devintajame dešimtmetyje iškilo poetai, rašantys prieš įprastą srovę (Muldoon, Carson ir McGuckian). Kritikų pripažinimo dešimtmečiai lyg ir leistų manyti, kad bėdos, prislėgusios Šiaurės Airijos visuomenę, nebūtinai užgulė ir jos poeziją. Mąslesnis žvilgsnis veikiausiai įžvelgtų, kaip pakilo meno akcijos, palyginti su oficialių naratyvų bejėgiškumu suvokti esamą situaciją. Be to, poezija yra ypatinga ištarmės forma, gebanti artikuliuoti tiesos esmę taip, kaip jos neišryškina, neatskleidžia ir nenusako kitos diskursų formos.

Pastaraisiais metais pradėjo vis aiškiau ir gyviau skambėti kitos poetų kartos balsai. Tokie rašytojai kaip Alanas Gillis, Leontia Flynn, Nickas Lairdas, Sinéad Morrisey ir Colette Bryce, gimę aštuntajame dešimtmetyje, užaugo kasdieninių Šiaurės Airijos konfliktų apsuptyje. Šiuo atveju reikėtų vengti klaidinančių apibendrinimų. Požiūrių įvairovė ir temų gausa bet kokius bandymus apibendrinti šios kartos poeziją paverčia abejotinais. Įgavusi išraiškos galią po Didžiojo penktadienio sutarties, ši poezija atmeta niekinamą požiūrį į Šiaurės Airijos raštiją kaip kažką gašlaus ar išvestinio, atseit poetas ir iš neramumų chaoso geba išskelti lyriškumą. 1994 metais Francie Cunningham klausė: "Dabar, kai paskelbtos paliaubos, kas atsitiks su Šiaurės Airijos rašytojais? Kur jie ieškos medžiagos savo kūriniams?"[2]3 Toks susirūpinimas liudija tam tikrą kritišką redukcionizmą, intelektualinę tinginystę, kuri vietiniame kontekste, beje, vadinama "trumpiausiu keliu iki mąstymo". Meditacijos apie politinį smurtą niekada nebuvo vienintelė Šiaurės Airijos literatūros tema.

"Kažkas, kažkur" (Somebody, Somewhere, 2004) yra debiutinis Belfaste gimusio Alano Gilliso eilių rinkinys. Poetas pasigėrėtinai perkeičia pažįstamus dalykus, provokuodamas skaitytojus permąstyti tai, kas kadaise atrodė puikiai žinoma. Jis atskleidžia kultūros būseną po tūkstantmečio pabaigos. Yeatsas, Rilke ar keltų mitai dabar neišvengiamai glaudžiasi šalia Elvio, Guinesso rekordų knygos ir Žvaigždžių karų... Pavadinimas "Olsterio kelias" kilęs iš ilgo 900 km pasivaikščiojimo vaizdingu šiauriniu Airijos pasieniu. Eilėraštis pradedamas kaip natūrali idealizacija to, ką simbolizuoja Olsterio kelias:

Visa tai ne apie upelius ar gyvatvores.
Nebus jokių prožirnių.
Netyrinėsi nepaliaujamos fotosintezės
ar tūkstančių mirusio medžio pirštų,
gruoblėto kamieno tekstūros raštų,
nes taip ir nepasieksi kaimo sodybų.

Eilėraščio ritmas Gilo Scotto Herono "Revoliuciją, kuri nebus transliuojama per televiziją" primena tuo, kad atmeta užburiantį didžiulės atviros erdvės žavesį. Tai galima suprasti ir kaip atsisakymą įsakmaus kaimietiško tono, kuris praeityje buvo toks būdingas didžiajai Šiaurės Airijos poezijos daliai.[3] Iškart į galvą ateina Šiaurės Airijos poezijos šventoji karvė Seamus Heaney's ir tokie eilėraščiai kaip "Kasimas" (Digging) ir "Mossbawm". Gillisui didesnę įtaką padarė juodaodžių poezija arba poetai bitnikai negu Belfasto grupė. Metafizinis gamtos aprašymas kelia susiliejimo su aplinka pojūtį ir atmeta išsekusį, kliše tapusį Šiaurės suvokimą.

