Latest Articles


25.05.2016
Seyla Benhabib

Critique of humanitarian reason

Never have there been more refugees in the world as today: an estimated 45 million in total. So what's the current relationship between international law, emancipatory politics and the rights of the rightless? Seyla Benhabib on the urgent need to create new political vistas. [Estonian version added] [ more ]

24.05.2016
Martha Albertson Fineman, Mirjam Katzin

The human condition

24.05.2016
Camille Robcis, Aro Velmet

Universalist politics and its crises

20.05.2016
Robin Detje

Impertinence, beauty, opposition

Eurozine Review


18.05.2016
Eurozine Review

Stand fast and hold firm

"Kultura Liberalna" speaks to Anne Applebaum; "Osteuropa" analyses Poland's conservative revolution; "Wespennest" devotes an issue to the charismatic hormone, testosterone; "Esprit" wonders what's next after western Middle East fatigue; "Arena" asks if art is important; "Merkur" listens to echoes of Victor Hugo; and "RozRazil" goes to the pub.

04.05.2016
Eurozine Review

It's something new

20.04.2016
Eurozine Review

Leaping the boundaries

06.04.2016
Eurozine Review

Drastic measures

23.03.2016
Eurozine Review

Unholy allianceshttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |

Re-transnationaliseringen af litteraturkritikken

Om udenlandsk litteratur og kritik i aviser og magasiner

Kritik af og offentlig diskussion om udenlandsk litteratur i aviser og magasiner har traditionelt tjent som kilde til information og navigering ikke bare for den brede læserskare, men også for "folk i branchen," forlæggere og forfattere. Når den diskussion forsvinder eller mister perspektivering og bliver ensidig, får det konsekvenser for den litterære institution som helhed, skriver Eurozines chefredaktør Carl Henrik Fredriksson.

Litteraturkritik i den smalle, europæiske forståelse af begrebet – det vil sige tekster, der diskuterer og kritiserer bøger, der for nylig er udkommet – er i dag en meget national affære. Næsten alle de bøger, der anmeldes i aviser, ugeblade og tidsskrifter publiceres i det land, hvor anmeldelserne dukker op. Enkeltstående anmeldelser eller generelle overbliksartikler om endnu-ikke-oversatte bøger skrevet i andre dele af verden – det være sig poesi, noveller eller romaner – er ekstremt sjældne.

Literary perspectives


Eurozine's series Literary perspectives provides an overview of diverse literary landscapes, describing the current literary climate in specific European countries, regions, or languages.

Carl Henrik Fredriksson
Introduction: The re-transnationalization of literary criticism

Read all articles in the Literary perspective series
Det har imidlertid ikke altid været sådan. For ikke mange år siden rapporterede og diskuterede aviser og magasiner regelmæssigt den litteratur, der blev udgivet udenfor landets egne grænser. Mange aviser og magasiner havde endog deres egne "litterære korrespondenter" udstationeret i Paris, Rom og Madrid (eller New York, Moskva og Berlin). Fokus var naturligvis på de større litterære sprogområder – fransk, tysk, spansk, italiensk og engelsk – men man gjorde dog en indsats for at udvide horisonten hos det uddannede og interesserede publikum.

Faktisk har diskussionen af og om udenlandsk litteratur – i visse perioder, på visse steder – været så fyldig og livlig, at den er blevet til et problem for forlagsbranchen. I 1953 brokkede Åke Runnquist, redaktør på BLM, et af Sveriges mest indflydelsesrige litterære tidsskrifter, sig over, at dagspressen skrev for meget og for tidligt om fremmedsprogede bøger. Mange bøger blev anmeldt samme dag, som de udkom på originalsproget, skrev Runnquist. Det alarmerende problem, fortsatte han, var, at når bøgerne endelig udkom i oversættelse – og det gjorde de fleste – var den offentlige debat allerede gået i sig selv, og så solgte bøgerne ikke så godt, som de kunne eller skulle have.

To år senere, i 1955, gentog Runnquist sin klagesang – dog ikke uden at tilføje en vis tilfredshed med, at nogle af de større dagblade var begyndt at leve op til deres ansvar og anmelde vigtige fremmedsprogede bøger to gange: Når de udkom på originalsproget og når de udkom i oversættelse.

I dag er den form for udsyn næsten helt og aldeles begrænset til lejlighedsvise tematiseringer og beskrivelser af brændpunkter i de litterære tidsskrifter. Og selv indenfor disse smalle udgivelser er dækningen utilfredsstillende: Kontinuiteten er forsvundet, og når et brændpunkt eller tema præsenteres – ofte skal 50 til 100 års litteraturhistorie opsummeres – lægges vægten næsten altid på litterære tekster. Hvis der er en litterær kritik overhovedet, beskæftiger den sig som oftest med en bestemt forfatter. Artikler, der tegner et større billede af tidens litteratur, er sjældne.

Situationen er ikke lige slem alle vegne. I Tyskland kan man – selv indenfor de større dagblades kultursektioner – til tider finde velinformerede anmeldelser af, eller i det mindste kommentarer til, nye bøger udgivet i eksempelvis Polen, Ukraine eller Rusland. I resten af Europa er der stort set intet.

