Latest Articles


11.01.2017
Shalini Randeria, Anna Wójcik

Mobilizing law for solidarity

An interview with Shalini Randeria

Legal transnationalization takes place at different paces, setting human rights against trade and property protections, argues social anthropologist Shalini Randeria. The instrumentalization of solidarity by nascent ethno-nationalism must be resisted at the political not the legal level. [ more ]

10.01.2017
Ira Katznelson, Agnieszka Rosner

Solidarity after Machiavelli

31.12.2016
Camille Leprince, Lynn SK

Portraits of three women...

30.12.2016
Ilaria Morani

Street art, power and patronage

Eurozine Review


22.12.2016
Eurozine Review

The destruction of society

'Osteuropa' rages at the destruction of Russian society; 'Merkur' delves into the history of Eurasianism; 'Vikerkaar' is sanguine about the decline of universalism; 'New Eastern Europe' has divided opinions about borders; 'Ord&Bild' finds humanism at sea; 'Il Mulino' debates the difficulties of democracy in Italy and the West; 'Blätter' seeks responses to the whitelash; 'Mittelweg 36' historicizes pop and protest; 'Critique & Humanism' looks at Bulgarian youth cultures; 'Res Publica Nowa' considers labour; and 'Varlik' examines the origins of literary modernism in Turkey.

24.11.2016
Eurozine Review

The ordinary state of emergency

20.10.2016
Eurozine Review

The Lilliput syndrome

14.09.2016
Eurozine Review

The violent closet?

27.07.2016
Eurozine Review

Peak democracy?


http://www.eurozine.com/articles/2011-05-02-newsitem-en.html
http://mitpress.mit.edu/0262025248
http://www.eurozine.com/about/who-we-are/contact.html
http://www.eurozine.com/articles/2009-12-02-newsitem-en.html

My Eurozine


If you want to be kept up to date, you can subscribe to Eurozine's rss-newsfeed or our Newsletter.

Articles
Share |


Naboskaber

For nobelprismodtageren Orhan Pamuk indebærer naboskab åbenhed over for nabo-kulturer, men også provinsiel mistro. Kulturmagasinets rolle, hævder han i denne tale, er at gå imod konformiteten.

Neighbourhoods


Eurozine publishes original full length articles based on panel discussions held during the 18th European Meeting of Cultural Journals in Istanbul, 4-7 November 2005. Read contributions exploring facets of the main theme and the Turkey-Europe question from a range of intellectual and geographic backgrounds.

Eurozine Editorial
Neighbourhoods. Introduction
Orhan Pamuk
Neighbourhoods. Opening address to the 18th Meeting of European Cultural Journals
Hasan Bülent Kahraman
Turkey and Europe: Neighbours from afar
Claus Leggewie
From neighbourhood to citizenship: EU and Turkey
Mischa Gabowitsch
At the margins of Europe: Russia and Turkey
Emil Brix
Europe revisited. Neighbourly conflict and the return of history
Marc-Olivier Padis
The democratic neighbour: Politics of human rights in an enlarged Europe
Etyen Mahçupyan
The neighbour and the state
Esra Akcan
The "Siedlung" and the "Mahalle"
Ayhan Kaya
The Beur uprising. Poverty and Muslim atheists in France
Tomislav Longinovic
The post-oriental condition: Serbs and Turks revisited

Related articles:
Jan Philipp Reemtsma
Neighbourly relations as a resource for violence
Zeynep Devrim Gürsel
Biting my tongue
Ayhan Kaya
European Union, Europeanness, and Euro-Turks
Niels Kadritzke
Turks at the gates of Brussels
Niels Kadritzke
Questions for Turkey: The Armenians, 1915
E. Efe Çakmak
Oh balmy breath... A tribute to Hrant Dink
E. Efe Çakmak, Andreas Huyssen, Susan Neiman
The Armenian genocide: Issues of responsibility and democracy
Asli Erdogan
We left a deep invisible mark behind us
Sebnem Senyener
Why there is a Turkish carpet on the psychiatric couch
Eurozine Review
"The neighbour as spy"
Eurozine News Item
Faces of Istanbul
Jeg ved intet bedre end at tage to eller tre numre af et kulturmagasin, trække mig tilbage og begynde at læse. Hvad forventer jeg så som læser? Kulturmagasiner udgør for mig et rum hvor kultur gør modstand – eller burde gøre modstand. Jeg synes det er meget betænkeligt når kulturmagasiner forsøger at konkurrere med – og bliver påvirket af – mainstreammediernes sprog og interesser. Kulturmagasiner burde afvise de emner der bliver bragt på bane af de store medier, og i stedet insistere på at dvæle ved deres egne problemstillinger, deres egne overvejelser. Nogle gange appellerer de store mediers til os; nogle gange fanges vores opmærksomhed af tabloidaviserne, og vi kan måske sågar lide det. Ikke desto mindre: Kulturmagasiner burde ikke forfølge emner der tages op af de store aviser og fjernsynskanalerne der henvender sig til et langt større publikum. Desværre er det nøjagtig den udvikling vi har kunnet følge de senere år, særligt i nogle af de mere markante magasiner. For at tiltrække læsere forfølger de emner der er sat på dagsordenen, undersøgt og blæst op af de store medier. Det er muligt at de på den måde tiltrækker sig nogen opmærksomhed, midlertidigt. Men i det lange løb kommer de til at ligne som de store medier. Det jeg gerne vil finde når jeg slår op i et af disse magasiner, er det jeg ikke finder andre steder.