"Olsterio kelias" adoruoja kelionę, keliavimo "būdą", siūlydamas išskirtinai lokalų požiūrį. Sekti Olsterio keliu, reiškia sugrįžti į pasiilgtą krantą. Natūrali neišvengiamybė, panašiai įsišaknijusi Šiaurės Airijos poezijoje, sukelia įtampas ir nustato ribas, kaip galima mąstyti ir rašyti apie Šiaurę. Gilliso eilėraštis atskleidžia tokių ideologinių ribų sąlygiškumą, siekia išsklaidyti daugybę aliuzijų ir iliuzijų, konstruojančių patogias Šiaurės Airijos patirties interpretacijas.

Eilėraštis ragina peržiūrėti ir permąstyti nusistovėjusias literatūros mitologijas, kad galėtume viską pradėti iš pradžių, neslegiami įprastinės, tačiau išsekusios, retorikos svorio: "Viskas yra tavo galvoje. Jei eini / neišeik [...] Yra kitų kelių, kuriais galima žengti / Viskas priklauso nuo tavęs. O dabar paklausyk". Galiausiai galbūt tai ir yra tikrasis Olsterio kelias: mesti iššūkį, varžytis ir kovoti – tokie dalykai Šiaurės Airijos kontekste puikiausiai tinka. "Kažkas, kažkur" pateikia daugybę atsakymų į klausimus, iškeltus "Olsterio kelyje". Poeto akiratyje – urbanistinis, technologinis peizažas, muzika, į atsargą paleistų XXI amžiaus Šiaurės Airijos piliečių savijauta... Šiaurė čia jau nėra klaidingai traktuojama kaip anomali erdvė, ji susiejama su daugybe kitų XXI amžiaus patirties naratyvų.

Panašus ikonoklastinis revizionizmas jaučiamas Nicko Lairdo debiutiniame poezijos rinkinyje "Klaidai" (To a Fault, 2005). Eilėraštyje "Likusieji" poetas kalba apie susvetimėjimą, dvasinį atotrūkį nuo tų, kurie atsiliko ir patogiai įsitvirtino senosiose Šiaurės Airijos politikos pozicijose:

Yra kiti, kurie žino, ką reiškia
prarasti, laikytis Šiaurės idėjų,
tokių išskirtinai brutalių, kad pagal jas
pasaulis būtų amžinai suledėjęs.

Kažkas transkribavo beveik visas mūsų šnekas
per pastaruosius penkiasdešimt metų
ir neturėjome jokios galimybės
ištarti žodį atsiprašau

arba paspausti mygtuką ir surinkti
ženklą, reiškiantį klausimą.

Reakcija prieš tokį tūnojimą apkasuose šiuolaikiniams Šiaurės Airijos rašytojams yra vienas iš impulsų pasitelkti vienijančias kaitos ir nepastovumo idėjas. Tarpinė erdvė tampa mąslios ir besigilinančios į save poetikos prieglobsčiu. Įkalinti giliame senų prietarų įšale, Lairdo "Likusieji" asocijuojasi su Yeatso "1916-ųjų Velykomis". Sutartys pasirašytos, istorija pasistūmėjo į priekį, tačiau kai kam žodis "pažanga" reiškia prakeiksmą. Lairdo rinkinio pavadinimas "Klaidai" remiasi kasdieniška fraze "dosnus klaidoms". Jo poezija skleidžiasi erdvėje, kur įprastinės moralės binarinės opozicijos jau praradusios įtaigą, kur balta ir juoda tampa pilkais šešėliais, o pasaulis yra kur kas sudėtingesnis ir labiau susipainiojęs, negu įstengia suvokti gentinis tapatumas. Karo auka, neseniai peršautomis kelio girnelėmis, pro ligoninės palatos langą žiūri ir mato, kaip virš Belfasto lėtai suka ratus du krankliai, kurie, prasidėjus miesto atstatymui, tyliai laimina tuos, kurie gyvena apačioje.

