Latest Articles


11.01.2017
Shalini Randeria, Anna Wójcik

Mobilizing law for solidarity

An interview with Shalini Randeria

Legal transnationalization takes place at different paces, setting human rights against trade and property protections, argues social anthropologist Shalini Randeria. The instrumentalization of solidarity by nascent ethno-nationalism must be resisted at the political not the legal level. [ more ]

10.01.2017
Ira Katznelson, Agnieszka Rosner

Solidarity after Machiavelli

31.12.2016
Camille Leprince, Lynn SK

Portraits of three women...

30.12.2016
Ilaria Morani

Street art, power and patronage

Eurozine Review


22.12.2016
Eurozine Review

The destruction of society

'Osteuropa' rages at the destruction of Russian society; 'Merkur' delves into the history of Eurasianism; 'Vikerkaar' is sanguine about the decline of universalism; 'New Eastern Europe' has divided opinions about borders; 'Ord&Bild' finds humanism at sea; 'Il Mulino' debates the difficulties of democracy in Italy and the West; 'Blätter' seeks responses to the whitelash; 'Mittelweg 36' historicizes pop and protest; 'Critique & Humanism' looks at Bulgarian youth cultures; 'Res Publica Nowa' considers labour; and 'Varlik' examines the origins of literary modernism in Turkey.

24.11.2016
Eurozine Review

The ordinary state of emergency

20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

14.09.2016
Eurozine Review

The violent closet?

27.07.2016
Eurozine Review

Peak democracy?


http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |

Sluta söka, börja tänka

Google har blivit vårt orakel. Att söka är nu ett sätt at leva. Men den digitala kulturen måste få högre status och mer tyngd, skriver Geert Lovink, en av Europas främsta internetkritiker.

Ett spöke hemsöker världens intellektuella eliter: informationsöverbelastning. Vanliga människor har kapat strategiska resurser och tidigare noga bevakade mediekanaler täpps igen.

Distinktionen mellan högt och lågt tillhör en förgången tid och borde inte längre angå oss. Nuförtiden är det ett helt nytt fenomen som skapar oro: att sökmotorer rangordnar efter popularitet, inte sanning. Att söka har nu blivit vårt sätt att leva. Vi söker efter telefonnummer, adresser, öppettider, en persons namn, flight-uppgifter, bästa köpet. Snart kommer vi att söka och enbart komma vilse.

Det finns ett växande missnöje med Google och med organiseringen av informationsutvinning på internet. Hur kommer det sig att så många har blivit så beroende av en enda sökmotor? Varför upprepar vi ännu en gång Microsoftsagan? Det förefaller trist att klaga på tillverkningsmonopol när den genomsnittlige Internetanvändaren har att välja på en mångfald av verktyg för att fördela makten.

World Wide Web, som borde ha förverkligat det oändliga bibliotek som Borges beskrev i sin novell "Biblioteket i Babel" (1941), är för många av dess kritiker inget annat än en variation av Orwells "Big Brother" (1949). I det här fallet har härskaren förvandlats från ett elakt monster till en samling coola ungdomar vars slogan för företagsansvar lyder: "Var inte ond."

Google har vuxit så snabbt, och på så många områden, att det praktiskt taget inte finns någon kritiker, akademiker eller affärsjournalist som har klarat att hänga med.

Nya program och tjänster travar sig likt oönskade julklappar. Ta bara Googles gratis eposttjänst Gmail, videoplattformen YouTube, den sociala nätverkssajten Orkut, GoogleMaps och GoogleEarth, dess huvudsakliga inkomsttjänst AdWords med Pay-Per-Click-annonser, kontorsprogram som Calendar, Talks och Docs.

Google konkurrerar inte bara med Microsoft och Yahoo, utan också med underhållningsbolag, offentliga bibliotek (genom dess massiva satsning på att scanna böcker) och även telekombolag. Tro det eller ej, snart kommer Google Phone.

Jag hörde nyligen en mindre nördig familjemedlem säga att hon hade hört att Google var mycket bättre och lättare att använda än Internet. Det lät gulligt, men hon hade rätt. Google har inte bara blivit ett bättre Internet, utan tar över din dators mjukvaruuppgifter [software tasks] så att du får tillgång till dem från andra terminaler och handdatorer. Informationssäkerhet och integritet är snabbt på väg att bilda en ny kontrollens ekonomi och teknologi. Och majoriteten användare, inklusive företag, ger gladeligen upp makten att själv styra över sina informationsresurser.

Mitt intresse för koncepten bakom sökmotorer väcktes på nytt när jag läste Gunna Wendts intervjuer med MIT-professorn och datorkritikern Joseph Weizenbaum (1923-2008). Bokens titel och undertitel är tankeväckande: "Where are they, the islands of reason in the cyber sea? Ways out of the programmed society". (Var finns de, förnuftets öar i cyberhavet? Vägar ut ur det programmerade samhället.)

Det som gör intervjun så intressant är hur den trycker på vikten av att ställa den rätta frågan. Weizenbaum varnar för ett okritiskt användande av ordet "information". "Signalerna inne i datorn är inte information. De är inte mer än signaler. Det finns bara ett sätt att förvandla signaler till information, genom tolkning." För att göra detta är vi beroende av den mänskliga hjärnans arbete.