En anden af mine bekymringer når det gælder kulturmagasiner, er at de er under al for stor indflydelse fra den angelsaksiske verden. Kulturmagasiner skulle kommunikere langt mere intensivt med andre kulturer, med kulturer tæt på og med den kultur de er en del af, og som de henvender sig til.

Vi er her for at tale om "naboskab", et begreb der for Tyrkiet burde omfatte den europæiske union. Men vi er endnu ikke blevet en flyvefærdig nabo til EU. Tværtimod, blandt vores nabolande er det kun Grækenland vi har et rimeligt forhold til. Vi forbedrer os, men kan ikke rigtig hævde at have et godt forhold til vores naboer. I stedet er vi i et konstant konfliktforhold med dem. Man kunne sågar sige at vi kun løser problemerne med vores europæiske naboer, for at komme ind i EU.

"Naboskab" betragtes i reglen som noget utvetydigt godt. Og ja, på dette møde er det meget muligt at vi priser, fejrer og tror på nabolig opførsel. Og det er bestemt også rigtigt at gøre det. Naboskab er et vigtigt begreb for den internationale fred, og gode naborelationer er nødvendige. Men jeg vil alligevel gerne sætte spørgsmålstegn ved en bestemt forståelse af begrebet der er lever i bedste velgående i vores kultur og bliver overleveret igennem vise ordsprog og talemåder.

Ja, Tyrkiet bliver nødt til at komme godt ud af det med sine naboer. Men i den kulturelle kontekst har jeg nogle problemer med begrebet, og det jeg sikker på at I også har. For mig at se indebærer det at bo i en moderne storby at være fri for det pres der kommer af at have naboer. Naboen er en person som vi burde elske, og som, hvis vi ikke gør det, beretter om os, angiver os, fordømmer os for afvigelser i vores holdninger og opførsel. Den dominerende diskurs i vores samfund der kræver at man kommer godt ud af det med sine naboer, handler i høj grad om at tilpasse sig naboen (lad os være venner med ham, så han ikke fordømmer os). Diskursen får os til at tro at det er det mest fornuftige at gøre.

Moderniteten eller trangen til at flygte fra det provinsielle repræsenterer i nogen udstrækning et ønske om at undgå naboen, at undgå fællesskabets spionerende og kontrollerende øjne.

Provinsialismens pres

Med hensyn til internationale forhold er naboskab et vigtigt begreb. Jeg værdsætter det. Jeg mener at Tyrkiet burde komme godt ud af det med sine naboer. Men de af os der lever i storbyer, burde være glade for at vi, i modsætning til provinsboere, er kommet af med vores naboer. Selvfølgelig banker vi af og til på vores nabos dør hvis vi er løbet tør for kaffe og vil låne noget. Hvor bekvemt det end måtte være, så betyder det også at vi åbner døren til samfundets kontrolmekanismer.

I Tyrkiet findes et ordsprog der lyder: "En nabo ved hvad en nabo føler". Her tænker vi på naboen som en der uophørligt holder øje med den anden, overvåger og afrapporterer til andre hvilke excesser han observerer, skriver dem ned i en notesbog og gemmer dem der, blot for at bringe dem på banen igen på et ubelejligt tidspunkt. Bagved denne forestilling gemmer der sig en tradition fra det Ottomanske Rige hvor staten lagde ansvaret for at finde forbryderen til en forbrydelse ud på fællesskabet, hvor statens repræsentanter ikke kunne infiltrere fællesskabet som man kender det fra vestlig kultur og litteratur, men hvor der eksisterede en fællesskabskultur hvor alle var politimænd og angivere, hvor fællesskaber blev omdannet af det ottomanske samfund – og det havde stor indflydelse på millet-systemet – til et miljø hvor alle angav alle.