Šiaurės Airijoje galbūt populiariausias ir praktiškiausias būdas išvengti istorijos yra paprastas pasitraukimas. Emigracija – reikšmingas, iki šiol neištyrinėtas konflikto aspektas. Stipri kitų vietų trauka ir jų poveikis persmelkęs daugelio Šiaurės Airijos poetų jaunosios kartos kūrybą. Alanas Gillisas šiuo metu gyvena Edinburge, Deryje gimusi Colette Bryce iš pradžių išvyko į Londoną, paskui persikėlė į Dandį, o Nicko Lairdo kelionė nuo Tirono nusidriekė net iki Romos, pakeliui jis užsuko į Oksfordą ir Londoną. Tokio persikeldinėjimo nuotaikos juntamos daugelyje poezijos knygų. Colette's Bryce antrojo rinkinio titulinis eilėraštis "Tikro indėno triukas ant lyno" (The Full Indian Rope Trick, 2004) – tai meditacija apie išnykimą, aistringas troškimas įveikti klaustrofobiją, apimančią gyvenant mažame miestelyje. Deryje, Gildijos skvere, protagonistė stebuklingai išnyksta pirkėjų minioje ir tai tampa kelionės – tiek dvasinės, tiek fizinės – pradžia:

Ten buvo sienos, varpai, praeiviai,
nusviesta virvė užsikabino už dangaus
ir aš, jauna, atsidūriau aukštai ir toli, –
viso geriausio.

Viso geriausio, viso geriausio.
Išretėjęs oras. Pirmas bandymas.
Nuščiuvusi viršūnė, raibsta akys,
kai žvelgiu tiesiai į saulę. O ten
ant akmenų visu svoriu tyso neįtempta virvė –

susisukusi juostelė
aštuoniolikos vasarų ilgumo,
ir aš –
manęs jau seniai nebėra,
tai vienintelis mano triukas,
unikalus, nepakartojamas.

Kelionės ir kitų vietų atradimas, nors tai irgi yra neramumų, negandų naratyvo dalis, nelaikytini išskirtiniu Šiaurės Airijos reiškiniu. Tokios temos atsiranda iš naujos globalios patirties, nes mobilumas yra įprastas šiuolaikinio vakarietiško gyvenimo bruožas.

Tokios klajonės ypač gerai atsispindi Sinead Morrisey kūryboje. Gimusi Portadaune 1972 m., Morrisey, prieš grįždama į Belfastą, gyveno ir dirbo Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje. Japonų įtaka juntama "Aukso žuvelėje", žaismingai paremtoje dzen koanais, eilėraščio balsas "ima ilsėtis toje vietoje, kurioje užmerkti akis reiškia matyti". Eilėraštis "Belfaste", kuriame kalbama apie poetės grįžimą namo, šią patirtį ypač išryškina. Grįžimas aprašomas kaip ramus, beaistris ir sąlygiškas įsipareigojimas: "Jaučiuosi / čia namie, kaip ir bet kur kitur". Panaši gaida būdinga ir Leontios Flynn "Toms dienoms" (These Days, 2004) – knyga sklidina jautrumo ir pusiausvyros, bandoma atsispirti hipnotizuojančiai prievartinei artimos perspektyvos traukai. Industriniai rajonai, šeimos gyvenimas ir alkoholis tampa žaliava "kasdienybės apsireiškimams", būdingiems Flynn kūrybai. Jos raštuose apstu ir humoro, ir gilių įžvalgų, ir nuostabaus prisilietimų jaudulio. Tai būdinga ir "Stiuartui, kuris netikėtai gavo darbą valstybės tarnyboje":

Pažymėjau tai savo dienoraštyje kaip gegužės 6-ąją
Ir kaip gražų vakarą. Einame tylėdami
Atgal į mano namus. Apimti užuojautos
Sėdime tarsi per šermenis,
Kažkuris pamini Kafką.

Man aiškini apie savo motiną.
Tam kartui, sakau, tik tam kartui...
Vakaro šviesa ir žiežirba, nukritusi
Iš tavo cigaretės nuorūkos į vilnonį megztinį
Virš tavo plėšrios širdies, kuri tyliai miršta.

