Latest Articles


31.07.2014
Edith Ackermann

Talent, intuition, creativity

On the limits of digital technologies

Imagining and realizing novel ideas engages aspects of the mind, body and self that we barely control, says Edith Ackermann in interview. Learning, like the art of living itself, is about navigating uncertainties rather than controlling what we cannot predict. [ more ]

30.07.2014
Nikolay Nikolov

Without a façade to hide behind

23.07.2014
Eurozine Review

The world's echo system

23.07.2014
Ferry Biedermann, Nat Muller

No stone throwing in glass houses

23.07.2014
Farid Hafez

The Arab Spring and "Islam"

New Issues


30.07.2014

GAM | 10 (2014)

Intuition & the machine
29.07.2014

Esprit | 7/2014

29.07.2014

Osteuropa | 5-6/2014

Zerreißprobe. Die Ukraine: Konflikt, Krise, Krieg [Crucial test. Ukraine: Conflict, crisis, war]

Eurozine Review


23.07.2014
Eurozine Review

The world's echo system

In "ResetDOC", Seyla Benhabib critiques humanitarian reason; "Blätter" reports on Europe's new refugee movement; "openDemocracy" expresses alarm at the expulsions of a predatory capitalism; "Springerin" looks at the Arab Spring's legacy in contemporary art; "Dérive" sees through the technology-driven smart city hype; "Vikerkaar" visits the post-socialist bazaar; "Magyar Lettre" publishes an extract from Endre Kukorelly's memoir; in "Letras Libres", Margaret MacMillan sees parallels between 1914 and 2014; "L'Espill" looks at new forms of Spanish nationalism; "Fronesis" calls for a more radical discussion of crises; and "Schweizer Monat" talks to the lyricist Durs Grünbein.

09.07.2014
Eurozine Review

Courage of thought vs technocracy

25.06.2014
Eurozine Review

Every camera a surveillance camera

11.06.2014
Eurozine Review

All about the beautiful game

28.05.2014
Eurozine Review

New fascisms coated with sugarhttp://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |

Re-transnationaliseringen af litteraturkritikken

Om udenlandsk litteratur og kritik i aviser og magasiner

Kritik af og offentlig diskussion om udenlandsk litteratur i aviser og magasiner har traditionelt tjent som kilde til information og navigering ikke bare for den brede læserskare, men også for "folk i branchen," forlæggere og forfattere. Når den diskussion forsvinder eller mister perspektivering og bliver ensidig, får det konsekvenser for den litterære institution som helhed, skriver Eurozines chefredaktør Carl Henrik Fredriksson.

Litteraturkritik i den smalle, europæiske forståelse af begrebet – det vil sige tekster, der diskuterer og kritiserer bøger, der for nylig er udkommet – er i dag en meget national affære. Næsten alle de bøger, der anmeldes i aviser, ugeblade og tidsskrifter publiceres i det land, hvor anmeldelserne dukker op. Enkeltstående anmeldelser eller generelle overbliksartikler om endnu-ikke-oversatte bøger skrevet i andre dele af verden – det være sig poesi, noveller eller romaner – er ekstremt sjældne.

Literary perspectives


Eurozine's series Literary perspectives provides an overview of diverse literary landscapes, describing the current literary climate in specific European countries, regions, or languages.

Carl Henrik Fredriksson
Introduction: The re-transnationalization of literary criticism

Read all articles in the Literary perspective series
Det har imidlertid ikke altid været sådan. For ikke mange år siden rapporterede og diskuterede aviser og magasiner regelmæssigt den litteratur, der blev udgivet udenfor landets egne grænser. Mange aviser og magasiner havde endog deres egne "litterære korrespondenter" udstationeret i Paris, Rom og Madrid (eller New York, Moskva og Berlin). Fokus var naturligvis på de større litterære sprogområder – fransk, tysk, spansk, italiensk og engelsk – men man gjorde dog en indsats for at udvide horisonten hos det uddannede og interesserede publikum.

Faktisk har diskussionen af og om udenlandsk litteratur – i visse perioder, på visse steder – været så fyldig og livlig, at den er blevet til et problem for forlagsbranchen. I 1953 brokkede Åke Runnquist, redaktør på BLM, et af Sveriges mest indflydelsesrige litterære tidsskrifter, sig over, at dagspressen skrev for meget og for tidligt om fremmedsprogede bøger. Mange bøger blev anmeldt samme dag, som de udkom på originalsproget, skrev Runnquist. Det alarmerende problem, fortsatte han, var, at når bøgerne endelig udkom i oversættelse – og det gjorde de fleste – var den offentlige debat allerede gået i sig selv, og så solgte bøgerne ikke så godt, som de kunne eller skulle have.