Der er flere grunde til den udvikling: De litterære institutioner har generelt mistet betydning, forandringer i forlagsbranchen og, paradoksalt, endog "globaliseringen". Uanset hvilken grund, man måtte vægte højest, er konklusionen den samme: Der er et presserende behov – ideelt, praktisk og professionelt – for en re-transnationalisering af litteraturkritikken.

Den situation, som Åke Runnquist klagede over i 1955, kan for os – bare 50 år senere – synes forhistorisk. Hvilken nutidig forlægger ville ikke ønske at have de problemer, Runnquist brokkede sig over? Hans udlægning af det centrale dilemma – at offentlighedens diskussion af og om udenlandsk litteratur var overstået, når oversættelsen endelig forelå – kan forekomme for sensitiv, men den illustrerer på forbilledlig vis betydningen af at kontekstualisering and mediering i teksters overførsel fra et sprog til et andet.

Dagblades og magasiners kritiske og offentlige diskussioner af og om udenlandsk litteratur har traditionelt fungeret som en kilde til information og navigering ikke bare for den brede læserskare, men også for "folk i branchen", forlæggere og forfattere. Når den diskussion forsvinder eller mister perspektivering og bliver ensidig, får det konsekvenser for de litterære institutioner som helhed.

For at fortsætte det svenske eksempel, viser den nationale bibliografi fra det Kongelige Bibliotek i Sverige, at henved 75 procent af alle de titler, der fra 2004 er blevet oversat til svensk er oversat fra engelsk. (7 procent fra norsk; 3,6 procent fra fransk; 2 procent fra henholdsvis tysk og dansk; 1.2 fra russisk; alle andre 1 procent eller mindre). Den statistiske tendens er ikke enestående for Sverige; fordelingen er, mutatis mutandis, stort set den samme i de fleste europæiske lande. Sædvanligvis peger man med tal som disse fingre ad forlagene, idet man beskyder dem for at neglichere andre sprogområder og agere som fantasiløse økonomer, der har overtaget en branche, der engang stod op for det kosmopolitiske og var garant for en fri strøm af ord og idéer. Dét er, i bedste fald, kun en del af sandheden. Lige så ansvarlig for den øjeblikkelige situation er den litteraturkritik, der har mistet sit udsyn – og mistet det medie, der kunne præsentere udsynet. I en tid hvor forlæggere mere end nogensinde kunne have brug for en litteraturkritik i fuld udrustning for at finde vej – i en tid hvor kritikerens bifald og polemik, pegepind og perspektivering virkelig kunne gøre en forskel – i dén tid formår kritikeren ikke at levere varen.

BLM, det tidsskrift hvori Åke Runnquist begræd oversættelsernes skæbne gik ind i 2004, længe efter at det selv havde opgivet ambitionen om at præsentere et overblik over den europæiske litteratur. Og Runnquists interesse for og opmærksomhed omkring dagspressens måde at forholde sig til udenlandsk litteratur har vist sig at være helt skæv, idet udviklingen siden har været præcist den modsatte. Selv kultursiderne på de mest ambitiøse aviser synes at definere udenlandsk litteratur – skrevet på ethvert andet sprog end engelsk – som smal og derfor dårligt værd at nævne.

I dag har tilsynekomsten af nye genrer og medier imidlertid medført, at udenlandsk litteratur – som hidtil er blevet overset af de større medier – igen kan diskuteres. I en svensk sammenhæng er en blog som Salongen et godt eksempel. Den har bl.a. hjemme i Tyskland, men skrives på svensk. Den udspringer af den tyske kulturelle sfæres tætte bånd til østeuropæisk litteratur og gør svenske læsere opmærksom på, at der er betydelige dele af den europæiske æstetiske diskurs, som de overhovedet ikke har fulgt. Den individuelle entusiasme, som synes at kendetegne disse nye litterære fora er imidlertid ikke uproblematiske: Deres tilgang til stoffet er ofte ukritisk bekræftende, snarere end kritisk udforskende. De taler for, istedet for at analysere. De lister op istedet for at kontekstualisere. Og dertil kommer, at de uformelle medier, som ofte har en kort levetid i den litterære og semi-kritiske diskurs er del af en mere generel udvikling: Det der tidligere foregik i den fælles, offentlige sfære nu bliver yderligere fragmenteret og opdelt i endnu mindre subkulturer, der ikke når hinanden, men er som isolerede øer.

En af de værste forhindringer for litteraturens mulighed for at bestøve (som snarere er en mulighed end en realitet) er fortsat den allergiske (ikke-)reaktion overfor en større offentlig, litterær sfære, som til stadighed synes mere og mere uinteressant – fordi den er fremmedartet. Den bedste kur er en kraftfuld re-transnationalisring af den litterære kritik.

 Published 2008-11-12


Original in English
Translation by Ivan Rod
First published in Eurozine (4 July 2007), Hvidbog. Om Kulturtidskriftet, Copenhagen 2007 (Danish version)

© FDK
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgård
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgård on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Law and Border. House Search in Fortress Europe
The 26th European Meeting of Cultural Journals
Conversano, 3-6 October 2014

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
Eurozine's 2014 conference in southern Italy, not far from Lampedusa, addressed both EU refugee and immigration policies and intellectual partnerships across the Mediterranean. Speakers included Italian investigative journalist Fabrizio Gatti and Moroccan feminist and Nobel Peace Prize nominee Rita El Khayat. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net