Internets problem, enligt Weizenbaum, är att det frestar oss att betrakta det som oraklet i Delfi. Internet kommer att ge dig svaret på alla dina frågor och problem. Men internet är ingen säljautomat där man stoppar i ett mynt och sedan får vad man vill ha. Nyckeln är i stället att skaffa sig en god utbildning för att kunna formulera den rätta frågan.

År 2005 publicerade chefen för det franska nationalbiblioteket, Jean-Noël Jeanneney, en liten bok där han varnade för Googles anspråk på att "organisera världens information" – "Google and the Myth of Universal Knowledge". Jeanneney angriper endast ett specifikt projekt, Book Search, i vilket miljontals böcker i amerikanska universitetsbibliotek scannas. Hans argument är mycket franskt-europeiskt: På grund av Googles osystematiska och oredigerade val av böcker kommer arkivet kommer inte att ordentligt representera stor nationell litteratur, som Hugo, Cervantes och Goethe.

Även om argumentet är legitimt i sig, är problemet att Google inte ens har intresse av att skapa och administrera ett online-arkiv. Det huvudsakliga målet för detta cyniska företag är att övervaka användarbeteende för att kunna sälja trafikdata och profiler till en tredje part. Google är inte ute efter rättigheterna till Emile Zola: dess syfte är att lura Proust-älskaren bort från arkivet.

Det förblir en öppen fråga huruvida det föreslagna europeiska svaret till Google – multimedia-sökmotorn Quaero – någonsin kommer att bli funktionsduglig, eller förkroppsliga Jeanneneys värderingar. Vid tiden för lanseringen kommer marknaden för sökmotorer att vara en generation före Quaero.

Hittills har Europa satsat förvånansvärt lite på begreppsmässig förståelse och kartläggning av ny mediekultur. I bästa fall är EU först med att tillämpa tekniska standarder och produkter som kommer någon annanstans ifrån. Men teknologisk forskning räcker inte, oavsett hur mycket pengar EU investerar i framtida internetforskning. En blomstrande teknologisk kultur kommer inte att etableras så länge som klyftan består mellan ny mediekultur och dominerande offentliga, privata och kulturella institutioner.

Kort sagt borde vi sluta betrakta opera och andra "sköna konster" som en kompensation för cyberrymdens olidliga lätthet. Förutom fantasi, kollektiv vilja och en rejäl dos kreativitet, borde européerna mobilisera sin unika fallenhet att klaga – det kunde bli en produktiv form av negativitet. Den kollektiva passionen för reflektion och kritik kunde användas för att övervinna det outsider-syndrom som många känner i rollen som endast användare och konsumenter.

Vi måste fråga oss själva: varför finns de bästa och mest radikala internetkritikerna i USA? Vi kan inte längre använda argumentet att de är mer välinformerade. Mina två exempel, som arbetar i Weizenbaums anda, är Nicolas Carr och Siva Vaidhyanathan. Carr kommer från näringslivet (Harvard Business Review) och är den perfekta insiderkritikern. Hans senaste bok, "The Big Switch", beskriver Googles strategi att centralisera, och därmed kontrollera, internets infrastruktur genom sitt datacenter. Siva Vaidhyanathans projekt, "The Googlization of Everything", syftar till att sammanställa kritisk Googleforskning i en bok som ska ges ut nästa år. Under tiden samlar han råmaterial på sin blogg www.googlizationofeverything.com.

För stunden kommer vi fortsätta att bekymra oss för de allt sämre svaren på våra sökningar – snarare än för det underliggande problemet, nämligen vår bristande utbildning och vår allt sämre förmåga att tänka kritiskt.

Det är nödvändigt att återta makten över tiden. Vårt tekniskt-kulturella grundläge är tidsmässig intolerans.

Användarexperter mäter hur vi bestämmer om informationen på skärmen är vad vi letar efter inom bråkdelen av en sekund. Om vi är otillfredsställda klickar vi vidare.

Sluta söka. Börja ställa frågor. Snarare än att försöka värja oss mot "informationsöverflödet" kan vi närma oss situationen kreativt, som ett tillfälle att uppfinna nya former av kritiskt tänkande för vår informationstäta värld.


Detta är en kortad version. Eurozine har publicerat det engelska originalet i sin helhet.


 Published 2008-10-29


Original in English
Translation by Lisa Irenius
First published in Dagens Nyheter 9 October 2008 (Swedish version); Lettre International 81 (2008) (German version)

© Geert Lovink
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Debating solidarity in Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/solidarity.html
In the aftermath of the 2008 financial crisis, questions of inequality and solidarity have become intertwined. Over the past year, however, questions of solidarity have also been central in connection to the treatment of refugees and migrants. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Vacancies at Eurozine     click for more

Eurozine is seeking an Online Editor and Social Media Manager for its office in Vienna.

Preferred starting date: February 2017.
Applications deadline: 31 January 2017.

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Mobilizing for the Commons
The 27th European Meeting of Cultural Journals
Gdańsk, 4-6 November 2016

http://www.eurozine.com/comp/gdansk2016_official.html
The Eurozine conference 2016 in Gdańsk framed the general topic of solidarity with a focus on mobilizing for the commons. The event took place in the European Solidarity Centre in Gdańsk and thus linked contemporary debate to the history of a broad, non-violent, anti-communist social movement which has started in the city's shipyard in 1980. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgård
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgård on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net