To år senere, i 1955, gentog Runnquist sin klagesang – dog ikke uden at tilføje en vis tilfredshed med, at nogle af de større dagblade var begyndt at leve op til deres ansvar og anmelde vigtige fremmedsprogede bøger to gange: Når de udkom på originalsproget og når de udkom i oversættelse.

I dag er den form for udsyn næsten helt og aldeles begrænset til lejlighedsvise tematiseringer og beskrivelser af brændpunkter i de litterære tidsskrifter. Og selv indenfor disse smalle udgivelser er dækningen utilfredsstillende: Kontinuiteten er forsvundet, og når et brændpunkt eller tema præsenteres – ofte skal 50 til 100 års litteraturhistorie opsummeres – lægges vægten næsten altid på litterære tekster. Hvis der er en litterær kritik overhovedet, beskæftiger den sig som oftest med en bestemt forfatter. Artikler, der tegner et større billede af tidens litteratur, er sjældne.

Situationen er ikke lige slem alle vegne. I Tyskland kan man – selv indenfor de større dagblades kultursektioner – til tider finde velinformerede anmeldelser af, eller i det mindste kommentarer til, nye bøger udgivet i eksempelvis Polen, Ukraine eller Rusland. I resten af Europa er der stort set intet.

Der er flere grunde til den udvikling: De litterære institutioner har generelt mistet betydning, forandringer i forlagsbranchen og, paradoksalt, endog "globaliseringen". Uanset hvilken grund, man måtte vægte højest, er konklusionen den samme: Der er et presserende behov – ideelt, praktisk og professionelt – for en re-transnationalisering af litteraturkritikken.

Den situation, som Åke Runnquist klagede over i 1955, kan for os – bare 50 år senere – synes forhistorisk. Hvilken nutidig forlægger ville ikke ønske at have de problemer, Runnquist brokkede sig over? Hans udlægning af det centrale dilemma – at offentlighedens diskussion af og om udenlandsk litteratur var overstået, når oversættelsen endelig forelå – kan forekomme for sensitiv, men den illustrerer på forbilledlig vis betydningen af at kontekstualisering and mediering i teksters overførsel fra et sprog til et andet.

Dagblades og magasiners kritiske og offentlige diskussioner af og om udenlandsk litteratur har traditionelt fungeret som en kilde til information og navigering ikke bare for den brede læserskare, men også for "folk i branchen", forlæggere og forfattere. Når den diskussion forsvinder eller mister perspektivering og bliver ensidig, får det konsekvenser for de litterære institutioner som helhed.

For at fortsætte det svenske eksempel, viser den nationale bibliografi fra det Kongelige Bibliotek i Sverige, at henved 75 procent af alle de titler, der fra 2004 er blevet oversat til svensk er oversat fra engelsk. (7 procent fra norsk; 3,6 procent fra fransk; 2 procent fra henholdsvis tysk og dansk; 1.2 fra russisk; alle andre 1 procent eller mindre). Den statistiske tendens er ikke enestående for Sverige; fordelingen er, mutatis mutandis, stort set den samme i de fleste europæiske lande. Sædvanligvis peger man med tal som disse fingre ad forlagene, idet man beskyder dem for at neglichere andre sprogområder og agere som fantasiløse økonomer, der har overtaget en branche, der engang stod op for det kosmopolitiske og var garant for en fri strøm af ord og idéer. Dét er, i bedste fald, kun en del af sandheden. Lige så ansvarlig for den øjeblikkelige situation er den litteraturkritik, der har mistet sit udsyn – og mistet det medie, der kunne præsentere udsynet. I en tid hvor forlæggere mere end nogensinde kunne have brug for en litteraturkritik i fuld udrustning for at finde vej – i en tid hvor kritikerens bifald og polemik, pegepind og perspektivering virkelig kunne gøre en forskel – i dén tid formår kritikeren ikke at levere varen.

BLM, det tidsskrift hvori Åke Runnquist begræd oversættelsernes skæbne gik ind i 2004, længe efter at det selv havde opgivet ambitionen om at præsentere et overblik over den europæiske litteratur. Og Runnquists interesse for og opmærksomhed omkring dagspressens måde at forholde sig til udenlandsk litteratur har vist sig at være helt skæv, idet udviklingen siden har været præcist den modsatte. Selv kultursiderne på de mest ambitiøse aviser synes at definere udenlandsk litteratur – skrevet på ethvert andet sprog end engelsk – som smal og derfor dårligt værd at nævne.