Det er her begrebet naboskab stammer fra, et begreb vi lægger stor vægt på, selv i dag. Vi, det tyrkiske folk, fejrer begrebet "nabolighed", vi er meget opsatte på at komme godt ud af med vores naboer. Men det er vigtigt at bemærke at på grund af fællesskabssamfundet, betyder det også at komme godt ud af det med staten, med politiet, med hæren. På grund af naboer, på grund af bekymringen over spørgsmålet: "Hvad vil naboerne ikke tænke?", holder alle deres kontroversielle tanker, deres utilfredshed for dem selv.

Lad os elske vores naboer, lad os elske Grækenland, Iran, Syrien. Lad os komme ind i EU og leve i fred. Men lad os ikke svigte vores egne ideer, vores egen identitet, vores egen personlighed, blot fordi vi er bekymrede for, "hvad naboerne vil tænke", blot fordi vi burde komme godt ud af det med vores naboer.

Konformitet og naboskab

Kulturmagasiner henvender sig grundlæggende til de mest uddannede og kultiverede i et samfund, til dem med den højeste uddannelse og indkomst. Naboskabskulturen, derimod, er et begreb der tjener behovene hos de mennesker der ikke kan overleve alene i en moderne by, der har brug for deres naboers moralske, kulturelle og måske sågar religiøse støtte for at holde fast i det moderne urbane rum. Selvfølgelig skal vi være på god fod med vores nabo, men lad os derfor ikke ofre vores tanker, vores kontroversielle ideer. Når vores forældre skændes derhjemme, er det i orden at advare: "Ssh, hvad vil naboerne ikke tænke?", men angsten for naboen kunne få os til at forråde vores ideer og tænke ligesom alle andre. For at vende tilbage til hvor jeg begyndte: Det vi forventer af kulturmagasinerne er at de ikke tænker som alle andre.

Jeg forventer denne konference, såvel som af Tyrkiets optagelse i EU, at de følger denne ambition. Hver af os bør tænke en lille smule anderledes, vi skal ikke ligne hinanden for meget, vi skal være stolte af vores forskellighed fra vores naboer, ikke af vores ligheder. Vores nabo burde ikke sætte spørgsmålstegn ved vores forskellighed. Det er en sådan verden vi stræber efter. Og det er derfor at begrebet naboskab er titlen på dette møde: Fordi vi ønsker at leve i en verden af forskellighed.


Orhan Pamuk holdt denne tale ved åbningen af det 18. møde for kulturmagasiner med titlen "Naboskaber", arrangeret af Eurozine, i november 2005.

 Published 2006-12-01


Original in Turkish
Translation by Andreas Harbsmeier
Contributed by Lettre Internationale (Denmark)
© Orhan Pamuk
© Eurozine
 

Focal points     click for more

Debating solidarity in Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/solidarity.html
In the aftermath of the 2008 financial crisis, questions of inequality and solidarity have become intertwined. Over the past year, however, questions of solidarity have also been central in connection to the treatment of refugees and migrants. [more]

Ukraine: Beyond conflict stories

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukraine_beyond_conflict4.html
Follow the critical, informed and nuanced voices that counter the dominant discourse of crisis concerning Ukraine. A media exchange project linking Ukrainian independent media with "alternative" media in Germany, France, Spain, Italy and Greece. [more]

Russia in global dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/eurocrisis.html
In the two decades after the end of the Cold War, intellectual interaction between Russia and Europe has intensified. It has not, however, prompted a common conversation. The focal point "Russia in global dialogue" seeks to fuel debate on democracy, society and the legacy of empire. [more]

Ukraine in European dialogue

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/ukrainedialogue.html
Post-revolutionary Ukrainian society displays a unique mix of hope, enthusiasm, social creativity, collective trauma of war, radicalism and disillusionment. Two years after the country's uprising, the focal point "Ukraine in European dialogue" takes stock. [more]

Culture and the commons

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/culturecommons.html
Across Europe, citizens are engaging in new forms of cultural cooperation while developing alternative and participatory democratic practices. The commons is where cultural and social activists meet a broader public to create new ways of living together. [more]

2016 Jean Améry Prize collection

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/jeanameryprize2016.html
To coincide with the awarding of the 2016 Jean Améry Prize for European essay writing, Eurozine publishes essays by authors nominated for the prize, including by a representative selection of Eurozine partner journals. [more]

The politics of privacy

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/privacy.html
The Snowden leaks and the ensuing NSA scandal made the whole world debate privacy and data protection. Now the discussion has entered a new phase - and it's all about policy. A focal point on the politics of privacy: claiming a European value. [more]

Beyond Fortress Europe

http://www.eurozine.com/comp/focalpoints/lawborder.html
The fate of migrants attempting to enter Fortress Europe has triggered a new European debate on laws, borders and human rights. A focal point featuring reportage alongside articles on policy and memory. With contributions by Fabrizio Gatti, Seyla Benhabib and Alessandro Leogrande. [more]

Vacancies at Eurozine     click for more

Eurozine is seeking an Online Editor and Social Media Manager for its office in Vienna.