Priešingai nei poezija, Šiaurės Airijos proza yra menkiau pagarsėjusi. Patricios Craig įvadas į Olsterio prozos antologiją "Šiaurės gaudesys" (The Rattle of the North, 1992) buvo iš dalies protestas, iš dalies apologija: "Gerai žinoma, kad Šiaurės Airijoje nuo plantatorių laikų niekada nebuvo palankių sąlygų literatūrinei veiklai, jos, ypač romano, raida buvo nuolatos pertraukiama."[4]

Jei romanas, kaip tvirtina Benedictas Andersonas, istoriškai yra susijęs su nacionalinės vaizduotės naratyvais, nereikėtų stebėtis, kodėl jam taip ir nepavyko suklestėti nestabiliame, nepaliaujamų kovų iškankintame Šiaurės krašte. Vis dėlto, nors Šiaurės Airijos romanas galutinai susikompromitavo, yra dar vienas dažnai nepakankamai vertinamas prozos žanras, puoselėjantis alternatyvią literatūros formą. Suprantama, tai apsakymas. Galime prisiminti airių rašytoją Franką O'Connorą, kuris, pats būdamas šio žanro virtuozas, teigė, kad apsakymas būdingas daugiausia nestabilioms, suskeldėjusioms, sutrikusioms visuomenėms. Kritikas Charlesas E. May'us pateikia vertingą kontekstą permąstyti, kokia apsakymo svarba šiuolaikinei Šiaurės Airijos grožinei literatūrai:

"Nors teigiama, kad apsakymas, kaip savarankiškas literatūros žanras, susiformavo XIX amžiuje, jo šaknys senos ir siekia pirmykščius mitus. Antropologijos tyrimai rodo, kad trumpi epizodiški naratyvai, sudarantys apsakymo pagrindą, yra pirmesni už vėlesnes epines formas, sudarančios romano pagrindą."[5]

Apsakymas teisėtai laikomas pirmine pasakojimo forma, nes tai naratyvo išgryninimas. Būdamas kondensuotas, pagrįstas vienu įvykiu, apsakymas labai primena kasdieninį bendravimą. Jis perteikia akimirkos pojūčius, išlaikydamas demokratišką toną. Elipsinė prigimtis paverčia apsakymus ypač esmingais, bandant suprasti Šiaurės Airijos neramumų sukeltus sukrėtimus. Bernardas McLaverty nuo aštuntojo dešimtmečio nuolat pasitelkdavo estetikos metodus, kad perteiktų dramatišką Šiaurės Airijos realybę. McLaverty's, tikrasis septintojo dešimtmečio Belfasto grupės narys, išleido naujausią apsakymų rinkinį "Gyvenimo ir mirties reikalai" (Matters of Life and Death, 2006) – pasak autoriaus, veikiausiai tai paskutinė knyga, kurioje jis tiesiogiai kalba apie neramumus Šiaurės Airijoje.

Seamus Heaney kadaise pasakė garsiąją frazę, kad sektantiškas Šiaurės Airijos prieraišumas prie istorijos yra dar vienas bruožas iš "anachroniškų aistrų" rinkinio. Šis posakis implikuoja, kad kultūra liko kažkur anapus istorijos. Šiaurė nuslydo nuo pažangos kelio ir atsidūrė nepasitikėjimo ir abipusės destrukcijos gniaužtuose. Kaip ši šalis pati save įkalino, pavaizduota McLaverty'o apsakyme "Aplinkkelis". Jis prasideda labai įprastu vaizdu – vyras ir žmona su dviem mažais vaikais automobiliu grįžta į Belfastą. Pasakotojas yra tasai vyras, todėl apsakymo tonas kasdieniškas, paprastas. Šeimai priartėjus prie aplinkkelio, autostrados pabaigoje jie pamato tranzuotoją, kurį sulaikė gauja UDA kovotojų. Netikėtai vienas iš jų išsitraukia plaktuką ir "ima talžyti vaikinui per veidą". Apimtas panikos ir pykčio, vyras padidina greitį ir važiuoja tiesiai tos gaujos link. Įsitraukia tranzuotoją į automobilį, o anie vyrai, tai matydami, garsiai juokiasi. Ant galinės sėdynės paguldytas tranzuotojas prarasdinėja sąmonę, jam iš burnos teka juodas kraujas, o kaktoje žiojėja "dešimties pensų dydžio skylė". Vyriškis nuveža jį į artimiausią ligoninę.