I dag har tilsynekomsten af nye genrer og medier imidlertid medført, at udenlandsk litteratur – som hidtil er blevet overset af de større medier – igen kan diskuteres. I en svensk sammenhæng er en blog som Salongen et godt eksempel. Den har bl.a. hjemme i Tyskland, men skrives på svensk. Den udspringer af den tyske kulturelle sfæres tætte bånd til østeuropæisk litteratur og gør svenske læsere opmærksom på, at der er betydelige dele af den europæiske æstetiske diskurs, som de overhovedet ikke har fulgt. Den individuelle entusiasme, som synes at kendetegne disse nye litterære fora er imidlertid ikke uproblematiske: Deres tilgang til stoffet er ofte ukritisk bekræftende, snarere end kritisk udforskende. De taler for, istedet for at analysere. De lister op istedet for at kontekstualisere. Og dertil kommer, at de uformelle medier, som ofte har en kort levetid i den litterære og semi-kritiske diskurs er del af en mere generel udvikling: Det der tidligere foregik i den fælles, offentlige sfære nu bliver yderligere fragmenteret og opdelt i endnu mindre subkulturer, der ikke når hinanden, men er som isolerede øer.

En af de værste forhindringer for litteraturens mulighed for at bestøve (som snarere er en mulighed end en realitet) er fortsat den allergiske (ikke-)reaktion overfor en større offentlig, litterær sfære, som til stadighed synes mere og mere uinteressant – fordi den er fremmedartet. Den bedste kur er en kraftfuld re-transnationalisring af den litterære kritik.

 Published 2008-11-12


Original in English
Translation by Ivan Rod
First published in Eurozine (4 July 2007), Hvidbog. Om Kulturtidskriftet, Copenhagen 2007 (Danish version)

© FDK
© Eurozine
 

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG you can follow and comment on all coverage of the Kyiv conference, "Ukraine: Thinking together", including daily updates from Eurozine editors.
CHeFred
Thinking in times of change

http://www.eurozine.com/blog/in-defence-of-freedom-of-expression/
There are both differences and similarities between the current events in Ukraine and the revolutions of 1989. In fact, the conference "Ukraine: Thinking Together" does have a predecessor: a meeting of eastern European intellectuals with their western counterparts that took place in Vienna in 1990. [more]

Focal points     click for more

Ukraine in focus

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/publicsphere.html
Ten years after the Orange Revolution, Ukraine is in the throes of yet another major struggle. Eurozine provides commentary on events as they unfold and further articles from the archive providing background to the situation in today's Ukraine. [more]

The ends of democracy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/democracy.html
At a time when the global pull of democracy has never been stronger, the crisis of democracy has become acute. Eurozine has collected articles that make the problems of democracy so tangible that one starts to wonder if it has a future at all, as well as those that return to the very basis of the principle of democracy. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

The EU: Broken or just broke?

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
Brought on by the global economic recession, the eurocrisis has been exacerbated by serious faults built into the monetary union. Contributors discuss whether the EU is not only broke, but also broken -- and if so, whether Europe's leaders are up to the task of fixing it. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
George Pagoulatos, Philippe Legrain
In the EU we (mis)trust: On the road to the EU elections

http://www.eurozine.com/timetotalk/in-the-eu-we-mistrust-on-the-road-to-the-eu-elections/
On 10 April, De Balie and the ECF jointly organized a public debate in Amsterdam entitled "In the EU we (mis)trust: On the road to the EU elections". Some of the questions raised: Which challenges does Europe face today? Which strategic choices need to be made? [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Vacancies at Eurozine     click for more

There are currently no positions available.

Editor's choice     click for more

William E Scheuerman
Civil disobedience for an age of total surveillance
The case of Edward Snowden

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-18-scheuerman-en.html
Earlier civil disobedients hinted at our increasingly global condition. Snowden takes it as a given. But, writes William E. Scheuerman, in lieu of an independent global legal system in which Snowden could defend his legal claims, the Obama administration should treat him with clemency. [more]

Literature     click for more

Olga Tokarczuk
A finger pointing at the moon

http://www.eurozine.com/articles/2014-01-16-tokarczuk-en.html
Our language is our literary destiny, writes Olga Tokarczuk. And "minority" languages provide a special kind of sanctuary too, inaccessible to the rest of the world. But, there again, language is at its most powerful when it reaches beyond itself and starts to create an alternative world. [more]

Piotr Kiezun, Jaroslaw Kuisz
Literary perspectives special: Witold Gombrowicz

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
The recent publication of the private diary of Witold Gombrowicz provides unparalleled insight into the life of one of Poland's great twentieth-century novelists and dramatists. But this is not literature. Instead: here he is, completely naked. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Making a difference. Opinion, debate and activism in the public sphere
The 25th European Meeting of Cultural Journals
Oslo, 29 November - 2 December 2013

http://www.eurozine.com/comp/oslo2013.html
Under the heading "Making a difference. Opinion, debate and activism in the public sphere", the 2013 Eurozine conference focused on cultural and intellectual debate and the production of the public sphere. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net