Preferred starting date: February 2017.
Applications deadline: 31 January 2017.

Conferences     click for more

Eurozine emerged from an informal network dating back to 1983. Since then, European cultural magazines have met annually in European cities to exchange ideas and experiences. Around 100 journals from almost every European country are now regularly involved in these meetings.
Mobilizing for the Commons
The 27th European Meeting of Cultural Journals
Gdańsk, 4-6 November 2016

http://www.eurozine.com/comp/gdansk2016_official.html
The Eurozine conference 2016 in Gdańsk framed the general topic of solidarity with a focus on mobilizing for the commons. The event took place in the European Solidarity Centre in Gdańsk and thus linked contemporary debate to the history of a broad, non-violent, anti-communist social movement which has started in the city's shipyard in 1980. [more]

Support Eurozine     click for more

If you appreciate Eurozine's work and would like to support our contribution to the establishment of a European public sphere, see information about making a donation.

Eurozine BLOG

On the Eurozine BLOG, editors and Eurozine contributors comment on current affairs and events. What's behind the headlines in the world of European intellectual journals?
Eurozine
In memoriam: Ales Debeljak (1961-2016)

http://www.eurozine.com/blog/in-memoriam-ales-debeljak-1961-2016/
On 28 January 2016, Ales Debeljak died in a car crash in Slovenia. He will be much missed as an agile and compelling essayist, a formidable public speaker and a charming personality. [more]

Time to Talk     click for more

Time to Talk, a network of European Houses of Debate, has partnered up with Eurozine to launch an online platform. Here you can watch video highlights from all TTT events, anytime, anywhere.
Neda Deneva, Constantina Kouneva, Irina Nedeva and Yavor Siderov
Does migration intensify distrust in institutions?

http://www.eurozine.com/timetotalk/does-migration-intensify-distrust-in-institutions/
How do migration and institutional mistrust relate to one another? As a new wave of populism feeds on and promotes fears of migration, aggrandising itself through the distrust it sows, The Red House hosts a timely debate with a view to untangling the key issues. [more]

Editor's choice     click for more

Jürgen Habermas, Michaël Foessel
Critique and communication: Philosophy's missions

http://www.eurozine.com/articles/2015-10-16-habermas-en.html
Decades after first encountering Anglo-Saxon perspectives on democracy in occupied postwar Germany, Jürgen Habermas still stands by his commitment to a critical social theory that advances the cause of human emancipation. This follows a lifetime of philosophical dialogue. [more]

Literature     click for more

Karl Ove Knausgård
Out to where storytelling does not reach

http://www.eurozine.com/articles/2014-04-03-knausgard-en.html
To write is to write one's way through the preconceived and into the world on the other side, to see the world as children can, as fantastic or terrifying, but always rich and wide-open. Karl Ove Knausgård on creating literature. [more]

Jonathan Bousfield
Growing up in Kundera's Central Europe

http://www.eurozine.com/articles/2013-08-16-kuisz-en.html
Jonathan Bousfield talks to three award-winning novelists who spent their formative years in a Central Europe that Milan Kundera once described as the kidnapped West. It transpires that small nations may still be the bearers of important truths. [more]

Literary perspectives
The re-transnationalization of literary criticism

http://www.eurozine.com/comp/literaryperspectives.html
Eurozine's series of essays aims to provide an overview of diverse literary landscapes in Europe. Covered so far: Croatia, Sweden, Austria, Estonia, Ukraine, Northern Ireland, Slovenia, the Netherlands and Hungary. [more]

Debate series     click for more

Europe talks to Europe

http://www.eurozine.com/comp/europetalkstoeurope.html
Nationalism in Belgium might be different from nationalism in Ukraine, but if we want to understand the current European crisis and how to overcome it we need to take both into account. The debate series "Europe talks to Europe" is an attempt to turn European intellectual debate into a two-way street. [more]

Multimedia     click for more

http://www.eurozine.com/comp/multimedia.html
Multimedia section including videos of past Eurozine conferences in Vilnius (2009) and Sibiu (2007). [more]


powered by publick.net