Šiame apsakyme McLaverty's pasakoja apie pačią normaliausią dieną, kuri staiga virto košmaru. Lakoniškas ir lakus McLaverty'o stilius konkrečiai akimirkai suteikia jaudinančio intensyvumo. Ligoninėje vyriškis bando pasakyti savo vardą, tačiau nei daktarams, nei medicinos seserims tai nerūpi, beje, kaip ir šalia besisukinėjančiam britų kareiviui. Vyriškio pyktį ir norą, kad UDA vyrukai atsidurtų kaltinamųjų suole, atvėsina jų žodžiai: "Žinome tavo registracijos numerį, pažįstame visą tavo šeimą." Po kelių savaičių laikraštyje pasirodo tranzuotojo padėka "gerajam samariečiui", kuris išgelbėjo jį tą vakarą. Pasakojimas baigiamas žodžiais: "Ar jam nebuvo gera? Papasakoti istoriją."

"Aplinkkelis" tampa metafizinio savęs įkalinimo simboliu, permanentiniu smurto ciklu, Šiaurės Airiją drebinančių įtampų išraiška. Smurtas jau yra toks kasdieniškas, kad nebelieka vietos individualioms detalėms. Negandos (the troubles[6]) tapo bendriniu žodžiu, visos asmeninės patirtys čia susilieja, individualumas išnyksta. "Aplinkkelis" – tai pasakojimas apie pasakojimus. Net paprasčiausiai pasakyti: "Tai atsitiko" yra esmingai svarbu, nes tampa atkirčiu smurtui. Galbūt tai padėtų paaiškinti, kodėl viena iš labiausiai skaitomų knygų yra "Prarasti gyvenimai" (Lost Lives, 1999). Kaip atskleidžia pats pavadinimas, tai individualios 3600 vyrų, moterų ir vaikų, žuvusių per neramumus, istorijos. Išvengiant įprasto politikavimo, knygoje pateikiami duomenys ir liudijimai apie konflikto aukas. Panašaus pobūdžio yra ir Bernardo McLaverty'o kūryba – bandymas įsigilinti į žiaurumų Šiaurės Airijoje prigimtį.

Paklaustas, ką reiškė išgyventi neramumus, poetas Ciaranas Carsonas atsakė: "Belfaste gyvenau visą gyvenimą, bet negalėčiau pasakyti, kas ten vyko. Vienintelis dalykas, ką galėčiau papasakoti, – tai istorijos."[7]

Pasakoti istorijas, nesvarbu, ar poetine, ar apsakymo forma, labai svarbu Šiaurės Airijoje, kuri mėgina paspausti ranką istorijai. Belieka kantriai laukti ir stebėti, kaip šis procesas plėtosis.

 

  • [1] 1690 m. – Boino mūšis tarp nuversto Anglijos karaliaus kataliko Jokūbo II Stiuarto ir protestanto Vilhelmo Oranžiečio, pasibaigęs pastarojo pergale; 1798 m. – numalšintas Airijos maištas, nukreiptas prieš britus; 1916 m. – Velykų sukilimas, antibritiškas respublikonų maištas. Liepos 12-oji – Biono mūšio data, kurią mini Šiaurės Airijos protestantai. Velykų savaitė – velykinio sukilimo data, kurią mini Šiaurės Airijos katalikai.
  • [2] Francis Cunningham "Writing in the Rag and Bone Shop of the Troubles", The Sunday Business Post, 1994 m. rugsėjo 11 d., p. 24.
  • [3] Aaron Kelly, The Thriller and Northern Ireland Since 1969: Utterly Resigned Terror, Hampshire: Ashgate, 2005, p. 84.
  • [4] Patricia Craig (ed.), The Rattle of the North: An Anthology of Ulster Prose, Belfast: Blackstaff Press, 1992, p. 1.
  • [5] Charles E. May, The Short Story: The reality of Artifice, London and New York: Routledge, 2002, p. 1.
  • [6] The Troubles – įprastas terminas sektantų smurtui Šiaurės Airijoje nusakyti.
  • [7] Ciaran Carson interviewed by Rand Brandes, Irish Review, 8 (1990).


Published 2009-01-14


Original in English
Translation by Almantas Samalavicius
Contributed by Kulturos barai
© Matt McGuire
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgård
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgård on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net